fbpx
Makroskoop

Makroskoop eemaldas ebatõeseks osutunud infole tugineva uudisloo vaktsiinidest

Makroskoop annab teada, et eemaldas 10. septembril 2021 avaldatud uudise pealkirjaga “Uuring: vaktsineeritud inimesed kannavad endas vaktsineerimata inimestega võrreldes 251 korda suuremas koguses viirusosakesi”. Uudis likvideeriti seoses Makroskoobi toimetuseni jõudnud infoga, et uudises sisaldunud väited ei oma mitmes punktis (sealjuures ühemõtteliselt tõestatavalt) positiivset tõeväärtust. Algselt Peter McCullough’i autorlusega uudis kuulus seetõttu uudisvoost kõrvaldamisele.

Makroskoobi eesmärgiks on vahendada informatsiooni, mis vastab kahele peamisele kriteeriumile: see peab olema tõene ning oluline. Olukorras, kus uudises on täidetud üksnes viimane, ent mitte esimene kriteerium, nõuab intellektuaalse aususe printsiip avaldatu likvideerimist ning seda enam, mida olulisemat teemat ebatõeseks osutunud informatsioon moonutab.

Tegemist oli esimese intsidendiga Makroskoobi (käesoleval hetkel) 176 loost koosnevas lugude voos, mil väärtuslik tagasiside lugejatelt sundis tegema korrektuure avaldatud uudistes. Portaalis sisalduva informatsiooni massi ja iseloomu arvestades (Makroskoobi eesmärk on käsitleda vaid kõige suurema kaaluga ühiskondlikke teemasid valdavalt globaalsel skaalal) ei jää see ilmselt viimaseks.

Makroskoop vahendab nüüd ja edaspidi maailmas toimuvaid kaalukaid protsesse peegeldavaid uudiseid ja lugusid, olles alati avatud konstruktiivsele kriitikale, mis on esitatud intellektuaalse aususe printsiibist lähtudes.

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.