Maailmavõim & Geopoliitika

Millised on maailma riikide diplomaatilised positsioonid Ukraina sõja suhtes? 

Foto: Drop of Light/Shutterstock.com

Kuigi suurem osa Euroopast ja Põhja-Ameerikast on mõistnud Venemaa sõja eest Ukrainas hukka, ei ole transatlantilisel kogukonnal õnnestunud paljusid maailma riike tänini sanktsioonide ja survepoliitikasse kaasata, märgib Angloameerika mõjuvõimas globaalpoliitika ajakiri The Economist. The Economisti analüütilise allüksuse Economist Intelligence Unit (EIU) uurimus on leidnud, et Vene Föderatsiooni toetavate riikide hulk on hoopiski kasvamas. Kui 2022. aastal kaldus maailmas EIU andmetel Venemaa poole 29 riiki, siis tänaseks on see arv tõusnud 35-ni. Kuigi riikide hulk, kes kalduvad diplomaatiliselt Lääne poole või mõistavad Venemaad hukka, on endiselt ülekaalukalt suurem, on see näitamas langustrendi, kahanedes 131-lt 122-le. EIU sõnul on langus osaliselt tingitud mitme tärkava turumajandusega riigi nihkumisest neutraalsemale positsioonile.   

Alljärgnevalt toodud kaardil kasutatakse EIU andmeid, et illustreerida erinevate riikide diplomaatilisi positsioone Venemaa suhtes ühemõttelisest hukkamõistust kuni toetuseni 2023. aasta märtsi seisuga. Kuigi näiteks Aafrika maade positsioonid on erakordselt varieeruvad, märgib EIU, et mitmed kontinendi riigid on viimase aasta jooksul nihkunud välispoliitiliselt Venemaa poolele. Kui Lõuna-Aafrika Vabariik ja Uganda olid veel 2022. aastal Ukraina sõja teemal poliitiliselt neutraalsed, siis tänase seisuga on mõlemad riigid diplomaatiliselt nihkunud Venemaa poolele.  

Sarnane trend on täheldatav ka Burkina Faso ja Mali puhul. Tegemist on riikidega, mis varem kaldusid mõneti Venemaa poole, ent mis tänaseks toetavad otseselt Moskva positsiooni. Ladina-Ameerikas tõsteti positsioonimuutuse poolest märkimisväärse riigina esile Boliiviat, mis nihkus 2023. aastaks neutraalsest riigist Venemaad toetavaks. 

Sõja suhtes neutraalsete riikide koguarv on tänaseks tõusnud 32-lt 35-ni. Erandlikult Lääne suunas liikuvaks riigiks osutus Bangladesh, mis vahetas neutraliteedi positsiooni Moskvat hukka mõistva vastu 2022-23 vahetudes.  

Ülaltoodud graafik näitab, milline oli erinevate riikide diplomaatiline positsioon Venemaa suhtes 2023. aasta märtsi seisuga. 

Allikas: https://www.statista.com/chart/29915/global-stance-on-russia/ 

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.