AudioSuur luguÜhiskond & Kultuur

Sotsiopaatiline eliit on püüdnud inimkonna sünteetilise reaalsuse lõksu 2. osa

II osa kaheosalisest loost. I osa on loetav SIIT

Me aktsepteerime reaalsust, mida meile näidatakse tõena. Nii lihtne see ongi…  

Christof (The Truman Show) 

Christof, kelle nimigi viitab jumalakompleksile, teatab, et Truman on täiesti vaba ja võib avastada tõe ning iga kell sünteetilisest reaalsusest lahkuda, kui ta seda vaid soovib. Samas kasutab ta iga kuratlikku trikki, et see kunagi ei juhtuks, kuna tema loodud ning ühe mehe vabaduse hinnaga lunastatud sarja käive ületas mõne väikese riigi sisemajanduse koguprodukti.  

Oleme sarnaselt Trumaniga sisuliselt vangid ühes suures lavastuses ja meie valitsejad usuvad, et nende kohus on meid veenda armastama oma orjust ja eelistama vabadusele turvalisi ja mugavaid vangikonge. Mida mõistagi ei lausuta, on see, et selline asjade seis on majanduslikult kasulik neile ja nende lähikondsetele. 

Meie maailm ei ole lõppastmes võlts, aga seda kontrollitakse rangelt. Näiliselt suvalised sündmused, lood ja kõrvallood on selleks, et luua pealtvaatajates kindlaid emotsioone ja tuua esile kindlaid reaktsioone, et nende sündmuste abil kasusaajate eesmärke saavutada. Nad vormivad meie meeli ja eelistusi läbi psühholoogilise ja tehnoloogilise manipulatsiooni. Christof selgitas, miks paljud ei avasta tõde või ei sea kahtluse alla maailma, milles nad elavad: „Me aktsepteerime reaalsust, mida meile näidatakse. Nii lihtne see ongi.“ 

Me lubame meestel, keda me pole kunagi näinud, dikteerida, kuidas me oma elusid elame, mis otsuseid me teeme, milliseid poliitikuid ja eksperte me usume, ilma, et me üritaks aru saada, miks meid sedasi suunatakse.

Me lubame meestel, keda me pole kunagi näinud, dikteerida, kuidas me oma elusid elame, mis otsuseid me teeme, milliseid poliitikuid ja eksperte me usume, ilma, et me üritaks aru saada, miks meid sedasi suunatakse. Me oleme ihade, emotsioonide ja vajaduste kütkeis massimeedia ja lõputute reklaamide tõttu. Kuulekus ja ühetaolisus on juhtiva ühiskonnakihi jaoks eelistatud omadused, samas kui individualism ja kritiiline mõtlemine on taunitud ning nende viljelejatele saab osaks sotsiaalne tõrjutus.   

Meid on mõjutatud sünnist saati uskuma kõike, mida meile öeldakse. Riigikoolide indoktrineerimine ja massimeedia valeinformatsioon teeb enamike inimestega puhta töö. Meie tähelepanu on hõivatud idiootsete tehnovidinate poolt ning me oleme ükskõiksed tõe suhtes. 

Eliit on masside ignorantsuses sedavõrd veendunud, et nad julgevad täiesti avalikult paljastada oma rahvastiku vähendamise ja tehnovanglate plaane, kartmata inimeste vastuhakku või kättemaksu. 

See on ka põhjuseks, miks globalistidest oligarhid viivad meid päev-päevalt lähemale oma “Suure lähtestamise” eesmärgile. Eliit on masside ignorantsuses sedavõrd veendunud, et nad julgevad täiesti avalikult paljastada oma rahvastiku vähendamise ja tehnovanglate plaane, kartmata inimeste vastuhakku või kättemaksu. 

