AudioSuur luguÜhiskond & Kultuur

USA aserahandusminister: Läänemaailmas kriminaliseeritakse tõe rääkimist

Paul Craig Roberts

Loo AUDIOVERSIOON on kuulatav lehekülje lõpus

Paul Craig Roberts on Ameerika majandusteadlane, kes on pika karjääri jooksul hoidnud mitmeid mõjukaid positsioone Ameerika Ühendriikide poliitilise, majandusliku ning meedia eliidi absoluutses tipus. Roberts oli 1980-ndatel aastatel Ronald Reagani administratsiooni aserahandusmiinster ning teda peetakse “reaganomicsi” nime kandnud USA ülieduka majandusstrateegia üheks peamiseks autoriks. Pärast teenistust Ühendriikide riigiaparaadis töötas Roberts USA mõjuvõimsaima majandusajalehe The Wall Street Journal toimetajana ning Washingtoni globaalset strateegiat kujundava mõttekoja Rahvusvaheliste ja Strateegiliste Uuringute Keskus (CSIS – Centre for Strategic and International Studies) teadurina. Robertsist on viimastel aastakümnetel saanud Ühendriikide  sise- ja välispoliitika üks mõjuvõimsamaid kriitikuid, kes väljendab vana kooli ameeriklase jõulise otsekohesusega seisukohti, mida Washingtoni establishmendile ei meeldi kuulda. Mehe teadmised globaalmajanduse toimimisest ja geostrateegia teoreetilistest alustaladest ning praktilistest realiteetidest on erakordsed ning tema vabatmehe vaimust kantud talupojamõistusega analüüsid väärivad tähelepanu.  

Järgnevas mõtiskluses arutleb USA endine aserahandusminister selle üle, kuidas Läänemaailm on jõudnud tänaseks punkti, kus keelatud tõdede välja lausumine on üha enam kriminaliseeritud nii era- kui avaliku õiguse juriidiliste ja institutsionaalsete mehhanismide abil.

Tõe ajastu on lõppemas. Lõppemas, kuna tõe rääkimist on asutud kriminaliseerima.
Aldous Huxley märkis oma teose „Hea uus ilm“ 1946. aasta väljaande sissejuhatuses, et propaganda suurimad triumfid ei ole saavutatud mitte millegi tegemise, vaid millegi tegemisest hoidumisega. Tõde on küll võimas, kuid praktilisest vaatenurgast on veelgi võimsam tõe maha vaikimine. Jättes teatud tõsiasjad ja teemad süstemaatiliselt mainimata, langetades tõele loori – raudse eesriide – masside ja faktide vahele, mida poliitilised ülemused peavad ebasoovitavateks, mõjutavad totalitaarsed propagandistid mõtlemist tõhusamalt kui valetades.

Tõde on küll võimas, kuid praktilisest vaatenurgast on veelgi võimsam tõe maha vaikimine. Jättes teatud tõsiasjad ja teemad süstemaatiliselt mainimata, langetades tõele loori – raudse eesriide – masside ja faktide vahele, mida poliitilised ülemused peavad ebasoovitavateks, mõjutavad totalitaarsed propagandistid mõtlemist tõhusamalt kui valetades.

Paul Craig Roberts

Churchill kõneles raudse eesriide langetamisest Nõukogude impeeriumi kohale Stalini poolt. Täna langetavad raudset eesriiet “vabade” Läänerahvaste ees nende endi “demokraatlikud” valitsused, niinimetatud “demokraatlik” meedia ning nende “demokraatlikud” ülikoolid ja koolisüsteemid. Kui teil ei lubata tõde teada, ei saa te sellest mõistagi ka rääkida.


Elon Musk kulutas suure osa oma varandusest Twitteri vabastamiseks tsensuurist üksnes selleks, et avastada, kuidas Euroopa Liit keelab Twitteri vaba leviku EL-i liikmesriikides, kui Musk ei nõustu EL-i tsensuuriga nende tõdede üle, mille välja lausumine ei ole Euroopa Liidu poolt lubatud.
Euroopa Liidu Prantsusmaal paiknev tsensor, mis kannab eufemistlikku nime “Prantsuse digiülemineku ja telekommunikatsiooni ministeerium”, märkis, et “desinformatsioon on üks tõsisemaid ohte, mis meie demokraatiat mõjutab”. Kui Musk ei ole valmis aktsepteerima EL-i tsensuuri, siis Twitteri levik “keelustatakse Euroopa Liidus ära”. 

