Majandus & Raha

Koroonasulgude majandusmõjud: 82% ameeriklastest ei suuda katta 500 dollari suurust erakorralist kulutust

Konsultatsiooniettevõtte Highland korraldatud küsitluses, kus osales 2000 ameeriklast, uuriti, kuidas on COVID-19 tõttu kõikuma löödud USA majandus ja pikaajaliseks kujunenud majanduslik allakäik muutnud inimeste finantsseisundit ja kulutamisharjumusi.

2020. aasta märtsis vallandunud järsk majanduse tagasilöök on põhjustanud miljonitel ameeriklastel vajaduse valitsuse abipakettide järele. Ka palgapäevast palgapäevani elavate inimeste arv on jõudsalt kasvanud.

Juba enne pandeemiat ei olnud üllatavalt suurel protsendil ameeriklastest piisavalt igapäevaseid reserve, et tasuda 400 dollari suuruse ootamatu väljamineku eest. Ameerika tarbimisel põhinevat majandust on aga veelgi jõulisemalt raputanud tarbimise kohati dramaatiline vähenemine, mis on seotud sotsiaalse lävimise piirangutega. Uuringu tulemustest selgus, et 63% tarbijatest on võrreldes pandeemiaeelse ajaga oma tarbimist vähendanud. Peamiste põhjustena toodi välja ettevaatlikum suhtumine oma finantsseisu (60%), vähenenud sissetulekud (49%) ja sagedasem aja veetmine kodus (40%).

Nendest, kes on oma tarbimist vähendanud, kulutab 64% vähem raha väljas söömisele, 61% meelelahutusele nagu kontsert ja kino, 55% riietele ja 52% reisimisele.

Huvitaval kombel on aga 21% vastanutest vaadeldaval ajaperioodil oma väljaminekuid suurendanud. Nendest 51% on suurendanud kulutusi toidule ja 50% majapidamistarvetele.

2020. aasta aprillikuus aset leidnud töötuse määra tõus enam kui 14 protsendile suunab ameeriklasi jätkuvalt ettevaatlikkusele, et mitte kaotada oma tööd ja sissetulekut. Vastavalt uuringu tulemustele tunnetab 25% ameeriklastest, et nende sissetulek ei ole piisav, ja 63% elab palgapäevast palgapäevani. Lisaks sellele tunnistas 27% vastanutest, et nad on võtnud üle 10 000 dollari laenu.

Uurimuse kõige murettekitavam trend tuvastas, et lausa 82% ameeriklastest tunnistab, et nad ei oleks võimelised ilma laenu võtmata tasuma 500 dollari suuruse erakorralise väljamineku eest. Enne koroonasulgude algust vastas sedasi vaid ligikaudu pool küsitletuist. Seega on pärast pandeemia puhkemist inimeste arv, kes ei saa endale 500 dollari väärtuses erakorralisi väljaminekuid lubada, tõusnud ligi 60%.

82% ameeriklastest tunnistab, et nad ei oleks võimelised ilma laenu võtmata tasuma 500 dollari suuruse erakorralise väljamineku eest. Enne koroonasulgude algust vastas sedasi vaid ligikaudu pool küsitletuist.

Ligi pool vastanuist lisas, et nad kahetsevad enne kriisi puhkemist nii pikalt üle oma võimete elamist. Sellest hoolimata teevad aktsiaturud oma tippe ja ameeriklased, kes on kogunud raha pensionifondi, saavad vajadusel selle tagatisel veel laenu võtta, et oma tänaseid erakorralisi väljaminekuid katta.

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.