Maailmavõim & Geopoliitika

Macron: Euroopa peab taastama oma tööstusvõimsuse ja strateegilise autonoomia 

Prantsusmaa president Emmanuel Macron

Makroskoop juhib aeg-ajalt oma lugejate tähelepanu maailma geopoliitiliselt kaalukamate riikide valitsusjuhtide ning mõjukate võimuesindajate märgilise tähtsusega kõnedele, intervjuudele ja sõnavõttudele, mis annavad aimu nende riikide geopoliitilisest ja/või ühiskondlikust kursist.  

Järgnevas on toodud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni maikuus esitatud kõne, milles on juttu Euroopa tööstusvõimsuse ning strateegilise autonoomia taastamise olulisusest.  

Mõne päeva pärast saabub Versaille’sse enam kui 200 rahvusvahelise ettevõtte tegevjuhti, et võtta osa üritusest nimega Vali Prantsusmaa. Paljud neist teatavad strateegilistesse valdkondadesse tehtavatest investeeringutest. Pärast esimese selletaolise ürituse toimumist 2018. aastal on loodud sadu tehaseid ning tuhandeid töökohti. Ainuüksi Prantsusmaal on viimase kahe aastaga käivitatud enam kui 200 uut tehast.  

Me oleme pühendunud Prantsusmaa tööstuse uuesti üles ehitamisele ning meie majandusliku võimekuse taastamisele. Selle abil suudame parandada nii oma avalike teenuste kättesaadavust kui teha suuremaid investeeringuid oma tulevikku. Me tegutseme riiklikul tasandil kõikumatu meelekindlusega ning nagu ka konsultatsioonifirma Ernst & Young uuringud kinnitavad, on Prantsusmaa neljandat aastat järjest Euroopa riikide seas kõige populaarsem välisinvesteeringute sihtmärk.  

Prantsusmaa on neljandat aastat järjest Euroopa riikide seas kõige populaarsem välisinvesteeringute sihtmärk. 

Emmanuel Macron

Siiski tuleb reindustrialiseerimise lahingut pidada kogu Euroopa tasandil.  

Minu presidendi ametiaja algusest 2017. aastal olen pidevalt võidelnud Euroopa suveräänsuse idee nimel. Esialgu ei peetud seda enamaks kui soovunelmaks, kohati isegi millekski spetsiifiliselt prantslaslikuks. Viimase paari aasta vältel on aga Euroopa Liidul tulnud seista silmitsi kahe väga olulise kriisiga. Nii COVID-19 pandeemia kui ka Venemaa sõda Ukraina vastu on sundinud meid tunnistama kolmandatest riikidest sõltumise strateegilist nõrkust ning pannud meid astuma vajalikke samme selle nõrkuse likvideerimiseks.    

Meie, euroopalsed, jõudsime selles küsimuses otsustava konsensuseni 2022. aasta märtsis ning seda samuti Versaille’s. Me jõudsime kokkuleppele omaenda tuleviku üle otsustamise vabaduse olulisuses ning asusime sillutama teed suveräänsele Euroopale, mis suudab langetada sisulisi otsuseid olulistes küsimustes nagu julgeolek, energeetika ja majanduslik kindlustatus.  

Me ei ole enam naiivsed. Me tegutseme enda huvides, oma iseseisvuse ja väärtuste kaitseks ning Euroopa majandus- ja sotsiaalsüsteemi nimel. Seda kõike ilma oma avatust kahjustamata.  

Me jõudsime kokkuleppele omaenda tuleviku üle otsustamise vabaduse olulisuses ning asusime sillutama teed suveräänsele Euroopale, mis suudab langetada sisulisi otsuseid olulistes küsimustes nagu julgeolek, energeetika ja majanduslik kindlustatus. 

emmanuel macron

Mida me täna vajame, on mitmekülgne õigusraamistik, mille abil oleks võimalik konsensuslik arusaam Euroopa suveräänsusest reaalselt ellu viia. Ma pakun välja viiele sambale tugineva doktriini.   

