AudioÜhiskond & Kultuur

Beebina ekraani ees veedetud aeg kahjustab laste arengut

AUDIOLUGU kuulatav lehekülje lõpus

Angelo DePalma

Hiljuti Jaapanis läbi viidud uuringus leiti, et mida rohkem 1-aastased lapsed igapäevaselt ekraani ees aega veedavad, seda madalam on nende arengutase 2- ja 4-aastaselt. Kõige enam said beebiea ekraaniajast kahjustada laste kommunikatsiooni- ja probleemilahendusoskused.

Ajakirjas JAMA Pediatrics avaldatud uuring kaasas 7097 ema ja lapse paari kokku 50 Jaapani sünnitusmajast ja kliinikust. Uuring kestis 2013. aasta juulist kuni 2017. aasta märtsini.

Osalejad jagati nelja gruppi vastavalt laste ekraaniaja pikkusele 1-aastaselt: vähem kui 1 tund ekraaniaega päevas (48,5% lastest), üks kuni ligi kaks tundi päevas (29,5%), kaks kuni ligi neli tundi päevas (17,9%) ning neli või enam tundi päevas (4,1%). Ekraaniaeg hõlmas teleri vaatamist ja videomängude mängimist ning mobiiltelefoni, tahvelarvuti või muu elektroonikaseadme kasutamist.

Võimalike kõrvaliste teguritena arvestati laste sugu, ema vanust ja haridustaset, õdede-vendade arvu, pere sissetulekut ja sotsiaalmajanduslikku tausta ning kas emal oli olnud sünnitusjärgne depressioon. Laste arengutaset hinnati kommunikatsiooni, jäme- ja peenmotoorika, probleemilahendusoskuse ning sotsialiseerumise osas, kasutades Jaapani versiooni arengutaseme küsimustikust (Ages & Stages Questionnaire). Uurimuse käigus võrreldi kolme pikema ekraaniajaga grupi tulemusi madalaima ekraaniajaga grupi tulemustega. (Märkus: uuringus puudus eraldi grupp ilma ekraaniajata 1-aastastest lastest.)

Kõigi gruppide lastel esines 2-aastaselt mahajäämus kommunikatsioonioskustes; 4-aastaselt püsis kommunikatsioonioskuste mahajäämus 1-aastaselt kaks või enam tundi päevas ekraani ees veetnud lastel. Pikema ekraaniajaga kaasnes 2-aastaselt mahajäämus ka probleemilahendusoskustes ning jäme- ja peenmotoorikas, kuid need kadusid 4. eluaastaks.

Ameerika Pediaatria Akadeemia (The American Academy of Pediatrics) soovitab, et aju arengu huvides ei lastaks alla 18 kuu vanustel lastel üldse ekraani ees aega veeta. Ekraanist saadava stimulatsiooni asemel tuleks eelistada struktureerimata füüsilist ja sotsiaalset mängu.

Ameerika Pediaatria Akadeemia (The American Academy of Pediatrics) soovitab, et aju arengu huvides ei lastaks alla 18 kuu vanustel lastel üldse ekraani ees aega veeta. Ekraanist saadava stimulatsiooni asemel tuleks eelistada struktureerimata füüsilist ja sotsiaalset mängu. Ka vanemaid väikelapsi ei tohiks üksi ekraani ette jätta, vaid soovi korral kasutada vähesel määral kvaliteetseid programme, mida vanemad koos lapsega vaatavad. Ka sellisel juhul on oluline hoida ekraaniaeg miinimumis ning vältida ekraane söömise ajal ja enne uneaega. Hoiduda tuleks kiiresti vahetuvatest stseenidest, rohketest häirivatest märguannetest ja helidest ning igasugusest vägivaldsest sisust.

Ameerika Pediaatria Akadeemia hoiatab, et: “Kuigi mõnedel juhtudel (näiteks meditsiiniliste protseduuride ajal või lennureisil) võib tunduda ahvatlev kasutada meediat lapse rahustamiseks, kaasneb meedia kui rahustamisstrateegia kasutamisega risk, et edaspidi ei suuda vanemad lapsele piire seada ega lapsed ennast emotsionaalselt reguleerida.”

Lisaks kutsus Ameerika Pediaatria Akadeemia meediaprogrammide loojaid üles arvestama laste arenguga, toetama vanemate ja laste omavahelist suhtlust ning reaaleluliste oskuste kujundamist, loobuma ebatervete ja reklaamsõnumite edastamisest, vältima lastesaadete episoodide automaatselt järgmisele episoodile lülitumist ning lõpetama sootuks alla 18 kuu vanustele lastele suunatud programmide ja rakenduste tootmine.

Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka Sina oled huvitatud Makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.