AudioÜhiskond & Kultuur

Poliitiline korrektsus on hävitanud mehelikkuse

Paul Craig Roberts

Loo AUDIOVERSIOON on kuulatav lehekülje lõpus

Paul Craig Roberts on Ameerika majandusteadlane, kes on pika karjääri jooksul hoidnud mitmeid mõjukaid positsioone Ameerika Ühendriikide poliitilise, majandusliku ning meediaeliidi absoluutses tipus. Roberts oli 1980-ndatel aastatel Ronald Reagani administratsiooni aserahandusminster ning teda peetakse “reaganomicsi” nime kandnud USA ülieduka majandusstrateegia üheks peamiseks autoriks. Pärast teenistust Ühendriikide riigiaparaadis töötas Roberts USA mõjuvõimsaima majandusajalehe The Wall Street Journal toimetajana ning Washingtoni globaalset strateegiat kujundava mõttekoja Rahvusvaheliste ja Strateegiliste Uuringute Keskus (CSIS – Centre for Strategic and International Studies) teadurina. Robertsist on viimastel aastakümnetel saanud Ühendriikide  sise- ja välispoliitika üks mõjuvõimsamaid kriitikuid, kes väljendab vana kooli ameeriklase jõulise otsekohesusega seisukohti, mida Washingtoni establishmendile ei meeldi kuulda. Mehe teadmised globaalmajanduse toimimisest ja geostrateegia teoreetilistest alustaladest ning praktilistest realiteetidest on erakordsed ning tema vabatmehe vaimust kantud talupojamõistusega analüüsid väärivad tähelepanu.  

Järgnevas arutelus mõtiskleb Roberts mehelikkuse hävinemise põhjustest tänapäeva Ameerikas.

Iga riigi ja rahva kandvaks selgrooks ja peamiseks ressursiks on läbi aegade olnud viriilne meessoost heteroseksuaalne elanikkond. Ilma meesteta pole ei riike ega sünde, mis asendaksid surmasid. Meestel on temperamenti ja jõudu, et võidelda ning juhtida. Mehed kaitsevad naisi, lapsi, vara, piire. Mehed juhivad perekondi, kogukondi, ettevõtteid ja valitsusi. Selline on läbi ajaloo olnud meeste kutsumus. Hetk, mil mehed muutuvad äpudeks, variseb kogu ühiskond kokku. Oleme tänaseks jõudnud epohhi, kus Ameerikas hävitatakse aktiivselt maskuliinsust.     

Hetk, mil mehed muutuvad äpudeks, variseb kogu ühiskond kokku. Oleme tänaseks jõudnud epohhi, kus Ameerikas hävitatakse aktiivselt maskuliinsust.     

Maskuliinsuse aktiivne hävitamine algab juba poiste nooruspõlves, mis tähendab, et neist ei sirgu kunagi mehi. Mäletan veel aega, kui poisse kultiveeriti juhtima. Neid distsiplineeriti rohkem ja neile anti rohkem iseseisvust kui tüdrukutele, keda koolitati peamiselt teiste eest hoolitsema ja kandma ema rolli. Sugude funktsioonid olid sama eristatavad kui sugupooled. Ei teatud sellist asja nagu tüdruk, kes soovis olla poiss, või poiss, kes tahaks olla tüdruk. Transsoolisus on seega haige ja sureva ühiskonna luul.

Kõik, mis on seotud meheks saamisega, on tänapäeval üha enam keelatud. Kähmlused koolide mänguväljakutel, mis on täna ettekääne politsei kutsumiseks ja laste vahistamiseks, oli kunagi loomulik osa üles kasvamisest. Sportides arenes poiste enesekindlus. Neid julgustati. Neil oli omaette ruum, olgu selleks liivaväljakumeeskonnad või skaudiühingud poistele. Poisid käisid pärast kooli tööl – ajalehti viimas, toidukaupasid pakkimas, muru niitmas, autosid pesemas. Tüdrukud arendasid samas oma kokandusoskusi, õmblemisoskusi, kunstilisi talente ja vooruslikku käitumist. See ei tähendanud, et naistel oleks olnud keelatud karjääri teha. Nad olid kirjanikud, medõed, raamatupidajad, juristiassistendid, õpetajad, teadlased ja õpetlased.

Kõik, mis on seotud meheks saamisega, on tänapäeval üha enam keelatud.

Mehe kontseptsiooni hävitamine sai alguse feminismiga. Feministid olid muuhulgas ka esimesed transseksuaalide toetajad. Nad väitsid, et meeste ja naiste rollid ei erine olemuslikult. Just feministid olid need, kes sisendasid ühiskonnale, et meeste roll on eelistatum kui naise roll ja kes soovisid, et naised võtaksid endale meherollid ja omandaksid sealjuures ka meeste liiderliku seksuaalkäitumise.

