Majandus & Raha

Neljapäevane töönädal oli Islandil teostatud eksperimendis väga edukas

Neli päeva kestva töönädala katsetamine Islandil osutus äärmiselt edukaks ning tõi kaasa tööaja lühendamise paljude töötajate jaoks, ütlevad teadlased.

Katsetused, kus töötajatele maksti lühema tööaja eest sama töötasu, leidsid aset aastatel 2015 kuni 2019.

Teadlased ütlesid, et enamikes töökohtades jäi töötajate efektiivsus kas samale tasemele või isegi tõusis.

Üle kogu maailma on nüüd hakatud läbi viima hulgaliselt sarnaseid eksperimente, kaasa arvatud Hispaanias ja Unileveri poolt ka Uus-Meremaal.

Reykjavíki linnavalitsuse ja keskvalitsuse poolt Islandil läbi viidud katsetustesse oli kaasatud enam kui 2500 töötajat, mis moodustab Islandi töötavast elanikkonnast ligikaudu 1%.

Eksperimendis osales töökollektiive erinevatest valdkondadest, sh eelkoole, kontoreid, sotsiaalteenuste pakkujaid ning haiglaid.

Islandil tegutseva Ühendkuningriigi mõttekoja Autonoomia ja Jätkusuutliku Demokraatia Ühendus (Autonomy and the Association for Sustainable Democracy – Alda) teadlased ütlesid, et paljude töötajate tööaeg vähenes 40 tunnilt 35 või 36 tunnini nädalas.

Tänu eksperimentidele hakkasid ametiühingud töötingimuste üle uuesti läbirääkimisi pidama. Nüüd on 86% Islandi tööealistest tööaeg kas juba vähenenud, samas kui töötasu on jäänud samaks, või on neil õigus lühemale tööajale, ütlevad teadlased.

Töötajad väitsid end olevat vähem stressis ja läbipõlemise ohus, samas kui nende tervis ja töö-eraelu tasakaal on paranenud. Lisaks on neil rohkem aega oma perekonna, hobide ja majapidamistööde jaoks.

Teadlased ütlesid, et enamikes töökohtades jäi töötajate efektiivsus kas samale tasemele või isegi tõusis.

Mõttekoja teadustöö direktor Will Stronge ütles: „See teadustöö näitab, et seniajani suurim maailmas läbi viidud lühema töönädala eksperiment avalikus sektoris osutus igast aspektist tohutult edukaks. See tõestab, et avalik sektor on valmis olema teerajajaks lühemale töönädalale ning teistel valitsustel on, mida õppida.”

Alda teadlane Gudmundur Haraldsson ütles: „Islandi lühema töönädala teekond ütleb meile mitte ainult seda, et see on tänapäeval teostatav, vaid et edukas muutus on samuti võimalik.”

Hispaania katsetab neljapäevast töönädalat ettevõtetes osaliselt ka pandeemiast tingitud raskuste tõttu.

Tarbekaupade hiid Unilever pakub Uus-Meremaal töötajatele võimaluse vähendada oma töötunde 20%, ilma et see kahjustaks nende töötasu.

Mais väitis Platform London’i kampaania 4 Day Week poolt tellitud uuring, et lühem tööaeg vähendaks ka Ühendkuningriigi süsiniku jalajälge.

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.