AjatuAudioMakroskoop

Makroskoop jätkab maailmas toimuva seiramist

Hea Makroskoobi lugeja… Esmalt luba väljendada rõõmu selle üle, et oled vaatamata Makroskoobi töö ajutisele katkemisele säilitanud piisava huvi käesoleva portaali vastu, et seda taas külastada. Loodan, et Sinu soov olla kursis Makroskoobis avaldatud uudiste ja arvamuslugudega on võrdväärne minu sooviga maailmas toimuvat jagada ning teinekord ka mõnede omapoolsete mõtetega täiendada.

Probleemid, mis portaali eetrist välja viisid, on tänaseks kõrvaldatud ja see võimaldab nüüd tegevust jätkata. Makroskoobi sünnist on tänaseks möödunud aasta ning uus algus pakub head võimalust kokkuvõteteks tööst, mis siiani tehtud ja lubab pilguheitu ka tulevikku.

Makroskoop sai aastaseks

Makroskoop sündis siinkirjutaja hobiprojektina endise töö kõrvalt, milleks oli analüüsida maailmamajanduses ning spetsiifilisemalt investeerimiskulla maailmas toimuvat. Selleks andis võimaluse positsioon Tavidi peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Nagu hobiprojektidega aga tihti juhtub, sai kõrvaltööst põhitöö ning aega investeerimiskulla spetsialistina tegutsemiseks jäi liiga väheseks, et oma tööd selles rollis jätkata.

Olen siinjuures siiralt tänulik oma endistele IT-alaste teadmistega kolleegidele, kes olid valmis mind portaali ülesehitamisel oma oskuste ja teadmistega abistama. Veelgi enam olen tänulik, et mul aidati portaali käivitada ilma, et mulle oleks kunagi seatud käske või piiranguid sisu osas, ning seda sõltumata sellest, millisel määral siinkirjutaja ning kolleegide maailmapildid kattusid, eristusid või põrkusid.

Viimane on paraku suhteliselt sagedasti esinev nähtus, kuna minu arusaam maailmas aset leidvast erineb enamikes küsimustes sellest, mida võib nimetada tavapäraseks või ühiskondlikku konsensust peegeldavaks. Seda ilmselt tulenevalt asjaolust, et viimati nimetatu on harva ausa ja õiglase tõetaotluse ning märksa sagedamini domineerivate erihuvide väljenduseks. Selline on kord maailm, milles me elame… Olgu sellega kuidas on, Makroskoobi-laadsete väikeportaalide olemasolu teeb võimalikuks üksnes vaba sõna ideaal, mille kaitstud olemisele lootjad peavad alati olema valmis ka ise selle ideaali eest seisma.

Ometi on selge ka see, et eraprojektina algatatu peab varem või hiljem täieliselt eraprojektiks saama ning sedasi on Makroskoop tänaseks saanud iseseisvaks ettevõtmiseks, mida pean kureerima oma oskuste, teadmiste ja võimete piires.

Tulevikuplaanidest

Makroskoobi loomise aluseks olev soov käsitleda mitte lokaalse, vaid globaalse ulatusega sündmusi ja protsesse jääb endiseks. Portaali taaskäivitamise hetkeks oli Makroskoobis avaldatud 342 lugu globaalmajanduse, geopoliitika, kultuurikriitika ning inimkonna ja keskkonna teemadel. Nendes valdkondades toimuvat on plaanis ka edaspidi kajastada. Ei ole välistatud, et tulevikus lisandub pikemate käsitluste kõrvale ka kokkuvõte nädala jooksul enim tähelepanu pälvinud uudistest koos põgusa kommentaariga. Kaalumisel on ka videokommentaaride formaadi kasutusele võtmine kaugemas tulevikus.

Kuna Makroskoop saab paratamatult eksisteerida vaid isemajandava väljaandena, siis on tulevikus paratamatu portaali tasuliseks muutumine. Ma loodan, et Makroskoobis avaldatu saab olema portaali lugejatele piisavalt väärtuslik, ehk isegi põnev, et selle nimel mitte loobuda tagasihoidlikust igakuisest maksest, mida ühes kuus avaldatava umbes 30-40 loo eest tasuda tuleks. Muuhulgas väldib see vajadust hakata Makroskoobis edastama reklaame. Plaanis on võimaldada ka üksiklugude tellimist nendele, kes kuupaketist huvitatud ei ole ja oma huvides valivamad on. Sedasi on Makroskoobi tulevik sama palju lugupeetavate huviliste kui siinkirjutaja kätes.

Tänan siinkohal portaali lugejaid kannatlikkuse ja tähelepanu eest ning kutsun teid kõiki ka edaspidi uurima maailma läbi Makroskoobi.

Adrian Bachmann

Adrian Bachmann on Makroskoobi temaatilise kontsepti väljatöötaja ja portaali peatoimetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Seejärel 4 aastat peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Tema missiooniks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistetavaks tegemine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kes soovib aidata Adrianil seda kutsumust jätkata, saab seda teha läbi annetuse pangaülekandega järgmistel rekvisiitidel:

MAKSE SAAJA: Adrian Bachmann

KONTO NUMBER: EE271010011832141226

SELGITUS: Annetus

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.

AjatuMakroskoop

Mis on Makroskoop?

Soovitame lugeda ...