Trumani show kulminatsioon on õppetund vastuhakust, püsivusest ja üksikisiku tugevusest, isegi tehnoloogiliselt arenenud Suure Venna (Big Brother state) vastu. See annab lootust, ükskõik kui võimsad meie valitsejad ka ei paista. Kui kasvõi üks isik keeldub kuuletumast või mugandumast, võib tema vastuhakk inspireerida ka teisi sama tegema. Kui Truman avastas, et ta on pelgalt laborirott, alustas ta oma põgenemisplaani kavandamist. Loonud ajutise tunneli oma keldrisse, Christofi kaamerate vaateväljast eemale, kaob ta jäljetult ning sunnib sedasi saadet esimest korda 30 aasta jooksul katkestama. 

Kui kasvõi üks isik keeldub kuuletumast või mugandumast, võib tema vastuhakk inspireerida ka teisi sama tegema.

Christof avastab Trumani paadist, millega ta üritab Seahavenist minema seilata, sest ta on saanud võitu oma hirmust. Christof pigem peaaegu uputab Trumani, luues ägeda tormi, kui lubab tal avastada päris maailma. Lõpuks torm siiski vaibub ning paat kolksatab vastu Trumani maailma piiriks oleva hiiglasliku võtteplatsi äärt – ebatõese lõppu ja tegeliku algust.  

Viis, kuidas Christof Trumani kohtleb, kujutab endast täpset kujundit sellest, kuidas meie isehakanud maailmavalitsejad kohtlevad võhiklikke masse. Nad jagavad meiega lugusid, et teha meid kartlikuks ja vastuvõtlikuks nende äraostetud ekspertide diktaadi suhtes. Neile makstakse, et nad valetaks. Neile makstakse, et nad jagaks ebatõest või ebatäielikku informatsiooni. Neile makstakse, et veenda inimesi selles, et ohtlik preparaat on ohutu ja efektiivne. Nad kasutavad armastatud lastesaate lemmikuid, et veenda nelja-aastaseid mudilasi suure farmakoloogiatööstuse geene muutva mürgise vedeliku vajaduses. Seda tehakse vaatamata sellele, et sisuliselt null last on covidisse surnud – ei ole vist midagi, mis ilmestaks ehedamalt võimul olevate inimeste kurjust ja saamahimu.   

Covidi reklaamikampaaniat ei ületa miski. Hollywoodi tähed, tippsportlased, kuulsad kirjanikud, rokilegendid, “erapooletutena” välja käidud ajakirjanikud ja kõik peamised meediakanalid ütlesid ühest suust … anna mulle raha! Kõik olid müüdavad ning kõik, mida nad pidid tegema, oli valetada  ja kinnitada, et süstid on ohutud ja efektiivsed.  

Tootepaigutus tõi ka Trumani show’le raha sisse, samas kui võltsravi müümine 24 tundi ööpäevas kannatajate maksuraha kasutades oli „Suure lähtestuse“ salasepitsuse lõplikuks lahenduseks. 

Filmi kulminatsiooniks on reaalsuse ja võltsreaalsuse põrkumine, kui Truman avastab trepi väljapääsuni. Christof väidab Trumanile, et pärismaailmas ei peitu rohkem tõde, kui tema butafoorias. Truman ei olevat oma sünteetilises reaalsuses ohus, ta ei pidavat midagi kartma, kuna ta elab maailmas, mida juhivad talle nähtamatud mehed, kes siiski kinnitavad, et soovivad talle kõige paremat.  

Truman otsustab meelitusele vaatamata individualismi, tõe, riski ja tähendusrikka elu kasuks, soovides luua tõelisi suhteid tõeliste inimestega selle asemel, et elada elu mullis, kust kõik otsused on tehtud tema eest.  

Truman kummardab pealtvaatajatele ja lahkub, jättes Christofi leinama oma staari kaotust ning müügitulu haihtumist. Võhiklikud inimesed, kes saadet vaatavad, elavad ta pääsemisele küll kaasa, kuid küsivad siis… mis telekast järgmisena tuleb?  

Meie düstoopiline mõnude maailm meenutab Huxley raamatut „Hea uus ilm“, kus ravimid ja sisendused panevad rahvast otsima naudinguid, keskenduma tühisusele, olles pimestatud materialismist, võimetud kriitiliselt mõtlema ja resigneerudes passiivsusele ning egoismile neid kontrollivate jõudude poolt.

