Ühiskond & Kultuur

Värske uuring: kolmandik Ameerika noortest soovib totaalset jälgimisühiskonda

Peaaegu kolmandik Ameerika “Z-põlvkonda” (sündinud vahemikus 1996-2010) kuuluvatest noortest tunnistab, et nad oleksid nõus, kui igas majapidamises oleksid koduvägivalla ja muu ebaseadusliku tegevuse vähendamise ettekäändel paigaldatud valitsusepoolset lakkamatut monitoorimist teostavad valvekaamerad.

“Kas te pooldaksite või oleksite vastu sellele, et valitsus paigaldaks igasse leibkonda valvekaamerad, et vähendada perevägivalda, väärkohtlemist ja muud ebaseaduslikku tegevust?” küsiti Ameerika Cato instituudi poolt läbi viidud uues uuringus. Küsimusele vastas pooldavalt ligi kolmandik (täpsemalt 29%) 18–29-aastastest.

 Nagu NY Post märgib, siis

1791. aastal tegi utilitaristlik filosoof Jeremy Bentham ettepaneku ehitada hiigelehitis – “panoptikon”, kus inimeste käitumist saaks lakkamatult jälgida. Kuid Benthami panoptikon oli mõeldud vanglaks. Suur osa Z-põlvkonnast sooviks seda aga koduks nimetada.

Mis puutub teistesse vanusevahemikesse, siis 20% USA nn “millenniumi põlvkonnast” (ehk inimesed vanuses 30–44 aastat) soovib samuti, et kõiki jälgitaks lakkamatult. Küsitlus peegeldab radikaalset generatsioonilist hoiakute nihet noorte ja vanemate ameeriklaste vahel. Kui ligi kolmandik noortest ameeriklastest soovib valitsuse lakkamatu järelvalve kehtestamist kõikide inimeste üle, siis üle 45-aastaste ameeriklaste seas on valitsuse lakkamatu monitoorimisega nõus vaid 6% elanikkonnast.

Küsitlus peegeldab radikaalset generatsioonilist hoiakute nihet noorte ja vanemate ameeriklaste vahel. Kui ligi kolmandik noortest ameeriklastest soovib valitsuse lakkamatu järelvalve kehtestamist kõikide inimeste üle, siis üle 45-aastaste ameeriklaste seas on valitsuse lakkamatu monitoorimisega nõus vaid 6% elanikkonnast.

Poliitiliste vaadete alusel jagatuna nõustus 19% liberaalidest, 18% tsentristidest ning 9–11% neist, kes identifitseerivad end konservatiivse, väga konservatiivse või väga liberaalsena, et valitsus peaks meie igapäevaelu jälgima meie enda turvalisuse huvides. Seega näib tegemist olevat “hobuseraua” küsimusega, mis ühendab poliitilise spektri mõlemat otsa.

Keskosa lähtub seega vana Ida-Saksa salapolitsei või KGB eetikast… Võib-olla pole see üllatav, arvestades, kuidas auväärsed liberaalsed institutsioonid tänaseks ise tegutsevad. Kõikjal Ivy League’i ülikoolilinnakutest kuni kirjastustööstuse ja Facebooki digitaalsete domeenideni valitseb täna orwellilik lakkamatu hädaolukorra tunne… irratsionaalne hirm, et “valeinformatsioon” ja “vihakõne” vallutavad kohe-kohe ühiskonna, juhul kui iga eneseväljendust ei allutata tsensorite kontrollile. Isegi George Orwell ei kujutanud ette totalitarismi taset, kus uuskeel hakkab looma ka uusi asesõnu. – NY Post

Kõikjal Ivy League’i ülikoolilinnakutest kuni kirjastustööstuse ja Facebooki digitaalsete domeenideni valitseb täna orwellilik lakkamatu hädaolukorra tunne… irratsionaalne hirm, et “valeinformatsioon” ja “vihakõne” vallutavad kohe-kohe ühiskonna, juhul kui iga eneseväljendust ei allutata tsensorite kontrollile.

Rassi järgi jaotatuna ütles 33% mustanahalistest ameeriklastest, et nende jaoks on valitsusepoolse koduse jälgimisega kõik korras, sama meelt oli ka 25% hispaaniakeelsete maade taustaga inimestest, 11% valgetest ja 9% aasia päritolu ameeriklastest.

