fbpx
AudioSuur luguÜhiskond & Kultuur

Ühendkuningriigi relvajõud värbavad valgete meeste asemel eeliskorras naisi ja vähemusi

Ühendkuningriigi kuninglike õhujõudude kaadri värbamise juht oli sunnitud hiljuti panema lauale lahkumisavalduse, protesteerimaks riigi relvajõudude värbamispoliitika vastu, mis näeb ette sundkorras naiste ning rassiliste vähemuste tööle võtmist, et täita “mitmekesisuse kvoote”. 

Loo muudab irooniliseks asjaolu, et poliitiliselt korrektset poliitikat rakendama pidanud ohvitser, kes kirjeldas kvoote kui “võimatuid”, on ise naissoost.

Kõrge naisohvitser andis sisse lahkumisavalduse, kuna tema hinnangul langetavad ideoloogiliselt pimeusklikud poliitkorrektsed määrused olulisel määral Ühendkuningriigi relvajõudude võitlusvõimet, olles täiesti ebarealistlikud oma eesmärkides.  

Ühendkuningriigi relvajõudude allikas tunnistas, et valgetele meestele tööpakkumiste tegemisel on sõjaväe poolt tehtud “sisuline paus”.

Ühendkuningriigi relvajõudude anonüümseks jäänud allikad süüdistasid kuninglike õhujõudude (Royal Air Force – RAF) juhti Sir Mike Wigsonit riigi julgeoleku õõnestamises potentsiaalsete vastaste Venemaa ning Hiina Rahvavabariigi militaarvõimekuse kasvades. Tegemist ei olevat perioodiga, kus relvajõududel on luksust mängida poliitkorrektseid “mitmekesisuse” ja “kaasatuse” kasvatamise mänge.

Üks relvajõududes teenivatest allikatest märkis, kuidas sõjaväe juht kindral Sir Patrick Sanders on võrrelnud tänaseid julgeolekuprobleeme teise maailmasõja eelsete väljakutsetega, hoiatades, et Ühendkuningriik seisab silmitsi oma “1937. aasta hetkega”.

“Ning selles olukorras on meil lennuvägi juhitud isiku poolt, kes on valmis rikkuma õhujõudude operatiivseid vajadusi, selleks et täita mingisuguseid mitmekesisuse kvoote”.  

Valgeid mehi, kes oleksid valmis Briti õhuväebaaside perimeetreid patrullima, küll leidub, kuid neid ei saa lennuvälju valvama panna ilma mitmekesisuspoliitika eesmärke kahjustamata.

Kuninglike õhujõudude pressiesindaja on juba asunud süüdistusi kummutama, väites järgnevat:

“Kuninglike õhujõudude värbamises ei ole pausi ega uut poliitikat seoses aastaringsete värbamisnõuete täitmisega,” deklareeris pressiesindaja. ” Lennuväe komandörid ei pelga väljakutseid, millega seisame silmitsi selliste relvajõudude loomisel, mis meelitab ligi ja värbab talente igast Ühendkuningriigi rahvastikuspektri osast. Nagu kuningliku mereväe ja Briti armee puhul, teeme ka meie kõik endast oleneva, et julgustada värbamist alaesindatud ühiskonnakihtidest ja garanteerida, et meil on mitmekesine tööjõud. Kuninglikel õhujõududel on välja teenitud maine tipptasemel tegevuse poolest, mis põhineb kogu meie rahvuslikul potentsiaalil. Püüame värvata alati parimaid talente, kes on meile kättesaadavad.”

Samas tunnistas üks teine Ühendkuningriigi relvajõudude allikas, et valgetele meestele tööpakkumiste tegemisel on sõjaväe poolt tehtud “sisuline paus”.

Sky Newsi küsimustele vastates ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja järgmist: “Operatiivne tõhusus on ülimalt tähtis ja keegi ei madalda kuningliku õhuväega liitumise standardeid. Kuninglik õhuvägi värbab hetkel paljudes valdkondades ja on sarnaselt ülejäänud relvajõududega otsustanud olla jõud, mille koosseis peegeldab ühiskonda, mida ta kaitstes teenib.”

Kumbki pressiesindaja ei käsitlenud oma pöördumistes ometi õhujõudude värbamise juhi tagasiastumise intsidenti.

Ühendkuningriigi relvajõud tänapäeval – “virgunud” või virelevad?

Suurbritannias on üks valitsus teise järel teinud suuri pingutusi selle nimel, et muuta riigi relvajõud traditsioonilisest valgete meeste pärusmaast etniliselt ja sooliselt mitmekesiseks institutsiooniks.

Selle eesmärgi poole on püüdlemas ka saareriigi poliitiliselt ambitsioonikad kõrgemad ohvitserid, kes mõistavad, kust poolt tuul puhub ning millised sammud on vajalikud karjääriredelil edenemisele.

Relvajõudude juht admiral Sir Tony Radakin kasutas juba oma esimest avalikku kõnet 2021. aasta detsembris, et rõhutada suurema mitmekesisuse poole püüdlemise vajadust.

Ühendkuningriikide relvajõudude juht nentis oma esimeses ametlikus pöördumises riigi kõrgeima ohvitserina, et: “Asi ei ole virgumises. Asi on liiga väheste naiste kaasatuses relvajõududesse, mis kahjuks ei peegelda piisavalt meie rahva etnilist, usulist ja kognitiivset mitmekesisust.”