Kui Musk ei ole valmis aktsepteerima EL-i tsensuuri, siis Twitteri levik “keelustatakse Euroopa Liidus ära”. 

Paul Craig Roberts

Selguse huvides olgu öeldud, et traditsioonilised läänelikud väärtused nagu sõnavabadus ja avatud arutelu on tänase päeva seisuga juba defineeritud ümber “valeinformatsiooni rinneteks” ning “ohuks demokraatiale”. Ultimatiivselt on asi lihtne – kui sõnavabadus on maha surutud, ei ole meil demokraatiat, vaid türannia.


Tõeni jõudmine on raske. Tegelikkuses on see alati sedasi olnud. Tõde võib olla häiriv ja vihastada sama paljusid või rohkemaid inimesi, kui see valgustab. Kehtiv uskumuste süsteem on iseennast kinnistav ning enamik inimesi soovib, et nende uskumusi kinnitataks, mitte ei vaidlustataks. See muudab ajupesuga loodud uskumused ühiskonnas stabiilseks. Ajaloolased varjavad tõde karjäärilistel põhjustel, nagu poliitikudki. Prokurörid seevastu varjavad tõde, et saavutada sedasi süüdimõistvaid otsuseid. Meedia varjab tõde vastutasuks reklaamitulude ja CIA, FBI, poliitikute ning prokuröride “anonüümsest allikast pärinevate” lekete eest, mis loovad erinevaid agendasid teenivaid ametlikke narratiive.  

Kehtiv uskumuste süsteem on iseennast kinnistav ning enamik inimesi soovib, et nende uskumusi kinnitataks, mitte ei vaidlustataks.

Paul Craig Roberts

Olen pühendanud kogu oma elu tõe teenimisele. See ei tähenda seda, et ma saan asjadest alati õigesti aru, vaid seda, et minu agenda on selgitada välja tõde, olenemata sellest, kas minu ponnistusi troonib edu ja ma jõuan ise tõeni või mitte.

Üldiselt toovad soodsad kommentaarid minu ja mu kirjutiste kohta koheselt välja trollid, kes püüavad mind demoniseerida ja laimata, eesmärgiga lugejaid mu veebisaidilt eemale peletada. Valitsev klikk teeb selle nimel alati kõvasti tööd, et tõsta ametlikke valesid tõena kordajate renomeed, jagades neile isegi Pulitzeri preemiaid, tehes paralleelselt kõik endast olenev, et hävitada tõerääkijate maine. Rünnakud tõerääkijate vastu on alati aidanud valitseval klikil tõde kriminaliseerida. Tõerääkijad muudetakse tagantjärele kurjategijateks. Sõnavabaduse kasutamist seostatakse ametlike selgituste tõega kahjustamisega ja see on teguviis, mis on muutumas kuriteoks. Toome ühe näite… Fox News maksis Dominioni firma hääletusmasinate tsiviilõigusliku hagi lahendamisel ligi 1 miljard dollarit, et luua pretsedent, mille kohaselt ükskõik millisele osapoolele kahjulike uudiste edastamine on laim, isegi kui teatatud uudis on tõene ja teatajal puudus pahatahtlik kavatsus.

Valitsev klikk teeb selle nimel alati kõvasti tööd, et tõsta ametlikke valesid tõena kordajate renomeed, jagades neile isegi Pulitzeri preemiaid, tehes paralleelselt kõik endast olenev, et hävitada tõerääkijate maine.

Paul Craig Roberts

Teisisõnu, Fox News maksis just peaaegu miljard dollarit, et tõestada, et tõe kuulutamine on käsitletav laimuna. See kujutab endast aga ühemõtteliselt sõnavabaduse ja vastutuse lõppu.


