Milline on “suur pilt” maailmas toimuvast? Millised süvatrendid valitsevad majandust, geopoliitikat, kultuurilisi suundumusi ning inimkonna ja keskkonna habrast suhet? Kuidas need valdkonnad üksteist mõjutavad? Kus ja milliste osapoolte vahel kulgevad maailma majanduslikud, finantsilised, poliitilised ja sõjanduslikud jõujooned? Kes, milliste vahenditega ja mis eesmärkidel teostab majanduslikku, poliitilist ja militaarset võimu? Millisel trajektooril kulgeb maailm ning millised on võtmetähtsusega suundumused, mis mõjutavad paratamatult meid kõiki?  

Makroskoop otsib vastuseid seesugustele küsimustele, keskendudes uudistele, arengutele ja suundumustele, mille teadvustamine aitab luua mõistmist sellest, kuidas maailm töötab. Portaal annab ülevaate neljast omavahel seotud valdkonnast, milleks on globaalne majandus- ja finantssüsteem, geopoliitika, kultuur ja ühiskond ning keskkonna ja ressursside temaatika.  Tähelepanuta ei jää ka filosoofilisemat laadi küsimused, mis aitavad mõtestada, kes me oleme indiviidide ja ühiskonnana.

Makroskoop keskendub uudistele, arengutele ja suundumustele, mille teadvustamine aitab luua mõistmist sellest, kuidas maailm töötab.

Idee Makroskoobi loomisest võrsus siinkirjutaja rollist analüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Töö käigus sai kullateemalisele kodulehele loodud eraldi uudiste rubriik, mis keskendub kulla ja maailmamajanduse seoseid avavatele uudistele ja analüüsidele. Paraku on maailmamajanduse perspektiivide põhjalikum mõistmine võimalik üksnes juhul, kui vaadelda majandust osana geopoliitiliste, kultuuriliste, militaarsete ja ühiskondlike trendide suuremas tervikus. Makropildi loomiseks maailmas toimuvast oli vaja uut tüüpi instrumenti – Makroskoopi. Selle idee kehastuseks sai eraldiseisev portaal, millel parajasti viibid.

Elame paradoksaalsel ajastul. Mitte kunagi varem ei ole sellises koguses informatsiooni maailmas aset leidvast olnud mõne nupuvajutusega kättesaadav enamikule planeedi elanikkonnast. Ent müra seest informatsiooni, informatsioonist olulise ning olulisest peamise välja sõelumine nõuab eelteadmisi ja aega, mida näib üha napimaks jäävat. Paraku on vaid vähestel privileeg töötada läbi tuhandeid globaalmajandust, geopoliitikat, julgeolekut, kultuuri ning ühiskonda käsitlevaid allikaid, lootuses leida seda “kõige olulisemat”, mis “suure pildi” fookusesse viiks.  

Mitte kunagi varem ei ole sellises koguses informatsiooni maailmas aset leidvast olnud mõne nupuvajutusega kättesaadav enamikule planeedi elanikkonnast. Ent müra seest informatsiooni, informatsioonist olulise ning olulisest peamise välja sõelumine nõuab eelteadmisi ja aega, mida näib üha napimaks jäävat.

Informatsiooni üleküllus, kahanev süvenemisvõime ning kasvav ajanappus on viljakas pinnas kimbatuse tekkimisele, mis võõrandab meid vaimselt maailmast, millest aineliselt ja sotsiaalselt üha rohkem sõltume. Ajastuvaimule omane ülespetsialiseerumine on võimaldanud meil teada aina rohkem üha vähemast,  ent teadmiste kasv on leidnud aset “suure pildi” mõistmise kärbumise hinnaga. Samas on keeruline olla hammasratta ekspert, tundmata kellavärki, millesse see kuulub. Mõistmata maailma toimimisloogikat, milles täna viibime, ei saa me aimata ka tulevikku, kuhu homme suundume.

Nendest tõdemusest kantuna on Makroskoobi missioon seirata maailmas toimuvat ning tuua oma lugejateni kõige kaalukama tähendusega uudised, artiklid ja informeeritud autorite mõtisklused, et liikuda üheskoos teadmatusest teadmisteni ning teadmisest mõistmiseni. Veendumuses, et see on eesmärk mille poole püüelda, kutsumegi oma lugejaid vaatlema maailma läbi Makroskoobi.

Adrian Bachmann

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!