Antud hoiakute levik, kombineerituna rünnakutega meeste kui “naistevihkajate” vastu, hävitas meeste rolli ühiskonnas. Ühtäkki ei võinud poistel enam olla kohti, kus koos olla. Skaudid pidid hakkama kaasama tüdrukuid. Ka laste spordimeeskonnad pidid kohustuslikus korras kaasama tüdrukuid. Mõelge sellele üks minut. Vanemad leidsid, et nad peavad tüdrukutest mängijaid iga hinna eest toetama. Tundeküllane kiitus järgnes kõigele sellele, mida iganes tüdruk mängus hästi tegi.

Kui Ameerikas edenes „mitmekesisus” ja „multikultuursus”, oli tüdrukutel poistega võrreldes kodust väljas vähem turvaline. Võrdsus, mida feministid nõudlesid, tähendas, et poiste iseseisvust tuli piirata. Tänapäeva Ameerikas ootab kõiki lapsevanemaid, kes lubavad oma poegadele sellist tegevusvabadust, nagu varemalt peeti loomulikuks, kriminaalsüüditus oma laste ohtu asetajatena.

Tänapäeva Ameerikas ootab kõiki lapsevanemaid, kes lubavad oma poegadele sellist tegevusvabadust, nagu varemalt peeti loomulikuks, kriminaalsüüditus oma laste ohtu asetajatena.

Feministlik soov muuta naised meesteks tähendas muuhulgas seda, et meestel oli ühiskonnas aina vähem juhtivaid rolle, kuna naised tungisid poliitikasse ja ka korporatsioone survestati looma “soolist tasakaalu” juhtivatel ametikohtadel. Sama protsess leidis aset ka akadeemilistes ringkondades. Samal moel nagu valged inimesed lükatakse kõrvale  süüdistusega, et nad hoiavad tagasi mustanahalisi, lükatakse ka mehed kõrvale väitega, et nad “hoiavad naisi tagasi” ühiskondlikus elus edenemast.

Aastaid tagasi käsitles Christina Hoff Sommers mehe rolli hävitamist perekonnas ja ühiskonnas. Kuid tema hoiatus kõlas kurtidele kõrvadele. Tänapäeval seletatakse poiste käitumisprobleeme, õppeedukuse langust, depressiooni ja oma rolli kaotamisest tulenevaid enesetappe ekslikult tüdrukute parema enesekontrolliga, poiste aeglasema arenguga ning väidetavate hormonaalsete ja neuroloogiliste põhjustega. Keegi ei märka, et need põhjused, mida peetakse aluspõhjusteks, on uudsed, nagu ka keskkond, mille keskel poisid tänapäeval kasvavad. Varemalt, kui poisid toimisid juhtivas rollis, polnud sellist destruktiivset protsessi võimalik täheldada.  

Faktid ei valeta. Normaalsed noored valged heteroseksuaalsed mehed kasvavad tänapäeval üles ühiskonnas, kus inimesi ei valita nende ametikohale enam nende võimekuse ja oskuste alusel. Valgetele heteroseksuaalsetele meestele eelistatakse tänapäeval (USA-s) kõikjal naisi, mustanahalisi ja isegi seksuaalperverte.

Tänapäeval seletatakse poiste käitumisprobleeme, õppeedukuse langust, depressiooni ja oma rolli kaotamisest tulenevaid enesetappe ekslikult tüdrukute parema enesekontrolliga, poiste aeglasema arenguga ning väidetavate hormonaalsete ja neuroloogiliste põhjustega.

Hiljuti kuulsin, kuidas mööduva põlvkonna mehed võrdlesid oma aja naisi tänapäeva naistega. Nad panid tähele, et tänapäeva noorte naiste rannariietuseks on saanud varemalt vaid stripparite kehakatteks olnud stringid ning naised on võtnud omaks vulgaarse keelekasutuse ja muud degeneratsiooni tunnused. Nad kõik nõustusid, et emotsionaalne tugi, mida möödunud ajastu naine oma mehele suutis pakkuda, on tänapäeval kadunud. Nad arutlesid ka selle üle, mida see kõik nooremate põlvkondade abielude jaoks tähendab. Lahutuses, mis kunagi tähendas ühiskonna silmis taunimisväärset läbikukkumist, ei nähta enam midagi negatiivset.

Kas abielud muutuvad nüüdsest täiesti kohustustevabaks? Kas abielust on saanud ajutine seksuaalne ja majanduslik leping, mis muutub tühiseks niipea, kui üks osapool on leidnud eelistatuma kaaslase?  

Ajal mil mina üles kasvasin oli poistel keelatud tüdrukuid kiusata. Ent tänapäeval on naistel täielik voli kuritarvitada meeste õigusi. Sisuliselt oodatakse kaasaja Ameerikas seda, et valged heteroseksuaalsed mehed loovutaksid kõik oma positsioonid naistele ja privilegeeritud rassilistele vähemustele. See on koondportree läbikukkunud ühiskonnast.

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.