AudioÜhiskond & Kultuur

Koroonasulgude käigus kehtestatud kontrollrežiim on plaanis edaspidi käivitada “rohepöörde” läbiviimiseks

Kuula:

Paul Joseph Watson

Tehnokraatidel on plaan kasutada koroonasulgude käigus ennast tõestanud administratiiv-sunduslikke jõuvõtteid ka kliimapoliitikate jõustamiseks.

Ühendkuningriigi valitsuse avalikkuse ette lekkinud, ent kiirelt kustutatud aruanne, milles uuritakse, kuidas sundida rahvast käitumismustreid muutma, et leppida uue „rohelise majandusega”, paljastab, et COVID-19 piirangud on loonud elanikkonna, kellel on „sügav aukartus” võimu ees ning „võimas kalduvus muganduda”.

Briti valitsus avaldas raporti tahtmatult ning võttis selle kiiresti maha, kuid paljud ajakirjanikud suutsid selle sisu kätte saada.

Ühendkuningriigi valitsuse avalikkuse ette lekkinud, ent kiirelt kustutatud aruanne, paljastab, et COVID-19 piirangud on loonud elanikkonna, kellel on „sügav aukartus” võimu ees ning „võimas kalduvus muganduda”.

ÜK valitsuse poolt koostatud raportis uuriti, kuidas kasutada käitumispsühholoogiat relvana, et „tõugata” rahvast toetama meetmeid ja võtma omaks käitumisviise, ilma et nad otseselt teaksid, et nendega manipuleeritakse.

Uurimise käigus leiti, et samu võtteid, mida valitsus kasutas inimeste koroonasulgudele allumisele sundimiseks, saab kasutada ka selleks, et panna neid kliimamuutuste ennetamise nimel oma elustiili muutma.

 „Eduka käitumise põhimõtted” pealkirja kandvas peatükis märgiti:

„Valitsuse avaldused, tegevused ja seadused kujundavad tugevalt ettekujutust normatiivsest ja aktsepteeritavast käitumisest. Näiteks isegi kui avalik kriitika oli kõrge, pidasid paljud valitsuse heakskiitu COVID-19 ajal ohutu käitumise mõõdupuuks – „meil lubatakse seda praegu teha [järelikult peab olema ohutu]… .” See näitab, et paljud tunnevad sügavat austust legitiimse valitsusvõimu vastu, hoolimata oma poliitilistest vaadetest.”

ÜK valitsuse poolt koostatud raportis uuriti, kuidas kasutada käitumispsühholoogiat relvana, et „tõugata” rahvast toetama meetmeid ja võtma omaks käitumisviise, ilma et nad otseselt teaksid, et nendega manipuleeritakse.

Ehkki suhtekorralduslikud trikid, nt ametnike vaktsineerimine televisioonis, aitasid inimesi narratiivis veenda, leiti, et eliidi silmakirjalikkus (eeskätt riigiametnikud, kes ise rikkusid oma kehtestatud lockdown`i reegleid) avaldas olulist kahjulikku mõju rahva usaldusele.

„(Võimude) silmakirjalikkuse tajumine võib tõsiselt õõnestada jõupingutusi avalikkuse kaasamise ja toetuse suurendamiseks. Seda täheldati COVID-19 pandeemia ajal, kui prominentsed võimutegelased rikkusid reegleid, mille tulemusel rahva kuulekus oluliselt vähenes ning hoiakud muutusid.”

„Rohepoliitikal on (koroonasulgudega) sarnane sügavalt juurdunud eliidi silmakirjalikkuse maine,” märgib Breitbart. „Kliimamuutuste tippkohtumiste ühiseks tunnuseks on olnud see, kuidas tähtsad osalejad saabuvad nendele era- või valitsuslennukitega – sõnade ja tegude vaheline ebakõla, mille kadumist lähitulevikus vaevalt oodata on.”

„(Võimude) silmakirjalikkuse tajumine võib tõsiselt õõnestada jõupingutusi avalikkuse kaasamise ja toetuse suurendamiseks.

Dokumendis järeldati, et inimesi on üpris lihtne „tõugata” oma käitumist muutma, kui valitsus seda nõuab, ning et inimestel on „võimas loomupärane kalduvus kohanduda”.

Uurimine leidis ka, et isegi kui avalikkus ei soovi pealesurutud elustiili muutusi, kipub enamik uue status quo`ga sellest hoolimata üsna kiiresti muganduma.

Raporti koostas “Käitumusliku ülevaate meeskond” (Behavioural Insights Team), näiliselt valitsusasutus, mis oli osa katsetusest kasutada „totalitaarseid” ja „ebaeetilisi” meetodeid elanikkonda hirmu sisendamiseks, et sundida inimesi piirangutele alluma.

Isegi kui avalikkus ei soovi pealesurutud elustiili muutusi, kipub enamik uue status quo`ga sellest hoolimata üsna kiiresti muganduma.

Sarnane meeskond, “Käitumisalane teaduslik pandeemia ülevaate grupp” (Scientific Pandemic Insights Group on Behaviours) hoiatas esimese laine alguses, et „suur osa inimestest ei tunne end endiselt piisavalt isiklikult ohustatuna [COVID-19-st].”

„Isikliku ohu tajumist tuleb suurendada nende seas, kes on enesega rahulolevad, kasutades selleks tugevaid emotsionaalseid stiimuleid,” lisas grupp, tuues kaasa arvukaid jõulisi propagandakampaaniaid, mis võimendasid maksimaalselt COVID-i ohtu, et sundida rahvast täielikult alistuma.

Kokkuvõtvalt on rahvas suures osas mõtlematu, leppiv ja alistuv ning tõestanud, et teda saab õige propagandaga survestades panna peaaegu kõigega kaasa minema.

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.