Elame ühiskonnas, kus hätta satub tõerääkija, mitte valetaja… Sõnumitooja tapmine on alati tavaks olnud. Täna kannatavad rikkumisest teatajad alati rängalt, ning seda vaatamata rikkumisest teatajatele (nn “vilepuhujate”) kaitset pakkuvatele seadustele… . USA valitsus lihtsalt keeldub jõustamast seadusi, mis kaitsevad rikkumisest teatajaid tõe rääkimisega kaasnevate ohtude eest. Julian Assange on üle kümne aasta ilma nõuetekohase kohtumenetluseta vangis olnud selle eest, et ta lihtsalt teatas lekkinud dokumentidest, mis paljastasid USA sõjakuritegusid ja USA liitlaste tahtliku petmise. Või võtame teise näite – Edward Snowden pidi Venemaa kodakondsuse saamiseks loobuma USA kodakondsusest lihtsalt seepärast, et ta tõestas avalikkusele, et USA Riiklik Julgeolekuagentuur (NSA) luuras ja luurab tänini ebaseaduslikult, ilma põhjuse või vahistamismäärusteta, meie järele. Oleme olnud tunnistajaks ka sellele, kuidas Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) pääseb vastutusest kõrgetasemelise riigireetmise eest Ameerika Ühendriikide ametisoleva presidendi kukutamiskatses, kui õukonnameedia on taandanud FBI vandenõu president Trumpi vastu “protseduurilisteks vigadeks” seoses jälgimise ja uurimise alustamisega. 

Elame ühiskonnas, kus hätta satub tõerääkija, mitte valetaja…

Paul Craig Roberts

Kõrgetasemelise riigireetmise president Trumpi vastu kiidavad heaks aga nii demokraadid, FBI, CIA, sõjaväe- ja julgeolekukompleks kui ka pressiesindajad, sest valitsev klikk soovib, et Trump kaoks pildilt. Trump ei teeni nende agendat. Trumpist vabanemine on nendele inimestele tähtsam kui tõde.

Ainsad märgid, mis mul on selle kohta, kas riskid, mida ma ise tõerääkijana olen enda õlule võtnud, riskid, mis on realiseerunud nähtavamate tõerääkijate, näiteks Julian Assange`i, Ed Snowdeni, Matt Taibbi, Kash Pateli ja Peter Brimelow` hirmuäratavates juhtumites, on midagi väärt, väljenduvad minu lugejate valmisolekus minu tööd toetada. Kui seda toetust ei eksisteeri, ütleb see mulle, et ma riskin oma eluga mõttetult, püüdes teavitada neid, kes ise ei ole huvitatud ega pühendunud sellele, et seista oma õiguse eest elada vabade inimestena.

USA valitsus lihtsalt keeldub jõustamast seadusi, mis kaitsevad rikkumisest teatajaid tõe rääkimisega kaasnevate ohtude eest.

Paul Craig Roberts


Erinõuniku paljastamine president Trumpi süüdi lavastamises, kuid Durhami raportis dokumenteeritud FBI kuritegude eest süüdistuste esitamata jätmine andis USA esindajatekoja ja senati liikmetele kuldse võimaluse taastada oma vabadus esindada huvigruppide asemel ameerika rahvast. Esindajatekoda ja senat oleksid võinud näidata FBI-le koha kätte, sundida korrumpeerunud justiitsministeeriumi esitama vandenõu loojatele süüdistust, saada hukkamiskaristuse kõigile vandenõulastele, sealhulgas Comerile ja Wrayle, ning saata kõigile asjaosalistele ühemõttelise sõnumi, et meie riik tagastatakse rahvale USA esindajate ja USA senaatorite taastatud iseseisvuse kaudu, mis muudaks USA esindaja ja USA senaatori ametinimetuse taas uhkust väärivaks tiitliks. 

