Ühiskond & Kultuur

Ülemaailmset meditsiinidikatuuri ei tule? WHO taganes pandeemialeppe türanlikest punktidest

Vastusena avalikkuse pahameelele vaatas Maailma Terviseorganisatsioon oma kavandatud “rahvusvaheliste tervishoiueeskirjade” muudatused läbi ja taganes mitmetest punktidest, mille alusel oli organisatsiooni süüdistatud rahvatervise ettekäändel türannia sisseviimise katsetes.

Rühmitus Us for Them UK vahendas sotsiaalmeediaplatvormil X muudatusi, mis said tehtud Maailma Terviseorganisatsiooni algsetesse plaanidesse ning märkis, et leppesse sisse viidud muudatused esindavad märkimisväärset võitu „suveräänse demokraatia, sõnavabaduse ja inimõiguste” jaoks.

Peaaegu kõik sisulised mured, mis esitati Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvaheliste tervishoiueeskirjade redigeerimise töörühmale, on leidnud head vastuvõttu, kusjuures kõige suurem muudatus algses leppes seisneb tõsiasjas, et WHO soovitused ei ole enam riikide jaoks juriidiliselt siduvad.

Kõige suurem muudatus algses leppes seisneb tõsiasjas, et WHO soovitused ei ole enam riikide jaoks juriidiliselt siduvad.

„Artikkel 13A.1, mis oleks nõudnud, et liikmesriigid järgiksid Maailma Terviseorganisatsiooni kui rahvusvahelise rahvatervist suunava ja koordineeriva asutuse direktiive, on täielikult välja jäetud,“ kommenteeris Us for Them UK.

Muuhulgas kustutati ka ettepanek, mille järgi oleks direktiividest sootuks välja jäetud lõik, mis tunnustab inimeste „väärikust, inimõigusi ja põhivabadusi“.

Kui muretsesite, et Maailma Terviseorganisatsioon on peagi omandamas diktaatorlikke volitusi pelgalt „võimaliku rahvatervise hädaolukorra” stsenaariumis, siis võite nüüdsest end veidi kindlamalt tunda: WHO suudab saavutada täieliku kontrolli üksnes siis, kui suudab tõestada, et „kooskõlastatud rahvusvaheline tegevus on vajalik“.

Mis puutub lepingus käsitletavasse “valitsuse poolt kontrollitavasse infovoolu” (tuntud ka tsensuuri nime all) siis ka see ei kuulu dokumendi alusel WHO pädevuste hulka.

Muutumatuks jääb ka protsess, kuidas WHO kohaldas oma rahvusvahelisi rahvatervise eeskirju COVID-19 „pandeemia“ ajal. Muuhulgas loobutakse plaanist laiendada tegevuskava „kõigile riskidele, mis võivad mõjutada rahvatervist“.

Kui muretsesite, et Maailma Terviseorganisatsioon on peagi omandamas diktaatorlikke volitusi pelgalt „võimaliku rahvatervise hädaolukorra” stsenaariumis, siis võite nüüdsest end veidi kindlamalt tunda.

Väga muret tekitav on siiski asjaolu, et rahvusvaheliste rahvatervise eeskirjade muudatustes öeldakse selgesõnaliselt, et WHO liikmesriigid on subjektideks, kes vastutavad Maailma Terviseorganisatsiooni mistahes soovituste rakendamise eest, tehes seda mis iganes moel nad ise soovivad.

Teised sätted, mida lepingus „lahjendati“, on üksikasjad järelevalvemehhanismide kohta, mis oleksid võimaldanud Maailma Terviseorganisatsioonil volitada tuhandete uute potentsiaalsetele nn pandeemiatele viitavate „märkide” otsimist, samuti sätted, mis oleksid nõudnud digitaalsete tervisepasside kasutuselevõttu.

Meeles tuleb siiski pidada seda, et kogu avaldatud dokument on praegusel kujul üksnes esialgne eelnõu, mida võidakse veel muuta. Rahvusvaheliste tervishoiudirektiivide töörühm vaatab leppe veel läbi ja peab läbirääkimisi selle üle, kuidas dokument lõplikul kujul välja hakkab nägema.

Kui soovite WHO rahvusvaheliste tervishoiueeskirjade muudatuste viimast eelnõu ise läbi lugeda, saate seda teha siin.

Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka Sina oled huvitatud Makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Esifoto: Elenarts/Shutterstock.com

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.