Esimene neist on kõige iseenesestmõistetavam. Me peame pühenduma oma konkurentsivõimele, Euroopa Liidu siseturu veelgi tihedamale integratsioonile ja sidususele, sest see on tehnoloogiavaldkonna ja tehisintellekti turuliidrite kasvamise üks peamisi eeldusi.  

Teine oluline tugisammas, tööstus, on aga pikka aega olnud tabuteemaks. Viimase paari kuuga oleme aga selle küsimuse taas tõstatanud ning muutnud tööstuse tugevaks hoovaks, et tulla toime väljakutsetega, mida kujutavad endast nii ökoloogiline kui digitaalne üleminek, ning pidada sammu ka meie partnerite ja konkurentide ambitsiooniga.  

Euroopa kiibiseadus annab hoogu juurde nii pooljuhtkiipide alasele teadus- ja arendustegevusele kui ka mikroelektroonika tootmisele. Tööstuse netonulli seadus aga lihtsustab olemasolevaid rohelistele tehnoloogiatele kehtivaid regulatsioone, mis aitab meelitada siia nii vajalikke investeeringuid kui tööjõudu.  

Käesoleva aasta märtsis teatas Euroopa Komisjon kavandatavatest muudatustest riigiabi õigusaktidele, mis aitavad Euroopa riikidel strateegiliselt olulisi tööstusharusid paremini toetada. Projekti on ühtlasi saatnud  ka elektrituru regulatsioonide muudatused.  

Esimest korda on Euroopa Liit hakanud takistama kolmandate riikide võimalust omandada strateegilise tähtsusega ettevõtteid meie regioonis.

emmanuel macron

Kolmandaks tugisambaks on Euroopa eluliselt oluliste huvide ja strateegiliste varade kaitse. Esimest korda on Euroopa Liit hakanud takistama kolmandate riikide võimalust omandada strateegilise tähtsusega ettevõtteid meie regioonis. Ühtlasi peame oleme julgemad nii ekspordikontrolle kehtestades kui tehnoloogiaküsimustes oma huvide eest seistes.  

Neljandaks sambaks on vastastikune koostöö. Meie kaubanduspoliitilised otsused peavad olema ambitsioonikamad, püsides samas kooskõlas meie laiemate poliitiliste eesmärkidega. Me peame nendes küsimustes olema jätkusuutlikud, ausad ja tasakaalukad. Me peame selgelt seisma Euroopa strateegiliste huvide eest.  

Selle raamistiku viimaseks sambaks on aga mitmepoolne solidaarsus, sest suveräänsus ei tähenda täielikku sõltumatust. Euroopa saab õitseda ainult globaalse arengu tingimustes. Olen kutsunud globaalse lõuna esindajad juunikuus Pariisi, et panna alus uuele rahvusvahelisele rahandussüsteemile.  

Me peame selle doktriini viivitamatult ellu viima. Oleme kohustatud oma tarneahelate, energeetika ja innovatsiooni ohjadest taas ise kinni haarama. Me vajame rohkem tehaseid ja vähem sõltuvust. „Toodetud Euroopas“ peab saama meie motoks. Meil ei ole muud valikut, sest suveräänsus on meie demokraatiate vägevusega lahutamatult lõimunud.  

Me vajame rohkem tehaseid ja vähem sõltuvust. „Toodetud Euroopas“ peab saama meie motoks.

emmanuel macron

Aastakümneid oli Euroopa majanduse kandvaks jõuks tööstusvaldkonnas hästitasustatud keskklass, kes uskus, et järgmine generatsioon saab eelmisest veelgi jõukam olema. Järgmisel nädalal ning lähikuudel on meil, eurooplastel, võimalus Versaille’s tõestada, et meie kodu, tööstusrevolutsiooni häll, suudab taaskord tõusta õitsva tööstuse ning jagatud arengu keskuseks.  

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.