Keskkond & Inimkond

MIT atmosfääriteaduste professor: Kliimasoojenemine on loomulik ja ei kujuta endast eksistentsiaalset ohtu

Ameerika Ühendriikide ühe mõjukaima loodusteaduste ülikooli, Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) atmosfääriteaduste emeriitprofessor dr Richard Lindzen andis hiljuti intervjuu Epoch TV kanalile, milles märkis, et kuigi nn “kasvuhooneefekti” poolt põhjustatud globaalne temperatuuride tõus on reaalne protsess, on tegemist loomuliku nähtusega, mis ei kujuta endast inimkonnale mingisugust eksistentsiaalset ohtu ning vastupidised väited kujutavad endast teaduskauget propagandat, mis teenib teisi eesmärke.

Niinimetatud “kasvuhooneefekt” on põhjustatud peamiselt veeaurude ja pilvede poolt ning süsinikdioksiid (CO2), metaan ja lämmastik moodustavad kasvuhooneefekti sisenditest üksnes marginaalse osa.

“Juhul kui kõik peamised muutujad jäävad samale nivoole ning CO2 tase atmosfääris isegi kahekordistuks, oleks resultaadiks globaalse keskmise temperatuuri tõus vaid ühe kraadi võrra,” selgitas dr Lindzen usutluse käigus. Isegi kui kõige drastilisemad kliimamuutuste prognoosid näevad ette maksimaalselt 3-kraadilist keskmise temperatuuri tõusu, on sellisel juhul tegemist mittekatastroofilise temperatuuritõusuga.

Dr Lindzeni hinnangul on poliitikute, ülikoolide, rahvusvaheliste organisatsioonide ning massimeedia sisendused, mille kohaselt kliimamuutused kuulutavad inimkonnale ette hävingut, selgesti sensatsioonimaigulised ning kaugel objektiivsest teadusest.

Dr Lindzeni hinnangul on poliitikute, ülikoolide, rahvusvaheliste organisatsioonide ning massimeedia sisendused, mille kohaselt kliimamuutused kuulutavad inimkonnale ette hävingut, selgesti sensatsioonimaigulised ning kaugel objektiivsest teadusest.

Sellele vaatamata kuulutas USA president Joe Biden alles septembris, et peale tuumasõja on inimkonna suurimaks eksistentsiaalseks ohuks globaalne temperatuuride tõus 1,5 kraadi võrra järgneva 10 aasta jooksul. Ka Lääne-Michigani Ülikooli kliimamuutuste rakkerühm on edastanud hoiatuse, mille kohaselt ühe kraadi võrra viimase poole sajandi jooksul tõusnud keskmine temperatuur kujutab endast katastroofilist riskifaktorit kogu planeedile.

MIT atmosfääriteaduste emeriitprofessori sõnul kujutab kliimamuutuste tembeldamine inimkonna ja planeedi tulevikku ohustavaks faktoriks endast selgesti propagandat, millel on vähe pistmist ausa ja kainemõistusliku teaduse ning empiiriliselt tuvastatavate faktidega.

Dr Lindzen selgitas intervjuu käigus lähemalt kliimamuutuste ideoloogia algupära, nentides, et tegelikkuses ei ole poliitikute poolt pidevalt tsiteeritud ÜRO kliimamuutuste paneel (IPCC) kunagi väitnud, et kliimamuutused kujutaksid endast inimkonnale eksistentsiaalset ohtu.

Tegelikkuses ei ole poliitikute poolt pidevalt tsiteeritud ÜRO kliimamuutuste paneel (IPCC) kunagi väitnud, et kliimamuutused kujutaksid endast inimkonnale eksistentsiaalset ohtu.

Richard Lindzen

ÜRO kliimamuutuste paneel on oma raportites käsitlenud kliimasoojenemise mõju majandustegevusele ning väitnud, et see võib 2100. aastaks esile kutsuda projitseeritud globaalse kogutoodangu languse 3 protsendi võrra. Ent isegi juhul kui antud prognoos peaks täppi minema ei ole dr Lindzeni sõnul tegemist katastroofilise arenguga, kuna SKT baas ise on antud ajapunktiks kasvanud sadu protsente.

Dr Lindzen aitab kliimamuutuste ulatust konteksti asetada kahe näitega, mil planeedi kliima tõepoolest muutus suurel määral ning mõistagi mitte inimtegevusest mõjutatuna.

Viimasel jääajal (20 000 aastat tagasi) olid planeedi keskmised temperatuurid tänapäevaga võrreldes 5 kraadi võrra külmemad, mille tulemusena oli suur osa põhjapoolkerast kilomeetritepaksuse jääkatte all. Seevastu 50 miljonit aastat tagasi oli temperatuur sedavõrd palju kõrgem tänasest, et Põhja-Jäämere Norra arhipelaagis elasid alligaatorilaadsed kõigusoojased reptiilid.