Meie düstoopiline mõnude maailm meenutab Huxley raamatut „Hea uus ilm“, kus ravimid ja sisendused panevad rahvast otsima naudinguid, keskenduma tühisusele, olles pimestatud materialismist, võimetud kriitiliselt mõtlema ja resigneerudes passiivsusele ning egoismile neid kontrollivate jõudude poolt. Meie totalitaarne riik on väga efektiivne ning see on saavutanud täielikku kontrolli, veendes masse armastama oma orjust ja paluma rohkemaid reegleid, piiranguid ja vabaduste kärpimist… seda kõike ohutuse ja kindluse nimel. 

Nutitelefonid, targad linnad ja targad tänavad ei ole midagi muud, kui viis sinu järele luurata ja sind kontrollida. Truman mõistis lõpuks, et tema vabadus oli tema valik, mitte Christofi kingitus.  

Küsimus seisneb selles, kas piisavalt palju inimesi on valmis väljuma valitsejate poolt lavastatud etendusest, et midagi muuta. Inimkonna saatus sõltub nüüd vastusest sellele küsimusele. 

„Vabadusi ei kingita, neid võideldakse kätte.“ –  

Aldous Huxley 

„Tõeliselt efektiivne totalitaarne riik oleks selline, kus kõikvõimas poliitiliste juhtide ülemus ja tema juhtide armee kontrollivad orjadest rahvastikku, keda ei peagi sundima, sest nad ise armastavad oma orjust.“

–  Aldous Huxley “Hea uus ilm” 

Täpselt nagu need, kes kontrollisid Trumani show’d, ei teinud seda tegelikkuses Trumani heaks, vaid iseenda rikastumise huvides, ei hoolinud ka need, kes meie tänases ühiskonnas niite tõmbavad, meie tervisest viimase kahe aasta jooksul. Samuti ei hoolinud nad meie majanduslikust heaolust, psühholoogilisest tervisest või tsivilisatsiooni rahulikust mõistuspärasest toimimisest.  

Valitsejatel ei ole tegelikkuses mingisugust huvi kindlustada riigipiire, vähendada kuritegevust, korraldada ausaid valimisi, soosida rahumeelseid lahendusi rahvusvahelistele konfliktidele või lasta tõel jõuda inimesteni.

Valitsejatel ei ole tegelikkuses mingisugust huvi kindlustada riigipiire, vähendada kuritegevust, korraldada ausaid valimisi, soosida rahumeelseid lahendusi rahvusvahelistele konfliktidele või lasta tõel jõuda inimesteni. Nende eesmärk on tänaseks selge: hävitada tsiviliseeritud ühiskond, meie põhiväärtused ja normid, viia läbi rahvastiku vähendamine, varade konfiskeerimine ja inimeste orjastamine läbi tehnilis-digitaalse düstoopia.  

Nagu Huxley aastakümneid tagasi täheldas, on tehnoloogia andnud meie tsivilisatioonile efektiivsemad vahendid selleks, et inimeseks olemise arengus tagasi liikuda. Tehnoloogiat kasutatavad meie jälgijad meie liikumistel ja suhtlusel silma peal hoidmiseks. Seda kasutatakse selleks, et meid valvata, tähelepanu kõrvale juhtida ja meid surnuks lõbustada. Tehnoloogiat ei kasutata enam hüveks, vaid kui vahendit meie kontrollimiseks. Valitsejad kasutavad tehnoloogiat, et kodanikke relvituks teha läbi üha autoritaarsemate regulatsioonide, mida põhjendatakse vajadusega tagada meie endi turvalisus.   

“Kliimaeesmärgid” ei ole kuidagi seotud kliimaga, vaid lihtlabase kontrolliga rahva üle. Kui valitsusel ja nende sotsiaalmeedia verekoertel lubatakse  teostada kodanike lausjälgimist ning otsida sõgedalt „vihakõne ja valeinformatsiooni“, jagades sealjuures karistusi vastavalt oma meelevallale, siis on meie ühiskonnakorraldus totaalselt perverteerunud.  

