Majandus & Raha

Kolmandik ameeriklastest plaanib COVID-19 tõttu hiljem pensionile minna

Juhtiv majandusuudiste kanal CNBC raporteerib, et koroonasulgude majandusmõjud on sundinud kolmandiku ameeriklastest pensionile jäämise plaane edasi lükkama.

Ei ole just suur saladus, et COVID-19 on igas eluetapis inimeste majandusliku olukorra pea peale keeranud.

Nüüd näitab äsja avaldatud raport seda, kuidas pandeemia on muutnud inimeste suhtumist pensionile jäämisesse.

Pensioni planeerimist analüüsivate finantsettevõtete Age Wave ja Edward Jones poolt läbi viidud uurimus leidis, et ligikaudu iga kolmas pensionile jääda plaaniv ameeriklane lükkab seda koroonaviiruse tõttu edasi.

Umbes 69 miljonit ameeriklast leiab, et koroonaviirus on sundinud neid oma pensionile jäämise ajastust muutma. 2020. aasta mais oli see number veel 68 miljonit.

Ligikaudu iga kolmas pensionile jääda plaaniv ameeriklane lükkab seda koroonaviiruse tõttu edasi.

Need tulemused on saadud läbi kolme küsitluse, mis viidi läbi vahemikus mai 2020 ja märts 2021. Uusim küsitlus viidi läbi märtsis ning selles osales 2042 vähemalt 18-aastast isikut.

Uurimus näitab, et inimesed on oma lähenemist pensionile jäämisele mitmel olulisel viisil korrigeerinud.

Pensioni kogumine on häiritud

Umbes 14 miljonit ameeriklast oli 2021 märtsikuu seisuga lõpetanud oma pensionikontodele igakuiste sissemaksete tegemise, leidis uuring.

See on suur edusamm võrreldes detsembriga, mil 22 miljonit inimest ütlesid, et nad olid oma pensioni kogumise peatanud.

Umbes 14 miljonit ameeriklast oli 2021 märtsikuu seisuga lõpetanud oma pensionikontodele igakuiste sissemaksete tegemise, leidis uuring.

Naiste säästud kannatavad

Niinimetatud naiste-surutis on valmis muutma juba olemasolevat soolist palgalõhet veelgi suuremaks. Üksnes 41% naistest ütleb, et nad panevad igal kuul pensioni jaoks raha kõrvale, samas kui meestest teeb seda 58%.

Suurenenud on ka erinevused usus oma pensionisäästudesse. Uuring näitas, et 56% pensionieelses vanuses meestest leiavad, et nad on oma säästudes kindlad, samas kui naistest tunnistas seda vaid 40% vastanutest. Ehkki usaldus on suurenenud, ei ole see siiski naasnud pandeemia eelsele tasemele, mis 2020. aasta jaanuaris oli meestel 61% ja naistel 54%.

Pensionieelikud tunnetavad negatiivseid mõjutusi

Uurimus näitas ka seda, et pensionieelikud tunnevad pandeemia negatiivset mõju rohkem kui pensionärid, vastavalt 44% ja 22%.

Pensionärid tulid paremini toime, sest neil oli võimalik toetuda nii sotsiaalhoolekandele kui ka riiklikule ravikindlustusele. Lisaks on 78% nendest ka oma kodude omanikud.

Tervishoiukulutused, kaasa arvatud pikaajaline hoolekanne, on jätkuvalt kõige olulisem murekoht 66% pensionieelikute jaoks nii 2020. aasta maikuu kui ka 2021. aasta märtsikuu seisuga.

Rahaline äratus

61% küsitletud pensionäridest ütles, et nad soovivad, et oleksid oma pensioniiga rahaliselt paremini planeerinud.

Kokku leidis 70% ameeriklastest, et pandeemia on olnud rahalises mõttes äratuseks, mis on pannud neid oma pikaajalistele rahalistele plaanidele rohkem tähelepanu pöörama.

Samas on ameerikalste rahaline enesekindlus taastumas. 57% annab endale oma rahalise toimetuleku eest hindeks A või B, 2020. aasta mais tegi seda vaid 50%.

Kokku leidis 70% ameeriklastest, et pandeemia on olnud rahalises mõttes äratuseks, mis on pannud neid oma pikaajalistele rahalistele plaanidele rohkem tähelepanu pöörama.

Pensioniplaanid on tugevad

Hoolimata probleemidest säästudega, on paljudel ameeriklastel oma kuldsetele aastatele suured lootused.

Küsitletutest 56% ütles, et nad näevad pensionipõlve kui elu uut etappi, ning 21% leidis, et see on aeg puhkuseks ja lõõgastumiseks.

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.