Maailmavõim & Geopoliitika

Prantsuse kindralid: Prantsusmaa on kodusõja äärel. Enamik prantslasi nõustub

Makroskoop juhib Prantsusmaal aset leidvate massiliste rahutuste taustal tähelepanu ülemöödunud aastal portaalis vahendatud ennustustele, mille kohaselt ootab Prantsusmaad peagi ees kodusõda.

Enamik prantslasi on nõus kindralitega, kes prognoosivad Prantsusmaale lähitulevikus kodusõda. Ligi pooled prantslased soovivad relvajõudude saatmist sisserändajate getodesse.

Äsja korraldatud küsitlus näitab, et enamik prantslasi nõustub riigi ohvitseride poolt hiljuti avaldatud avaliku kirjaga, milles sõjaväelased hoiatavad, et läbikukkunud mitmekultuurilisuse eksperiment ning rünnakud rahvusliku identiteedi suunal on viimas Prantsusmaad lähitulevikus kodusõtta.

Skandaali põhjustanud kirjas hoiatavad 1000 sõjaväelast, nende hulgas 20 erukindralit, president Emmanuel Macroni “arvukate eksistentsiaalsete ohtude” eest, mis seavad Prantsusmaa allesjäämise küsimärgi alla. Nendest peamisena tuuakse esile äärmusislami levikut nn banlieue regioonides, mis kujutavad endast suurlinnade ümbruses paiknevaid valdavalt immigrantidest koosnevaid getosid, mida iseloomustab kõrge kuritegelikkuse tase.

Kirjale allakirjutanud sõjaväelased süüdistavad rassismivastase liikumise nime taha varjuvat poliitilist suunda rassisõdade mahitamises läbi Prantsusmaa rahvuslike sümbolite rüvetamise ja kultuurilise sidususe lagundamise.

Kiri süüdistab “fanaatilisi partisane” ühiskonna killustamises, mis loob sotsiaalse vaakumi, mida täidab üha isukamalt militaarne islam.

Sõjaväelaste pöördumises on tugevasti kritiseeritud “kollaste vestide” liikumise brutaalset allasurumist, kui näidet politsei muutumisest repressiivorganiks.

“Pea liiva alla peitmise aeg peab lõpule jõudma, vastasel juhul peatatakse üle riigi leviv kaos vaid kodusõja hinnaga. Selle ohvrite eest vastutate aga Teie [s.t president Macron],” lausuvad enam kui tuhat Prantsuse ohvitseri ühispöördumises.

73% küsitletud prantslastest olid seisukohal, et riik on koost lagunemas.

Vaatamata kirja hukkamõistule poliitikute ja massimeedia poolt, näitavad küsitlused, et enamik prantslastest nõustuvad kirjas toodud seisukohtadega.

Turu-uuringute firma Harris Interactive tuvastas, et 58% vastajatest nõustub sõjaväelaste väljaütlemisega. Ülekaalukas enamus (84%) vastanutest aga nõustus sellega, et vägivalla tase riigis on kasvamas. 73% küsitletud prantslastest olid seisukohal, et riik on koost lagunemas ning kolm neljandikku leidsid, et “rassismivastane” propaganda omab reaalsuses rassipingete maandamise asemel hoopiski nende üleskütmise mõju.

49% vastanutest soovisid, et sõjavägi saadetakse riigi getodesse korda majja lööma. Vaid üks kolmandik prantslastest nõustus kaitseministri Florence Parly sooviga ühispöördumisele allakirjutanud tegevteenistujaid karistada.

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.