Maailmavõim & Geopoliitika

USA on 1991. aastast alates teostanud sõjalisi kallaletunge välisriikidele 251 korral

Kaart riikidest, kus Ameerika Ühendriigid on sõjaliselt sekkunud / Allikas: Kongressi uurimisteenistus

Ühendriikide Kongressi Uurimisteenistuse andmetel teostasid Ameerika Ühendriigid aastatel 1991-2022 välisriikides vähemalt 251 sõjalist sekkumist.

Kongressi Uurimisteenistuse (Congressional Research Service) andmetest nähtub muuhulgas, et Ameerika Ühendriigid teostasid sõjalisi operatsioone välisriikide kallal veel lisaks 218 korral ajavahemikus aastatel 1798 kuni 1990.  

Kokku on Ameerika Ühendriigid 225 aasta jooksul sooritanud sõjalisi kallaletunge välisriikidele vähemalt 469 korral. 

Kokku on Ameerika Ühendriigid 225 aasta jooksul sooritanud sõjalisi kallaletunge välisriikidele vähemalt 469 korral. 

Vastavad andmed avaldas Kongressi uurimisteenistus 2022. aasta 8. märtsil dokumendis pealkirjaga “Ameerika Ühendriikide relvajõudude kasutamise juhtumid välisriikides aastatel 1798–2022“.

USA sõjaväe poolt erinevatel perioodidel sihikule võetud riikide nimekirjas on valdav enamus maakera rahvastest, sealhulgas peaaegu kõik Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riigid ning suurem osa Aafrika mandrist.

USA sõjaväe poolt erinevatel perioodidel sihikule võetud riikide nimekirjas on valdav enamus maakera rahvastest.

1991. aasta algusest kuni 2004. aasta alguseni käivitas USA sõjavägi Kongressi Uurimisteenistuse andmetel 100 sõjalist interventsiooni.

Aastatel 1991–2018 kasvas see arv 200 sõjalise sekkumiseni.

USA Kongressi Uurimisteenistuse aruandest ilmneb üheselt, et külma sõja lõpus (s.o NSV Liidu lagunedes), mil Ühendriigid saavutasid maailmas hegemoonia, suurenes oluliselt ka USA sõjaliste rünnakute hulk teiste riikide vastu.

Rahvusvahelise õiguse järgimise seisukohalt on kõnekas ka asjaolu, et 469-st dokumenteeritud sekkumisest kuulutas Ühendriikide valitsus sõja ametlikult välja vaid 11 korral.

Täpsustuseks olgu öeldud, et Kongressi Uurimisteenistuse poolt kokku kogutud ajaloolised andmed ei hõlma endas iseseisvussõda USA asunike ja Briti impeeriumi vahel, ega ka ühtegi sõjalist lähetust aastatel 1776–1798 või USA kodusõda.

USA Kongressi Uurimisteenistuse aruandest ilmneb üheselt, et külma sõja lõpus (s.o NSV Liidu lagunedes), mil Ühendriigid saavutasid maailmas hegemoonia, suurenes oluliselt ka USA sõjaliste rünnakute hulk teiste riikide vastu.

Muuhulgas tasub meeles pidada, et kõik esitatud numbrid on üksnes konservatiivsed hinnangud, kuna need ei hõlma USA erioperatsioone, varjatud meetmeid ega riigisiseseid lähetusi.

Kongressi Uurimisteenistuse aruandes väideti:

“Nimekiri ei sisalda varjatud tegevusi ega arvukaid juhtumeid, kus USA vägesid on alates II maailmasõjast paigutatud teistesse riikidesse okupatsioonivägedena või osalemiseks vastastikustes julgeolekuorganisatsioonides, baasilepingutes või rutiinsetes militaarse iseloomuga abi- või väljaõppeoperatsioonides.”

Samuti jätab raport välja USA sõjaliste jõudude kasutamise Ameerika enda põlisrahvaste vastu perioodil, mil nende suhtes teostati Ühendriikide valitsuse poliitikana genotsiidi.

Kongressi Uurimisteenistus tunnistas, et jättis välja “USA sõjaväeüksuste pideva kasutamise Ameerika Ühendriikide lääneosa uurimisel, asustamisel ja rahustamisel”.

 Tuftsi ülikooli strateegiliste uuringute keskuse sõjalise sekkumise projekt on dokumenteerinud täiendavalt välisriikide asjadesse sekkumist Ühendriikide poolt.

“USA on alates 1776. aastast võtnud ette üle 500 rahvusvahelise sõjalise sekkumise, millest ligi 60 protsenti on algatatud aastatel 1950–2017,” kirjutati projektis. “Veelgi enam, üle kolmandiku neist missioonidest toimus pärast 1999. aastat.

Sõjalise sekkumise projekt lisas täiendavalt: “Külma sõja ajastu lõppedes eeldasime, et USA tõmbab kokku oma sõjalisi sekkumisi välismaal, sest ohud ja kaalul olevad huvid on eeldatavasti väiksemad. Kuid dokumenteeritud mustrid näitavad vastupidist USA on tegelikkuses üha suurendanud oma sõjalisi operatsioone välisriikide vastu.

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.