Maailmavõim & Geopoliitika

USA merevägi on sunnitud värbama üha madalama kvalifikatsiooniga personali

Ameerika Ühendriikide merevägi on asunud üha enam värbama inimesi, kel puudub kesk- või sellele vastav haridus. Tegemist on juba teise korraga ligikaudu aasta jooksul, mil USA merevägi on värbamisraskuste tõttu avanud oma uksed nõutust madalama kvalifikatsiooniga kandidaatidele.

Detsembris 2022 otsustas USA merevägi võtta teenistusse suuremal hulgal kandidaate, kes on saanud väga madalad tulemused relvajõudude kvalifikatsioonitestil. Mõlemad sammud on üsna tavatud ning USA teistel väeliikidel on senini õnnestunud standardite drastilist langetamist vältida, kuigi kogu USA sõjaväel on üha raskem meelitada ligi üha vähenevat hulka noori, kes suudavad vastata sõjaväe füüsilistele, intellektuaalsetele ja moraalsetele standarditele.

Detsembris 2022 otsustas USA merevägi võtta teenistusse suuremal hulgal kandidaate, kes on saanud väga madalad tulemused relvajõudude kvalifikatsioonitestil.

Uue plaani kohaselt saavad värvatavad, kel puudub keskkooli tunnistus või sellele vastava hariduse tõend, mereväega liituda sellel tingimusel, et nad sooritavad kvalifikatsioonitesti vähemalt 50-le punktile 99-st. Viimati võttis USA mereväeteenistus ilma haridustunnistuseta isikuid vastu 2000. aastal.

“Meie värbamispunktidesse saabub igal aastal tuhandeid inimesi, kes soovivad mereväega liituda, kuid kel puudub haridustunnistus. Ja me lükkame nad lihtsalt tagasi,” ütles mereväe personalijuht ja viitseadmiral Rick Cheeseman jaanuari lõpus Associated Pressile antud intervjuus.

Cheesemani väitel oleks 500 enam kui 2400-st eelmisel aastal tagasi saadetud isikust võinud testi tegelikult piisavalt kõrgetele punktidele sooritada, et teenistuskõlbulikuks osutuda. Cheeseman sõnas, et ta on juba andnud oma värbajatele korralduse uueks “laiendatud jõupingutuseks”, ning lisas, et: “Ma loodan, et mu värbajad on viimase 72 tunni jooksul helistanud kõigile 2442-le eelmisel aastal tagasi lükatule. Vaatame, kuidas sellega läheb … Püüame kiiresti leida mõned testis osalejad.”

USA sõjaväel on üha raskem meelitada ligi üha vähenevat hulka noori, kes suudavad vastata sõjaväe füüsilistele, intellektuaalsetele ja moraalsetele standarditele.

Pandeemia tagajärjel on sõjaväeteenistused seisnud silmitsi märkimisväärsete värbamisprobleemidega. COVID-19 sundis sõjaväge värbamispunkte sulgema ning sõjaväe värbajad ei pääsenud enam keskkoolidesse ega avalikele messidele ja üritustele, kus nad varem potentsiaalsete kandidaatidega lihtsasti kontakti said.
Kuid isegi pärast kooroonapiirangute kadumist on sõjaväel olnud üha keerulisem pingelisel tööturul paremini tasustatud ettevõtetega konkureerida… eriti pärast seda kui ettevõtted hakkasid pakkuma sõjaväega sama tüüpi soodustusi – näiteks kolledžihariduse rahastamist – mis varem sõjaväe populaarsust üleval hoidsid. Nimetatud majandusprobleeme süvendasid veelgi USA ühiskonnas üha laiemaks paisuv poliitiline lõhe ja noorte hirm, et nad võivad sõdima minnes saada surma või vigastada.

Eelmisel eelarveaastal ei suutnud ei USA merevägi, armee ega õhujõud oma värbamiseesmärke täita, samas kui merejalavägi ja väikese kaadri arvuga kosmosejõud saavutasid oma eesmärgid plaanitult. Üle-eelmisel eelarveaastal jäi USA armeel oma 60 000 uue liikme värbamise eesmärgist puudu 15 000 isikut ning ka teised väeliigid pidid oma värbamismahu täitmiseks kasutama hilinenud kandidaatide reservi.

2023. aastal soovis USA merevägi värvata 37 700 inimest, kuid teenistusse võeti vaid 31 834 kandidaati. Cheeseman ütles, et sel aastal seadis ta kõrgema eesmärgi: 40 600 värvatut. Mereväe kogusuurus peaks 2024. aastal jõudma 337 800 inimeseni.

“Me vajame neid mereväelasi. Seega vajab selle eesmärgi saavutamine suurt pingutust. Me ütleme oma värbajatele, et nad leiaksid 40 600 inimest mereväega liituma,” sõnas Cheeseman. “Me ei looda päriselt, et nii palju saavutame, aga oleme selle ometi sihiks seadnud.”

Teised väeliigid on tõrkunud vastavaid muudatusi vastu võtmast. Merevägi on ainus teenistus, mis värbab nn “neljanda kategooria” kandidaate ehk neid, kes said kvalifikatsioonitestil 30 või vähem punkti. Teenistus laiendas neljanda kategooria värvatute arvu, väites, et mitmed ametikohad – näiteks kokk või pootsmani abi – ei nõuagi kõrget testitulemust juhul, kui inimesed vastavad tööstandarditele.

Armee võtab madalaima punktisummaga kandidaadid esialgu ainult nn tulevase sõduri ettevalmistuskursusele, mis pakub kandidaatidele mitu nädalat juhendamist ja võimaluse oma punktisummat testil tõsta, et seejärel teenistusse astuda. Merevägi lubab madala punktisummaga värvatutel läbida tulevase madruse ettevalmistuskursuse, kuid ei nõua liitumiseks suurenenud punktisummat.

Lisaks nõuavad nii armee kui merejalavägi keskkooli lõputunnistust või sellega võrdväärse hariduse tõendit ning ka õhujõud on tunnistanud, et nemad värbavad ilma keskkooli lõputunnistuseta üksnes neid kandidaate, kes saavad kvalifikatsioonitestil vähemalt 65 punkti. Kõnealused arvud on siiski väga väikesed – eelmisel aastal oli õhujõudude ligi 26 900 värvatust vaid 110-l kas keskkooliga võrdväärse hariduse tõend või ei olnud üldse mingit haridustunnistust.

Teiste väeliikide juhtide hinnangul eksisteerib oht, et madalamate tulemustega värvatud võivad suurema tõenäosusega langeda treeninglaagrist välja või tekitada rohkem distsiplinaarprobleeme. Cheesemani arvates on suurimaks riskiks üksnes võimalus, et värvatud kukuvad treeninglaagris läbi, kuid tema sõnul ei ole eelmisel aastal sisse toodud madala tulemusega värvatute puhul erinevus seni märkimisväärne olnud.

Cheesemani sõnul on mereväe juhid juba mõnda aega arutanud värbamise avamist neile, kel ei ole keskkooli lõputunnistust, et laiendada potentsiaalsete madruste hulka. “Me otsustasime lihtsalt lõpuks, et hea küll, teeme selle sammu ära,” ütles ta ning lisas, et teenistus otsib ka muid võimalusi, kuidas jõuda avastamata talentideni.

Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka Sina oled huvitatud Makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Esifoto: Ryan Fletcher/Shutterstock.com

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.