Kuid midagi sellist ei juhtunud. Esindajatekoda ja senat eelistasid hoida kinni oma kampaaniapanustest ja huvigruppide pakutavast kaitsest. Nad on valitseva klikiga rahul ja tahaksid näha, et Trump, kes häirib poliitilist status quo`d, kaoks. Kes vähegi ühiskonnas toimuvast aru saab, on võimeline hõlpsasti nimetama neid üliharuldasi kongresmene ja senaatoreid, kes on säilitanud oma sõltumatuse. Need on need, keda valitsevat klikki teeniv meedia pidevalt ründab.

Vabadus on Ameerikas ja kogu Läänemaailmas nii nõrgenenud, et nooremad põlvkonnad pole kunagi kogenudki tõekeskset eksistentsi. Järgmine põlvkond kasvab juba üles maailmas, kus tõde peetakse kahjulikuks ja taunimisväärseks. Tõepoolest, see aeg on juba kätte jõudmas.

Paul Craig Roberts

Minu eluaegne tõe eest võitlemine on pannud mind mõtlema, kas tõe eest seismine on donkihhotlik seiklus. Mu veebilehte loevad paljud üle kogu maailma ja mu veerge postitavad edasi paljud teised veebilehed, ka tõlgetena. Kuid need, kes toetavad veebilehte rahaliselt või julgustavate sõnadega, on vaid väike protsent lugejatest. Enamiku lugejate soovimatus anda tõe toetamiseks isegi 5 dollarit on heidutav. Üks probleem, millega tõe rääkijad silmitsi seisavad, on see, et meie ajal on pettused tunginud läbi kõigest ja on sedavõrd kohutavad, et paljud inimesed lihtsalt ei suuda tõe tundmise survet taluda. Räägi mulle parem mõni lohutav vale, soovivad nad, et ma saaksin lõõgastuda ja mitte elada närvipuntrana. Enamik ameeriklasi eelistab Matrixi filmist tuntud nn “sinist tabletti” ja seega on Ameerika vabadus saanud mineviku mälestuseks.

Vabadus on Ameerikas ja kogu Läänemaailmas nii nõrgenenud, et nooremad põlvkonnad pole kunagi kogenudki tõekeskset eksistentsi. Järgmine põlvkond kasvab juba üles maailmas, kus tõde peetakse kahjulikuks ja taunimisväärseks. Tõepoolest, see aeg on juba kätte jõudmas.

Elanikkonnale avaldatakse tohutut psühholoogilist survet valede narratiivide aktsepteerimiseks.

Paul Craig Roberts


Meie isandad saavad kasu enamiku elanikkonna konformismist ja mugandumisest valedega ja nad rahustavad masse lakkamatult sõnumitega “Usaldage meid, vaktsineerimine on ohutu ja kaitseb teid,” “Meie abiga saab Ukraina olema võidukas,” “USA mereväe mere-, õhu- ja maaüksuste (SEAL) meeskond tappis Osama bin Ladeni ja lõpetas terrorivalitsuse,” “Ärge muretsege… teie raha on pankades turvaliselt hoitud,”  “Föderaalreserv seljatab inflatsiooni, ” “Usk kurjuse olemasolusse on sallimatuse tunnusmärk,” “Pedofiilid on lihtsalt üks järjekordne valesti mõistetud seksuaalne sättumus, mis ei ole vähem õigustatud kui homoseksuaalsus” ja nii edasi.

Elanikkonnale avaldatakse tohutut psühholoogilist survet valede narratiivide aktsepteerimiseks. Surve pärineb filmidest ja meelelahutusest, meediast ja ettevõtete reklaamidest, haridusest, demokraatlikust parteist, Maailma Majandusfoorumist, isegi mõnest Iisraelisse armunud kristlikust kirikust ning mõttekodadest, millele on andnud suuri rahasummasid need, kelle agendasid teenib ametlike narratiivide menüü, mis koosneb läbinisti valedest.

Inimestel, kes ei suuda ohte ära tunda, on paraku null ellujäämisvõimalust. “Ohud”, mida enamik inimesi tunnistavad, on tegelikult kunstlikult loodud miraažid, mida kasutatakse selleks, et kontrollida seda, kuidas massid maailmast aru saavad.