Kumbki toodud kliimaekstreemumitest ei leidnud aset inimtekkelisena ning antud perioodidega võrreldes on tööstusrevolutsioonile järgnenud globaalne kliimasoojenemine olnud minimaalne.

Dr Lindzeni sõnul on rohepöörajate kinnisidee vähendada süsinikdioksiidi taset planeedi atmosfääris kontrollifriikide märg unenägu, kuna sisuliselt tähendab CO2 piiramine seda, et tahetakse kontrollida planeedi “hingamise” protsessi. Selle käigus käsitletakse süsinikdioksiidi ohtliku mürgina, jättes samas tähelepanuta, et CO2 on kogu elu olemasolu aluseks planeedil.

“Ükskõik kui palju me ei üritaks CO2 heidet minimeerida, tähendab tööstusühiskonna alalhoid fossiilkütuste kasutamist, mis eritavad paratamatult veeauru ja süsinikdioksiidi,” selgitas MIT emeriitprofessor asjade seisu. “Kui me likvideeriksime atmosfäärist 60% süsihappegaasi, likvideeriksime me sedasi ka kogu elu planeedil Maa,” kirjeldas atmosfääriteaduste korüfee rohepöörajate sõgedust.

Ükskõik kui palju me ei üritaks CO2 heidet minimeerida, tähendab tööstusühiskonna alalhoid fossiilkütuste kasutamist, mis eritavad paratamatult veeauru ja süsinikdioksiidi. … Kui me likvideeriksime atmosfäärist 60% süsihappegaasi, likvideeriksime me sedasi ka kogu elu planeedil Maa.

Richard Lindzen

“Kõik need, kes väidavad, et kliimasoojenemise teadus on jõudnud kivistunud seisukohtadeni ning tegutsevad selle nimel, et likvideerida kogu diskussiooni antud teemal, soovivad seda teha üksnes seepärast, et nende positsioonid ei ole kaitstavad.”

“Poliitikud ja teadusekauged inimesed apelleerivad teaduse nimele, üritades seda usurpeerida, saamata samas aru, et teadus ei ole ideoloogia, vaid maailma uurimise meetod… kuid tänapäeval on tsensuur jõudnud punktini, kus selliste teaduslike uurimuste avaldamine, mis seavad kahtluse alla kliimamuutuste dogmaatika, on muutunud praktiliselt võimatuks,” tõdes dr Lindzen.

MIT emeriitprofessor ütles, et tema valduses on pikk nimekiri maailmakuulsatest teadlastest, kes eitavad kogu kliimamuutuste dogmaatikat, ning kelle töid on süstemaatiliselt blokeeritud juba 1990-ndatest aastatest alates.

Allikas

Adrian Bachmanni kommentaar:

MIT emeriitprofessori ülestunnistus langeb samasse kategooriasse nagu hiljuti Makroskoobis käsitlust leidnud Nobeli füüsikapreemia laureaadi dr John Clauseri juhtum, milles maailma ühe juhtiva füüsiku maksimaalse kompetentsi ja informeerituse pinnalt tehtud paljastused rohepöörde ideoloogia alustalaks olevate teeside ebatõesusest sattusid “rahvusvahelise teadusliku kogukonna” põlu ja tsensuuri alla.

Nagu kõikide teemade juures pakub ka rohepöörde temaatika puhul pealiskaudsele vaatlejale kõige lihtsamat otseteed ausa ja ebaausa osapoole tuvastamisel pelgalt selle jälgimine, kumb osapooltest on avatud diskussioonile ja debatile ning kumb osapool üritab alternatiivset käsitlust vaigistada. Tõde suudab alati seista omadel jalgadel. Valed ja pooltõed vajavad seevastu hirmu ja vägivallaõhkkonda, et inimesed neid kui mitte sisimas, siis avalikkuses tõeks söandaksid tunnistada.

Nagu kõikide teemade juures pakub ka rohepöörde temaatika puhul pealiskaudsele vaatlejale kõige lihtsamat otseteed ausa ja ebaausa osapoole tuvastamisel pelgalt selle jälgimine, kumb osapooltest on avatud diskussioonile ja debatile ning kumb osapool üritab alternatiivset käsitlust vaigistada. Tõde suudab alati seista omadel jalgadel. Valed ja pooltõed vajavad seevastu hirmu ja vägivallaõhkkonda, et inimesed neid kui mitte sisimas, siis avalikkuses tõeks söandaksid tunnistada.

adrian bachmann

Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka Sina oled huvitatud Makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!

Adrian Bachmann on Makroskoobi temaatilise kontsepti väljatöötaja ja portaali peatoimetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Seejärel 4 aastat peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Tema missiooniks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistetavaks tegemine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kes soovib aidata Adrianil seda kutsumust jätkata, saab seda teha läbi annetuse pangaülekandega järgmistel rekvisiitidel:

MAKSE SAAJA: Adrian Bachmann

KONTO NUMBER: EE271010011832141226

SELGITUS: Annetus

SEOTUD LOOD:

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.