Majandus & Raha

Kuhu kolivad maailma miljonärid 2023. aastal?

Sarnaselt lihtrahvaga reisisid ka rikkad, ehk teisisõnu “suure netoväärtusega isikud” (High Net Worth Individuals, HNWI) koroonapandeemia ajal maailmas tavapärasest vähem ringi ja seetõttu näitasid ka rikaste inimeste rändenumbrid lähiminevikus anomaalset langustrendi.

Kuid nagu visuaalkapitalist Avery Koops välja uuris, on miljonärid ja miljardärid maailmas taas liikvele asunud ning eeldatakse, et käesoleva aasta lõpuks vahetab oma elukohta 122 000 suure netoväärtusega isikut maailmas.

Käesoleva aasta lõpuks vahetab oma elukohta 122 000 suure netoväärtusega isikut maailmas.Riskifondi Henley & Partners eravara rändearuandes on võetud vaatluse alla riigid, kust ja kuhu varakad üksikisikud on viimase 10 aasta jooksul liikunud. Alljärgneval kaardil on kujutatud rikaste elukohavahetuse 2023. aasta prognoose.

Ülal: Suure netoväärtusega isikute prognoositavad migratsioonimustrid 2023. aastal. Suure netoväärtusega üksikisikud on määratletud kui isikud, kelle netoväärtus on vähemalt 1 miljon USA dollarit.


Uusi miljonäre tervitavad riigid

10 riiki, mis saavad 2023. aastal tõenäoliselt koduks suurimale arvule miljonäridele ja miljardäridele, on hajutatud üle kogu maailma. Maailma number üks miljonäride tõmbekeskuseks on tõusnud Austraalia, mis võtab esikoha üle 2022. aasta liidrilt Araabia Ühendemiraatidelt.

Ainult kaks Aasia riiki jõuavad miljonäride sihtkohtriikide edetabelis esikümne hulka, ülejäänud riigid paiknevad vastavalt kas Euroopas, Põhja-Ameerikas või Okeaanias.


Vaatamata majanduslikele väljakutsetele prognoositakse, et Kreeka saab käesoleval aastal juurde 1200 suure netoväärtusega inimest. Üks põhjus võib olla Kreeka praktiseeritav kuldne viisaprogramm, mille alusel maailma jõukad saavad Vahemeremaal sobiva hinnaga hõlpsasti elamisloa ja lõpuks EL-i passi omandada – praegu on Kreekasse asumise kinnisvarainvesteeringu minimaalne nõue vaid 250 000 eurot.

Maailma number üks miljonäride tõmbekeskuseks on tõusnud Austraalia, mis võtab esikoha üle 2022. aasta liidrilt Araabia Ühendemiraatidelt.


Paljud juhtivad miljonäride sihtkohad on varakate inimeste jaoks atraktiivsed suurema majandusliku vabaduse tõttu, mis võimaldab leebemat maksukoormust või hõlpsat investeerimist. Singapur, mis loodab saada käesoleval aastal lausa 3200 miljonäri võrra rikkamaks, on majanduslikult kõige vabama turuga riik maailmas.Riigid, kes kaotavad kõige rohkem miljonäre

Eeldatakse, et Hiina kaotab sel aastal 13 500 kõrge netoväärtusega inimest, enam kui kaks korda rohkem kui teisel kohal asuv India oma 6500 jõuka lahkujaga.

Paljudes rikkaid inimesi “lekkivatest” riikidest võivad riigiasutused ja korrumpeerunud valitsused raskendada varakatel isikutel oma raha haldamist.

Venemaal seisavad paljud rikkad Ukraina sõja tõttu silmitsi Lääneriikide kehtestatud isiklike tariifide ja kaubanduspiirangutega. Hiina repressioonid Hongkongi vastu on muutnud Aasia hiiu majanduse äritegevuse jaoks vähem atraktiivseks kohaks. Ühendkuningriigis on seevastu paljud ettevõtted ja üksikisikud kaotanud Euroopa Liidust lahkumise tõttu tööjõu, finantside ja investeeringute lihtsa liikumise, mis muutis üle Euroopa piiride tegutsemise sujuvaks.

