Adrian Bachmann
Adrian Bachmann

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop
KONTO NUMBER: EE687700771007683571  
SELGITUS: Makroskoobi annetus  

Hea Makroskoobi lugeja…

Esmalt tänan Sind, et oled arvanud Makroskoobi nende kanalite hulka, mille abil vaadelda ja mõtestada maailmas aset leidvat. Rõõm on Sinuga taas kohtuda.  

Aeg on elu. See on eluaeg ning seda võib kas raisata või targasti kasutada. Makroskoobi eesmärk (sellest lähemalt siin)  on käia lugupidavalt ümber oma lugejate ajaga ning tuua igal nädalal teieni uudiseid ja mõtisklusi, mis keskenduvad vaid nendele sündmustele ja arengutele, mis aitavad mõista kurssi, millel maailm liigub – ühiskondlikult, geopoliitiliselt, majanduslikult, kultuuriliselt ja moraalselt.

“Maailma süvatrendid pähklikoores” tähendab, et Makroskoobi lugeja omandab sügavama ja seostatuma arusaama maailmas toimuvatest protsessidest, kui seda oleks võimalik saavutada, veetes kümneid või sadu kordi rohkem tunde infomüras, mis ei eralda olulist ebaolulisest, tegelikku näilisest. Selles seisnebki väärtus, mida soovime Sulle pakkuda.

Paraku on aeg ka raha ning aeg, mil Makroskoop sai lugejatele ilmuda täiesti tasuta, on tänaseks ümber saanud. Sestap on Makroskoobi tulevik oma lugejate kätes, kes saavad selle portaali olemasolu toetada vastavalt sellele, millisel määral nad Makroskoobi olemasolu oluliseks peavad.

Siinkohal olgu öeldud, et Makroskoobi töö jätkumine sõltubki nende toetajate armust, kes on valmis tegema igakuise püsikande, olgu see siis €10, €25 või €100 summas. Mõistagi on oodatud ka annetused suuremas ulatuses toetajatelt, kelle majanduslikud võimalused peaksid seda võimaldama, ning kindlasti ei ole vähem tänuväärne ka väiksem püsiannetus.

Siinkohal olgu öeldud, et Makroskoobi töö jätkumine sõltubki nende toetajate armust, kes on valmis tegema igakuise püsikande, olgu see siis €10, €25 või €100 summas. Mõistagi on oodatud ka annetused suuremas ulatuses toetajatelt, kelle majanduslikud võimalused peaksid seda võimaldama, ning kindlasti ei ole vähem tänuväärne ka väiksem püsiannetus.

Kui ka Sina soovid Makroskoobi töö jätkumist toetada, siis seda on võimalik teha, tehes annetuse eespool toodud kontole.

Mis edasi?

Kuna Makroskoop on väike väljaanne, mis ei saa elatuda reklaamituludest ega jätkata ilmumist rahalise toeta, siis määradki Makroskoobi tuleviku nüüd Sina, hea lugeja.

Eeldusel, et senised Makroskoobi lugejad soostuvad tegema portaali toetuseks endale taskukohase igakuise püsimakse ülaltoodud kontole, on võimalik säilitada Makroskoop tervenisti tasuta väljaandena märksa suuremale lugejaskonnale – ka nendele, kelle majanduslikud võimalused ei võimalda rasketel aegadel ei annetust ega tellimustasu maksta, ent kes sooviksid siiski omandada Makroskoobi abil läbinägelikuma arusaama maailmas toimuvast. Veelgi enam – sellisel juhul on võimalik Makroskoobi seirevälja laiendada ning suurendada oluliselt nii portaalis ilmuvate lugude arvu kui ka portaali lugejaskonda.

Juhul kui enamus lugejaid ei arva Makroskoopi püsiannetuse vääriliseks, ent toetajaid leidub siiski piisavalt, et jätkata portaali tegevust senisel tasemel, on võimalik portaali töö jätkamine osaliselt tellimuspõhise väljaandena. Mida rohkem püsitoetusi, seda taskukohasem saab olema Makroskoobi tellimuse hind ning seda suurem saab portaalis olema tasuta lugude osakaal.  Toetajate puudumisel on Makroskoop sunnitud aga oma tegevuse lõpetama. 

Lõpetuseks tänan südamest Sind, kes Sa oled otsustanud Makroskoopi toetada, ning luban pingutada selle nimel, et Makroskoop oleks ka edaspidi Sinu toetuse ja tähelepanu vääriline.

Lugupidamisega
Adrian Bachmann