fbpx
Majandus & Raha

Käesoleva sajandi globaalne majanduskasv peegeldab Lääne langust ja Ida tõusu

Makroskoobi lugejale tuttav India päritolu geopoliitika analüütik S. L. Kanthan ilmestab Maailmapanga andmetele tuginedes, millisel määral Läänemaailma majanduslik ülemvõim on viimase inimpõlve jooksul uute tööstusriikide esiletõusu läbi maailmas taandunud.

Alljärgnevas graafikus on kujutatud maailma 15 suurima majanduse kasvutrajektoore ajavahemikus 2000-2020:

Allikas

Adrian Bachmanni kommentaar:

Kanthani poolt esitatud Maailmapanga andmetele tuginevast (ning seega statistiliselt niigi ülefinantsialiseeritud ja tarbimispõhiseid Lääne majandussüsteeme ülerepresenteerivast) graafikust nähtub, et lõviosa käesoleva sajandi majanduskasvust pärines Euraasia suurriikide majanduste arengust, mille taustal Lääneriikide majandusmootorid tunduvad olevat selgesti stagneerunud ning pöördumatult oma dominantset positsiooni kaotamas niipea, kui tänini veel eksisteeriv Läänemaailmakeskne finantssüsteem kaotab maailma finantskapitali liigutamises oma monopoolse staatuse.

Lääne ligi pooletuhandeaastase globaalse finantssüsteemi ainuvalitsemise minetamine on protsess, mis on kiirenenud eksponentsiaalselt pärast Vene Föderatsiooni vastu USA juhtimisel kuulutatud sanktsioonide vastuvõtmist ning nendele järgnenud palavikulist tegevust maailma tõusvate majandusvõimude seas alternatiivsete finantseerimismehhanismide loomiseks kiirendatud korras.

N-ö “Wolfowitzi doktriini” monomaaniline järgimine, mis näeb ette kõikide Washingtoni diktaadile potentsiaalselt vastu hakkavate suurriikide arengu saboteerimist läbi nn “proxy sõdade”, tehnoloogiaembargode, finantssanktsioonide ning kaubanduslike boikottide, on tänase seisuga paradoksaalsel kombel hoopiski mitte vundamenteerimas Ühendriikide globaalset hegemooniat, vaid toimimas selle kadumise katalüsaatorina.

adrian bachmann

N-ö “Wolfowitzi doktriini” monomaaniline järgimine, mis näeb ette kõikide Washingtoni diktaadile potentsiaalselt vastu hakkavate suurriikide arengu saboteerimist läbi nn “proxy sõdade”, tehnoloogiaembargode, finantssanktsioonide ning kaubanduslike boikottide, on tänase seisuga paradoksaalsel kombel hoopiski mitte vundamenteerimas Ühendriikide globaalset hegemooniat, vaid toimimas selle kadumise katalüsaatorina.

Lääneriikide monopoolse kontrolli kaotamine maailma kaubandus- ja reservvaluutade üle on aga protsess, mis on juba käivitunud ning mis on endaga kaasa toomas Lääneriikide elanike märgatava absoluutse ja dramaatilise suhtelise jõukuse languse järgnevate aastate jooksul. Elustandard ja isikuvabadused, mida Lääne inimesed nautisid möödunud aastatuhande lõpus ja käesoleva alguses, ei naase aga tõenäoliselt kunagi või vähemasti mitte käesoleva sajandi jooksul ning tulevik saab olema kasin, militariseeritud, ultra-ideologiseeritud ning politseiriiklik.

Elustandard ja isikuvabadused, mida Lääne inimesed nautisid möödunud aastatuhande lõpus ja käesoleva alguses, ei naase aga tõenäoliselt kunagi või vähemasti mitte käesoleva sajandi jooksul ning tulevik saab olema kasin, militariseeritud, ultra-ideologiseeritud ning politseiriiklik.

adrian bachmann

Adrian Bachmann on Makroskoobi temaatilise kontsepti väljatöötaja ja portaali peatoimetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Seejärel 4 aastat peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Tema missiooniks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistetavaks tegemine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kes soovib aidata Adrianil seda kutsumust jätkata, saab seda teha läbi annetuse pangaülekandega järgmistel rekvisiitidel:

MAKSE SAAJA: Adrian Bachmann

KONTO NUMBER: EE271010011832141226

SELGITUS: Annetus

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.