Mõnedesse neist riikidest võib endiselt kodumaiseid miljonäre ja miljardäre lisanduda, kuid tuhandete varakate üksikisikute kaotamisel netorändele on märkimisväärne majanduslik mõju.

Üldiselt on miljonärid üha enam ringi liikumas. Kümneaastase aruandluse jooksul – hoolimata pandeemiaaegsest langusest – on nende varakate üksikisikute arv, kes kolivad oma päritoluriigist eemale, igal aastal kasvanud.

Geopoliitiliselt hapras, kuid rohkem ühendatud maailmas pole üllatav näha miljonäre jalgadega hääletamas. Selle tulemusena konkureerivad valitsused üha enam, et võita maailma majandusliku eliidi südamed ja meeled.

Allikas

Adrian Bachmanni kommentaar:
Vaadates maailma rikaste inimeste migratsioonimustreid, torkab silma paar asjaolu. Esiteks on märkimisväärne, et globaalses mõttes geograafilises perifeerias asuv Austraalia on saanud maailma miljonäridele kõige ahvatlevamaks sihtpunktiks. Suure tõenäosusega on “rohelise mandri” eraldatus III maailmasõja veerel kõikuvast maailmast saanud justnimelt sinna kolimise veenvaimaks argumendiks isikutele, kellel selleks küllaldaselt vara on. Iseküsimus on see, kui mõttekas on kolimine riiki, mis demonstreeris koroonahüsteeria haripunktis maailmas esmajärgulist valmisolekut annulleerida oma elanike kõik isikuvabadused määramata ajaks ning mis on üks poliitiliselt korrektsema ühiskonnakorraldusega ühiskondi maailmas.

Teine tähelepanek puudutab Vene Föderatsiooni rikaste suures plaanis vähest emigreerumist kodumaalt – olgu siis vähese tahtmise või piiravate asjaolude tõttu. Võttes arvesse, et Venemaal on hinnanguliselt 334 000 isikut, kelle varade netoväärtus ületab miljon dollarit (võrdluseks USA-s on miljonäre kokku 24 miljonit), on vähem kui 1% Vene miljonäride emigreerumine Lääne finantsökosüsteemist suuresti ära lõigatud kodumaalt kõnekas näitaja venelaste märksa väiksemast soovist olla osa Lääne maailmast kui eurooplastele ja ameeriklastele meeldiks arvata.

Arvestades, et maailmas on hinnanguliselt 63 miljonit inimest, kelle varade koguväärtus ületab miljon dollarit, tähendab aastane 122 000 miljonäri ekspatrieerumine võõrastesse riikidesse, et enamus maailma rikkaid eelistab jääda paikseks riiki, milles nende varandus on kasvanud.

adrian bachmann


Sama kehtib ka Hiina kohta, mille circa 6 miljonist miljonärist vaid 0,2% on otsustanud kodumaalt lahkuda. Arvestades, et maailmas on hinnanguliselt 63 miljonit inimest, kelle varade koguväärtus ületab miljon dollarit, tähendab aastane 122 000 miljonäri ekspatrieerumine võõrastesse riikidesse, et enamus maailma rikkaid eelistab jääda paikseks riiki, milles nende varandus on kasvanud.

Esifoto: msupercolor/Shutterstock.com

Adrian Bachmann on Makroskoobi temaatilise kontsepti väljatöötaja ja portaali peatoimetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Seejärel 4 aastat peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Tema missiooniks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistetavaks tegemine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kes soovib aidata Adrianil seda kutsumust jätkata, saab seda teha läbi annetuse pangaülekandega järgmistel rekvisiitidel:

MAKSE SAAJA: Adrian Bachmann

KONTO NUMBER: EE271010011832141226

SELGITUS: Annetus

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.