Maailmavõim & Geopoliitika

Pentagon hakkab sotsiaalmeedias jälgima USA sõjaväelaste poliitideoloogilist meelsust

Väljaanne “The Intercept” raporteerib, et Ühendriikide Kaitseministeerium planeerib käivitada algoritmipõhise süsteemi, mis hakkab kontrollima sõjaväelaste poliitilist meelsust internetikäitumise alusel.

Varemalt on sõjavägi hoidunud teenistujate “äärmuslike” vaadete monitoorimisest seoses kartusega riivata sõjaväelaste põhiseaduslikke õigusi.

Moodustades osa Bideni administratsiooni “kodumaise ekstremismi” vastasest kampaaniast, on Pentagon tulnud välja ideega käivitada pilootprogramm, mis hakkaks kontrollima sõjaväepersonali käitumist sotsiaalmeedias. Vastav info tuleb välja Kaitseministeeriumi sisedokumentidest ning asjasse puutuvate isikute ülestunnistustest.

Ekstremismi vastane koordinatsioonikomitee, mida juhib kaitseministri vanemnõunik Bishop Garrison, on välja töötamas programmi, mis monitooriks lakkamatult sõjaväelaste tegevust internetis, üritades tuvastada “murettekitavat käitumist”. Kuigi senini on USA sõjavägi põhiseaduslike õiguste tagamise huvides hoidunud sarnastest sammudest, on kõrge Pentagoni ametniku sõnul käesoleva programmiga kavas piirangutest mööda hiilida, jättes luuretegevuse allhanke korras erafirmale. Hetkeseisuga ei ole ükski erafirma ametlikult valituks osutunud, ent soosikuks peetakse ettevõtet nimega Babel Street, mis tegeleb võimsate kübermonitoorimise programmide välja töötamise ja müümisega.

Ekstremismi vastane koordinatsioonikomitee, mida juhib kaitseministri vanemnõunik Bishop Garrison, on välja töötamas programmi, mis monitooriks lakkamatult sõjaväelaste tegevust internetis, üritades tuvastada “murettekitavat käitumist”.

Babel Street on varem pälvinud kriitikat seoses nutiseadmete andmete masskogumisega ning edasimüügiga USA riikliku julgeoleku agentuuridele, mis tuginevad oma tegevuses seaduses sätestatud jälitustöö piirangute vältimiseks üha enam eraettevõtete teenetele, kuna sellisel juhul ei ole enamasti vaja andmete kogumiseks kohtute eriluba.

Hetkeseisuga ei ole selge, kas USA Kongress on üldse programmi käivitamisega kursis. USA Kongressi relvajõudude järelevalve komitee esindaja Don Baconi (vabariiklane) kõneisiku sõnul ei olnud sõjaväe järelevalvega tegeleva komitee liige sellest teadlik.

Esmakordselt vihjas Kaitseministeerium programmi olemasolust 9. aprillil tehtud pressiteates seoses “ekstremismi vastase” rakkerühma loomisega, mille eesmärgiks on teha ettepanekuid, kuidas rakendada masinõpet ja automatiseeritud keeletöötluse programme sotsiaalmeedia sisu analüüsimisel.

Pilootprogramm hakkab kasutama märksõnu potentsiaalsete “äärmuslaste” tuvastamiseks. Hetkel on peamiseks küsimuseks, kuidas töötada välja süsteem, mis teeks seda viisil, mis ei riiva teenistujate konstitutsioonilist õigust sõnavabadusele.

Programmil on omajagu kriitikuid. Mike German, erru läinud FBI agent, kellel on ulatuslikud kogemused neonatside liikumiste paljastamisel, leiab, et märksõnade kasutamine sotsiaalmeedia monitoorimisel ei kujuta endast mitte pelgalt eraelu puutumatuse riivet, vaid on muuhulgas ka väheefektiivne strateegia, mis on määratud juba lühikese aja jooksul läbi kukkuma. “On päris kindel, et programm tekitab arvukalt väärpositiivseid kandidaate, mis hakkab kurnama sisejulgeoleku võimekust ning õõnestama teenistujate moraali, ilma tõelist probleemi tuvastamata. Tõelist probleemi, milleks on nende teenistujate vastutusele võtmine, kes viljelevad avalikult rassistlikku ja diskrimineerivat käitumist,” kommenteeris German.

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.