Paul Craig Roberts


Sellega silmitsi seistes mõjub minu hääl valitsevale klikile punase lipuna. Korporatsioonid ja heategevuslikud sihtasutused ei toeta minu tööd. Oli aeg, mil nad seda veel tegid – see oli aga juba kaua aega tagasi, enne kui nad õõnestati ning muudeti tõe vaenlasteks ja kaasosalisteks selle Matrixi ehitamisel, milles me kõik täna elame.  

Laialdaselt vaadatud filmid, näiteks „The Matrix“, on kirjeldatut allegooriana esile toonud, kuid ükskõikne avalikkus peab filmi pelgaks meelelahutuseks, mitte millekski, mida nad vahetult ise kogevad. Inimestel, kes ei suuda ohte ära tunda, on paraku null ellujäämisvõimalust. “Ohud”, mida enamik inimesi tunnistavad, on tegelikult kunstlikult loodud miraažid, mida kasutatakse selleks, et kontrollida seda, kuidas massid maailmast aru saavad.

Kuidas see sündis sedasi, et valged ameeriklased ei saa end Californias enam kodus tunda? Valged ameeriklased moodustavad tänaseks vaid 32% California elanikkonnast.

Paul Craig Roberts

Vähesed ameeriklased mõistavad, et täna, just praegu, seisab Ameerika, või mis sellest veel järele on jäänud, silmitsi tohutute väljakutsetega, mis tõenäoliselt temast võitu saavad.


Varemalt homogeense ühtse ühiskonna on tänaseks hävitanud tahtlik sisserändepoliitika, mille eesmärk on luua Paabeli torn, kus puudub ühine huvi ja ühendav element. California mustanahalised on hääletanud endale tänaseks nende esivanematele põhjustatud orjuse hüvitamiseks miljoneid dollareid, hoolimata asjaolust, et California osariigis pole kunagi orjust olnudki ja hüvitust peavad maksma hoopiski hispaanlased ja aasialased, kes moodustavad enamiku elanikkonnast osariigis, kus valged ameeriklased on tänaseks põgenev vähemus. Kuidas see sündis sedasi, et valged ameeriklased ei saa end Californias enam kodus tunda? Valged ameeriklased moodustavad tänaseks vaid 32% California elanikkonnast.

Avaliku hukkamõistu osaliseks saab aga Florida, osariik, kuhu ameeriklased eelistavad põgeneda, mitte California, millest valged ameeriklased lahti ütlevad. Florida lükkas tagasi koroonasulgemised ja Covidi vastu vaktsineerimise kohustuse ning reaalselt ravis inimesi selle asemel, et korraldada nende suremine nii haiglatulude kui selle hirmufaktori paisutamiseks, mis ajendas ameeriklasi aktsepteerima surmavat, testimata “vaktsiini”. See oli Florida, kes peatas korrumpeerunud Disney Korporatsiooni, mis püüdis koolilastesse sugereerida seksuaalset perverssust, transsoolisust ja väidetava valgete rassismi süüd. Ometi patroneerivad Ameerika pered endiselt innukalt Disney`t.

Ameeriklased peavad lõpuks ärkama, kui see veel vähegi võimalik on, ja mõistma, et KÕIGIL rinnetel on Ameerika ühiskond rünnaku all sisevaenlase poolt. Sisevaenlaste, mitte Venemaa, Hiina ja terroristide välise rünnaku, vaid nende enda valitsuse, ettevõtete, haridus- ja meediaorganisatsioonide siserünnaku all.
Brutaalne fakt on see, et Ameerikasse usuvad tänasel päeval üksnes Trumpi toetavad ameeriklased. Keegi teine seda ei tee. Kindlasti ei tee seda enam ülikoolid. Seda ei tee ka haridussüsteem tervikuna. Seda ei tee müüdav ajakirjandus. Seda ei tee ka Bideni valitsus, mis on seksuaalse perverssuse, relvastatud seaduste ja sõja presentatsioon.

Põhjus, miks Trumpil on sedavõrd suur toetus, ei tulene mitte tema konkreetsetest seisukohtadest partikulaarsetes küsimustes, vaid sellest, et ta seisab kogu rahva eest korrumpeerunud valitseva kliki vastu.