“Mitmekesisuse” tagamiseks seatud eesmärkide tase on täiesti hullumeelne,” ütles üks Briti kaitseväe allikatest.

Kaitseministeerium on teatanud, et Ühendkuningriigi ametlikuks eesmärgiks on suurendada relvajõududes teenivate naiste osakaalu 2030. aastaks umbes 12%-lt 30%-ni teenistujate koguarvust.

Kuninglikud õhujõud, mis oli esimene relvajõudude liik, mis avas naiste jaoks uksed kõikidele positsioonidele alates administratiivpersonalist kuni hävituslennuki piloodini välja, on oma eesmärkides ambitsioonikam. Briti õhujõud on nimelt teatanud, et soovivad 2030. aastaks omada 40% ulatuses naistest koosnevat õhuväelaste kontingenti, mis ületab praeguse taseme enam kui kahekordselt ning seletab ka meeste värbamisele piduri tõmbamist.

Mitmekesisuse nõuete rahvusvähemusi puudutav kvoot on seatud 20%-ni kõikidest teenistujatest, mis ületaks kahekordselt praeguse 10% taseme.

Ühendkuningriikide relvajõudude juht nentis oma esimeses ametlikus pöördumises riigi kõrgeima ohvitserina, et: “Asi ei ole virgumises. Asi on liiga väheste naiste kaasatuses relvajõududesse, mis kahjuks ei peegelda piisavalt meie rahva etnilist, usulist ja kognitiivset mitmekesisust.”

Püüeldes rassiliselt ja sooliselt kirevama väekontingendi poole, seisavad õhujõud silmitsi ka teatud probleemidega. Näiteks on momendil keeruline värvata värsket õhubaase valvavat kontingenti, kuna relvaga maaväelase amet ei ole sooliste ja etniliste vähemuste jaoks piisavalt atraktiivne ning vähemuskandidaate vastavasse rolli napib. Valgeid mehi, kes oleksid valmis Briti õhuväebaaside perimeetreid patrullima, küll leidub, kuid neid ei saa lennuvälju valvama panna ilma mitmekesisuspoliitika eesmärke kahjustamata.

Mitmekesisuse eesmärgid on reaalsusest irdunud

ÜK relvajõududes töötavate anonüümsete allikate väitel paistab, et riigi relvajõudude kõrgemad juhid on hetkel rohkem mures “mitmekesisuse” poliitika elluviimise kui militaarse operatsioonivõimekuse tagamise pärast.

Allikad ütlesid, et Briti õhujõudude värbamisharul on tegelikult kästud teha paus valgetele meessoost kandideerijatele töökohtade pakkumisel. Selle taga on soov vastavad positsioonid täita naiste ja etniliste vähemusgruppide liikmetega.  

“Me kõik oleme tõesti mitmekesisuse pooldajad ja tahame näha paremat esindatust kõigis teenustes, kuid … “mitmekesisuse” tagamiseks seatud eesmärkide tase on täiesti hullumeelne,” ütles üks Briti kaitseväe allikatest. “Nendel konkreetsetel eesmärkidel ei ole mingisugust teaduslikku ega kultuurilist aluspõhja.”

Teine allikas nimetas mitmekesisuse eesmärke otsesõnu “võimatuteks”.

Ühendkuningriigi ametlikuks eesmärgiks on suurendada relvajõududes teenivate naiste osakaalu 2030. aastaks umbes 12%-lt 30%-ni teenistujate koguarvust.

Tundub, et antud poliitika ajendaski õhujõudude värbamise ja kaadripoliitika juhti – rühmakaptenit – oma lahkumisteadet sisse andma, sest ta ei soovinud sellist nõudmist täita, ütlesid kaitseallikad.

Laiemas plaanis paistab kuninglikes õhujõududes kasvavat pettumustunne selle üle, mida mõned töötajad eraviisiliselt – ja mõnikord ka avalikult – on nimetanud õhuväe ülema liiga “virgunud” tegevuskava järgimiseks teiste prioriteetide arvelt.

Kaitseallikad märkisid, kuidas praeguse õhujõudude ülema ametiajal on alates 2019. aastast lennuvägi astunud üha suuremaid samme, et muuta õhujõud “kaasavamaks”. Näiteks muudeti teenistuja termin “lennumehest” (airmen) “aviaatoriks” (aviator), allkirjades võeti omaks sooneutraalsed asesõnad ja töötajatel lubati hakata kasvatama habet.

Briti uus õhuvägi… poliitiliselt korrektsem, väljaõppe poolest manduv

Samal ajal on sõjaväe lennuõppesüsteem – igasuguse efektiivse õhuväe alustala – kriisis, nagu paljastas Briti uudistekanal Sky News augusti alguses.

Sajad noorempiloodid ootavad kas kursuste aegade avanemise järjekorras või läbivad korduskoolitusi.

Olukord on selline vaatamata Briti kaitseministri Ben Wallace’i poolt õhujõudude ülemjuhatajale juba kaks ja pool aastat tagasi tehtud ettekirjutusele teha lennuväe treeningkavade korda saamine oma “ainsaks prioriteediks”.

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda!

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.