“Kliimaeesmärgid” ei ole kuidagi seotud kliimaga, vaid lihtlabase kontrolliga rahva üle. Kui valitsusel ja nende sotsiaalmeedia verekoertel lubatakse  teostada kodanike lausjälgimist ning otsida sõgedalt „vihakõne ja valeinformatsiooni“, jagades sealjuures karistusi vastavalt oma meelevallale, siis on meie ühiskonnakorraldus totaalselt perverteerunud.

Me oleme kaotanud reaalsustaju, mõistuse ja tõe selles sügavalt ebanormaalses maailmas, mille on loonud isikud, kes annavad vastust kahtlastele globalistidest miljardäridele, kes tegutsevad kui nähtamatu valitsus valitsuste peade kohal, samas kui “süvariigi” aparatšikud teevad nende räpast tööd.  

Schwab, Soros, Gates, Maailma Majandusfoorum ja kes iganes peidab end varjudes nende psühhopaatide taga, plaanivad oma suurushullustuses kontrollida tervet maailma ja hallata kõiki varasid. Nad teevad seda, kuna usuvad, et nad on targemad, armutumad ja teavad, mis on parim matsidele, kes üksnes saastavad nende diaboolset tulevikuvisiooni. 

Nad teavad, et fakte saab ignoreerida, kui nad on suutnud panna inimesi tahtma olla teadlikus teadmatuses. Nad teavad, et saavad tagajärgedeta valetada ja… mis veel olulisem, vaigistada tõde tsenseerimise ja tõerääkijate alla surumise abil.  

Inimeste leppimine ebanormaalse ühiskonnaga, mis on sündinud kurjade võimujanuliste meeste haigest vaimust, on kollektiivse vaimuhaiguse vormiks, nagu on dokumenteeritud Mattias Desmeti raamatus „Totalitarismi psühholoogia“.  

Inimeste leppimine ebanormaalse ühiskonnaga, mis on sündinud kurjade võimujanuliste meeste haigest vaimust, on kollektiivse vaimuhaiguse vormiks.

„Tõeliselt lootusetud vaimuhaiguse ohvrid on leitavad nende hulgast, kes paistavad kõige normaalsemad. Paljud neist ongi normaalsed, sest nad on nii hästi kohandunud oma eludega, sest nende inimlik hääl on nii varakult vaigistatud, et nad isegi ei võitle vastu ega kannata, neil ei esine isegi mingisuguseid sümptomeid nagu neurootikutel. Nad ei ole normaalsed siiski selle sõna tavalises tähenduses, vaid nad on normaalsed selles sügavalt ebanormaalses maailmas. Nende täiuslik kohanemine haige ühiskonnaga näitab nende vaimuhaiguse mõõtu. Need on need miljonid ja miljonid ebanormaalselt normaalsed inimesed, kes elavad täiesti muretult ühiskonnas, milles ükski terves mõttes normaalne inimene ei kannataks elada.“

– Aldous Huxley “Hea uue ilma taaskülastus” (Brave New World Revisited) 

Ma tean, et ma ei kohandu kunagi ega sobitu sellesse ebanormaalsesse maailma. Me kindlasti ei suudagi enam traditsiooniliste meetoditega muuta nii totaalselt võltsitud ja kontrollitud süsteemi, milles me tänaseks elame. Võimulolijad võivad vaevata ära osta poliitikuid, teadlasi, arste, akadeemikuid, telenägusid ja ajakirjanike, et punuda mis iganes narratiivi, mida neile parajasti vaja on. Seda kõike selleks, et viia ellu oma õõvastavaid ebainimlikke eesmärke. Ainuke jätkusuutlik lahendus on isiklik valik kõndida eemale sellest võltsist maailmast – täpselt nagu Truman seda kinolinal tegi. 

Me kindlasti ei suudagi enam traditsiooniliste meetoditega muuta nii totaalselt võltsitud ja kontrollitud süsteemi, milles me tänaseks elame.