Küsimus esitati osana Cato Instituudi suuremast küsitlusest ameeriklaste hoiakute kohta seoses “keskpanga digiraha” kehtestamise perspektiividega. Märkimisväärne on ka asjaolu, et 53% ameeriklastest, kes toetavad keskpanga digivaluutasid, toetavad ka koduseid valvekaameraid.

Märkimisväärne on ka asjaolu, et 53% ameeriklastest, kes toetavad keskpanga digivaluutasid, toetavad ka koduseid valvekaameraid.

Nimelt paistsid keskpanga digivaluutasid toetavad ameeriklased silma sellega, kuidas nad suhtuvad kodustesse valitsuse valvekaameratesse. Enamik (53%) ameeriklastest, kes toetavad keskpanga digiraha, toetavad valitsust koduste valvekaamerate paigaldamisel, et vähendada väärkohtlemist ja muud ebaseaduslikku tegevust. See viitab sellele, et osa keskpanga digiraha toetamise taga olevast psühholoogiast pärineb keskmisest kõrgemalt mugavustasemelt isikliku autonoomia ja privaatsusega ühiskondliku korra ja turvalisuse nimel kauplemise suhtes. – Cato Instituut

Veelgi enam, need, kes suhtuvad Föderaalreservi soodsalt, toetavad ka tõenäolisemalt keskpanga digiraha kehtestamist.

Suures pildis on asi ilmne – lambad jäävad ikka lammasteks…

Allikas

Adrian Bachmanni kommentaar:

Ütle mulle, mida sa armastad ja ma ütlen sulle, kes sa oled… Selle Augustinusele omistatud maksiimi rakendamine pakub enamasti kõige otsemat teed, mõistmaks nii isikute, gruppide kui ajastute põhiolemust läbi selle kesksete pürgimuste, hirmude ja tabude. Tänapäeva Läänemaailm on muutunud päev-päevalt üha enam vaimseks ja füüsiliseks keskkonnaks, mis on valitsetud ühelt poolt igasuguse moraali, proportsioonitaju ja kainemõistuslikkuse kaotanud sotsiopaatilise eliidi poolt ning milles üha kasvav osa populatsioonist ei omagi enam mingisugust isikupära ega autentset autonoomset maailmatunnetust.

Täiuslik ori on teadupärast ori, kes armastab oma orjust.

adrian bachmann

Täiuslik ori on teadupärast ori, kes armastab oma orjust. See on olend, kes on konditsioneeritud isiklikku vabadust ja vastutust kartma ning vihkama (mis on kardetavate asjade suhtes aimatav psühholoogiline reaktsioon vähese refleksioonivõimega isikute puhul), kinkides sedasi oma isikliku vabaduse ja väärikuse tervenisti nende üle võimutsevate – halvasti tuntud, ent elu igas hetkes üha akuutsemalt tunnetatud – jõudude altarile. Selline on maailm, mis koosneb meestest, kelle rinnus tuksub kidur süda, mille ainus eesmärk on tagada iseenda alalhoidlik kestmajäämine.

Paraku ei mõista oma vabaduse orjuse vastu loovutanu olulist tõsiasja, et koos inimliku väärikuse minetamisega kaotatakse oma väärtus inimesena mitte üksnes selle säilitanute, vaid ka türannide silmis ning püüd võita despootide soosing kulmineerub vaid suuremas põlguses masside vastu, millele järgnevad seda võikamad hirmuteod masside kallal.

adrian bachmann

Paraku ei mõista oma vabaduse orjuse vastu loovutanu olulist tõsiasja, et koos inimliku väärikuse minetamisega kaotatakse oma väärtus inimesena mitte üksnes selle säilitanute, vaid ka türannide silmis ning püüd võita despootide soosing kulmineerub vaid suuremas põlguses masside vastu, millele järgnevad seda võikamad hirmuteod masside kallal. Lootus säilitada elu, loobudes vabadusest ja väärikusest, kulmineerub seega alati olukorras, kus kaotatakse elu – ning seda ilma väärikuseta.

Adrian Bachmann on Makroskoobi temaatilise kontsepti väljatöötaja ja portaali peatoimetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Seejärel 4 aastat peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Tema missiooniks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistetavaks tegemine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kes soovib aidata Adrianil seda kutsumust jätkata, saab seda teha läbi annetuse pangaülekandega järgmistel rekvisiitidel:

MAKSE SAAJA: Adrian Bachmann

KONTO NUMBER: EE271010011832141226

SELGITUS: Annetus

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.