Paul Craig Roberts

See on Trump ja ainult Trump, kes ütleb, et tema eesmärk on võita valitsus tagasi nende inimeste kätte, kellele see kuulub. Iga teine vabariiklaste kandidaat, hoolimata Trumpi paljudest vigadest, on tänasel päeval takistuseks rahva oma riigi taastamisele.

Trump vaatamata kõigile oma puudustele on Ameerika viimaseks võimaluseks. Ta on ainus, kellel on veel jõudu ja tahet seista vastu valitsevale klikile. Põhjus, miks Trumpil on sedavõrd suur toetus, ei tulene mitte tema konkreetsetest seisukohtadest partikulaarsetes küsimustes, vaid sellest, et ta seisab kogu rahva eest korrumpeerunud valitseva kliki vastu.

Käesolev veebileht ja mõned teised on saanud tõe viimasteks bastionideks. Kui hindate tõde, ilma milleta pole vabadust ega sõltumatust, toetage seda veebisaiti. Ellujäämiseks on vaja nii teie annetusi kui ka julgustavaid sõnu. Teie annetused ja häälekas toetus on ainsad märgid, mis mul on jäänud, et riskid, mida ma tõtt rääkides olen võtnud, on olnud seda väärt.

Ma mõistan hästi olukorda, milles viibid… Sa lihtsalt lasid oma eelarvel pikal nädalavahetusel läbi sõrmede libiseda. Sul on vaja raha puhkuseks ja laste meelelahutuseks. Kuid ma julgen soovitada, et sööge lihtsalt üks pitsa vähem ja toetage tõde. Tehke seda, et me ei peaks elama ei Orwelli “1984” või Huxley “Hea uue ilma” maailmas ega ka Klaus Schwabi haige fantaasia vaimusünnitistes.

Sellega soovin omalt poolt südamest tänada kõiki toetajaid – tänu teile, ja üksnes tänu teile on selle lehekülje ilmumine võimalik tänini ja tulevikus.

Allikas

Adrian Bachmanni kommentaar:
 
Totalitaarse ühiskonna tunnusjoontest kõige olulisem tunnus, täpsemalt tõsiasi, mis ilmestab ja ilmutab totalitaarse ühiskonna kogu olemuse nii abstraktsel kui konkreetse uurimisobjekti tasandil, puudutab selle ühiskonna suhet tõega. Või pisut teisiti sõnastades… ühiskonnas ja riigis eksisteeriva kurjuse nivood on võimalik hinnata väga lihtsa meetodi abil ning selleks lakmustestiks on selle ühiskonna suhe tõega.

Ühiskonnas ja riigis eksisteeriva kurjuse nivood on võimalik hinnata väga lihtsa meetodi abil ning selleks lakmustestiks on selle ühiskonna suhe tõega.

adrian bachmann


Kas tõe väljalausumine on ühiskonnas lubatud või mitte? Kui tõe rääkimine on keelatud, siis millised on need tõed, mida on keelatud välja lausuda? Muuhulgas annab selline küsimine täpse pildi valitsejate isikute ning kohustuslike valede iseloomu kohta. Ja kui keelust hoolimata tõelausuja neid avalikult kuulutab, siis milline saab olema tema karistus kohustuslikest valedest küllastunud ühiskonnas?


Vastused nendele küsimustele annavad kõige vahetuma selguse, kas tegemist on vaba ühiskonnaga või mitte, ning tõe rääkijate saatus mõõdab sedasi kõikidel ajastutel ühiskonna moraalse korruptiivsuse taset.
 

Adrian Bachmann on Makroskoobi temaatilise kontsepti väljatöötaja ja portaali peatoimetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Seejärel 4 aastat peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Tema missiooniks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistetavaks tegemine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kes soovib aidata Adrianil seda kutsumust jätkata, saab seda teha läbi annetuse pangaülekandega järgmistel rekvisiitidel:

MAKSE SAAJA: Adrian Bachmann

KONTO NUMBER: EE271010011832141226

SELGITUS: Annetus

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.