Relvastatud revolutsioon ei ole mõistlik, sest oligarhidel on palju rohkem relvastatud mehi ning pealegi on teisitimõtlejad kõikjal organiseerimata ning mööda maad laiali. Ühiskonnast eemaldumisega, vastutöötamisega võimuorganite suhtes ja valitsuse juhiste täitmata jätmisega võib saavutada palju rohkem kui vägivaldse mässu ja relvastatud revolutsiooniga. Miljonid inimesed on juba praktiseerinud „iiri demokraatia“ malli järgi lähenemist, eirates maskikandmise ja suhtlemisdistantsi hoidmise kohustust, keeldudes vaktsiinist ja otsustades ise oma tervise üle.  

Valitsejad on meie jaoks peaaegu sulgenud pääsemise avariiluugi nende poolt loodud düstoopilises valu ja naudingute paradiisis. Nad teavad suurepäraselt, et hirmul põhinevad kontrollimeetodid töötavad väga efektiivselt. Nende viimane ülesanne täieliku kontrolli saavutamiseks on lasta käiku keskpankade digirahad, mille puhul kõik, mis me ostame ja müüme, muutub digitaalselt jälgitavaks. Totaalkontrolli viimaseks vaatuseks on ootuspäraselt sundkiibistamine.  

Me peame vähendama on makse ja digitaalset jalajälge kohe ja praegu. Võib tunduda lootusetu võidelda nende vastikute kättemaksuhimuliste kahjurite vastu, aga lahenduseks on seda mängu üldse mitte kaasa mängida. Paljud inimesed on modernsest maailmast välja astunud, asudes maale lihtsat elu elama, tehes teiste inimestega vahetuskaupa ning andes võimudele nii vähe oma loodud rikkusest, kui vähegi võimalik. Nad on valinud palju raskema, aga ka palju tähenduslikuma elu. 

Mida rohkem inimesi astub eemale sellest võltsmaailmast, seda nõrgemaks jääb parasiitliku süsteemi mootor.

Mida rohkem inimesi astub eemale sellest võltsmaailmast, seda nõrgemaks jääb parasiitliku süsteemi mootor. Kui võimurite haare inimeste elude ümber nõrgeneb, asuvad nad ilmselt rünnakule. Otsene relvastatud vastasseis võimudega on rumal, aga sissitaktika maal annab võimaluse ellu jääda. Elajas ei ole tegelikkuses nii tugev, kui ta ennast näitab. Süsteem on katkine ja selle võlaimpeerium on juba murenemas. 

Kui miljonid astuvad süsteemist välja, siis elajas nälgib ja lõpuks sureb. Ning võib-olla tõuseb lõpuks tuhast uus, vähem keeruline, väiksem, rohkem kogukonnale suunatud ühiskond.  

Suhtle sarnase mõtteviisiga inimestega, kellel kõigil on erinevad oskused, mida saate isekeskis jagada. Meil on veel lootust, kui piisavalt inimesi otsustab mõistusele tulla ja lahkuda ebanormaalsest ühiskonnast, et vabaneda meie üle võimutsevatest Christofidest.  

„Ära lase kangelasel oma hinges üksildases kurbuses hääbuda lihtsalt seepärast, et sa ei ole veel jõudnud eluni, mida oled väärinud. Kontrolli oma teekonda ja vali oma lahinguid targasti. Maailm, mida ihkad, on kätte võidetav. See on olemas, see on päris, see on võimalik… see on sinu.“   

– Ayn Rand, Atlas kehitas õlgu (Atlas Shrugged) 

„Ära lase kangelasel oma hinges üksildases kurbuses hääbuda lihtsalt seepärast, et sa ei ole veel jõudnud eluni, mida oled väärinud. Kontrolli oma teekonda ja vali oma lahinguid targasti. Maailm, mida ihkad, on kätte võidetav. See on olemas, see on päris, see on võimalik… see on sinu.“ 

Ayn Rand, Atlas kehitas õlgu (Atlas Shrugged) 

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.