Majandus & Raha

Saksamaa majandus kisub viimaste andmete kohaselt kreeni

Viimased näitajad Euroopa suurimast majandusest viitavad sellele, et Saksamaa on sisenemas majanduslangusesse.  

Uudisteagentuuri Reuters andmetel langes Saksamaa tööstustoodang märtsis oodatust rohkem, kusjuures eriliselt drastiline langus oli riigi võtmesektoriks olevas autotööstuses ning sellega külgnevates harutootmistes.  

Toodangu kogumaht langes märtsis 3,4% võrreldes eelmise kuu (niigi madala) näitajaga. “Pärast aasta alguses täheldatud tööstustoodangu tõusu kogesime märtsis ebatavaliselt ränka langust,” kommenteeris liiduvabariigi majandusministeerium oma teadaandes.  

Autotootmine ning autodega seotud komponentide valmistamine langes märtsis Saksamaal 6,5%. Mis veel murettekitavam, Saksamaa tööstustoodangu tellimuste kataloog kahanes märtsis 10,7% võrra, mis kujutab endast ka kogu koroonapandeemia perioodi 2020-22 kõige järsemaid kahanemisi ületavat rekordilist langust.  

Suurpanga Commerzbank peaökonomisti Ralph Solveeni sõnul on Saksamaa tööstus räsitud keskpankade käivitatud intressimäärade tõusust, mis on kogu majandusele pidureid panemas, tõstes märgatavalt majandussurutise riski.  

ING panga makroanalüütiku Carsten Brzeski väitel on Euroopa Liidu majandusmootoriks oleva Saksa Liitvabariigi majandus kogemas järsku langust nii jaemüügis kui ekspordis.   

Allikas

Adrian Bachmanni kommentaar:  

II maailmasõja järgselt koges poolteist sajandit ühtse riigina funktsioneeriv Saksamaa suuresti tänu kõikide riiklike võlgade annulleerimisele oma ajaloo kolmandat majandusimet, tõustes kiiresti maailma suuruselt teiseks eksportööriks, mis on positsioon, mida Euroopa tööstusmootor on hoidnud tänini.  

Paraku on Saksamaa tulevikuperspektiivid unifitseeritud maailmaturul oma positsioone säilitada nullilähedased olukorras, kus riigi energiaintensiivne tööstus on “rohepöörde” ning Vene Föderatsiooni energia ning tootmissisendite ära langemiste tõttu minetamas kiiresti konkurentsieeliseid kõikides sektorites, kus Saksamaal ei ole maailmas kas monopoolset või kvaasimonopoolset turupositsiooni, milles võistlus suhtelise hinnaeelise üle ei ole määravaks.  

Energiadefitsiidi, erakordselt kõrge inflatsiooni ning intressimaksete järsu tõusu kombinatsioon annab resultaadiks “täiusliku tormi”, mis tähendab Saksamaale eksisteeriva geopoliitilise realiteedi jätkudes pikaajalist stagflatsiooni ning tööstuse repatrieerumist nendesse asukohamaadesse, mida “Washigntoni konsensus” lubab. Viimane on protsessiks, mis on juba alanud, kuna Saksa suurettevõtted on otsimas uusi asukohamaid, kus energia- ja geopoliitilised tingimused võimaldavad energiaintensiivse kõrgtehnoloogilise tootmisega jätkata.  

Ultimatiivselt seisab Saksamaal järgneva paarikümne aasta jooksul ees eksistentsiaalne valik: kas kehtestada esmakordselt pärast II maailmasõda suveräänne ning tervenisti Saksamaa huvidest lähtuv majandusmudel ning iseseisev geopoliitiline kurss, või leppida sotsiaalmajandusliku kängumisega olukorras, kus Ühendriikide poolt dikteeritud agenda lõikab Saksamaa järk-järgult ära ülejäänud maailmast nii tootmissisendite kui eksportturgude mõttes.  

Ultimatiivselt seisab Saksamaal järgneva paarikümne aasta jooksul ees eksistentsiaalne valik: kas kehtestada esmakordselt pärast II maailmasõda suveräänne ning tervenisti Saksamaa huvidest lähtuv majandusmudel ning iseseisev geopoliitiline kurss, või leppida sotsiaalmajandusliku kängumisega olukorras, kus Ühendriikide poolt dikteeritud agenda lõikab Saksamaa järk-järgult ära ülejäänud maailmast nii tootmissisendite kui eksportturgude mõttes.  

Adrian Bachmann

Adrian Bachmann on Makroskoobi temaatilise kontsepti väljatöötaja ja portaali peatoimetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Seejärel 4 aastat peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Tema missiooniks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistetavaks tegemine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kes soovib aidata Adrianil seda kutsumust jätkata, saab seda teha läbi annetuse pangaülekandega järgmistel rekvisiitidel:

MAKSE SAAJA: Adrian Bachmann

KONTO NUMBER: EE271010011832141226

SELGITUS: Annetus

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.