Keskkond & Inimkond

Inimkonna naftatarbimine jõuab tippu 2030. aastal

OPEC-i prognoosi kohaselt on inimkonna fossiilkütuste kasutamise epohh jõudmas oma lõpu algusesse.

Makroskoop taasavaldab arhiivist jätkuvalt aktuaalse loo.

Naftat eksportivaid riike ühendav organisatsioon OPEC avaldas 2020. aastal prognoosi, mille kohaselt maailma nõudlus nafta järele stabiliseerub 2030-ndate teiseks pooleks ja võib selleks ajaks olla hakanud näitama langustrendi. Koroonakriisi püsivast mõjust tingitud muutused majanduses ja tarbijakäitumises hakkavad avaldama pikaajalist mõju ka tootjatele.

OPECi ennustus 2020. aasta World Oil Outlookis sattus samale ajale hulga teiste prognoosidega, milles leiti samuti, et COVID-19 pandeemia võib osutuda naftanõudluse murdepunktiks.

COVID-19 pandeemia võib osutuda naftanõudluse murdepunktiks.

Võrreldes 2020. aasta 90,7 miljoni barreliga päevas kasvab nafta tarbimine 2030. aastaks 107,2 miljoni barrelini päevas, ütles OPEC. See on 1,1 miljoni barreli võrra madalam 2019. aasta prognoosist 2030. aastaks ning 10 miljoni võrra madalam 2007. aasta prognoosist 2030. aasta nõudluse kohta.

Ülemaailmne nõudlus kasvab küllaltki jõudsalt prognoositava perioodi esimesel poolel, enne kui teisel poolel nõudluse kasv peatub, kirjutatakse aruandes, mille vaatlusperiood jääb vahemikku 2019-2045.

Tulevikus jääb nõudlus ilmselt allapoole varasemaid prognoose, tingituna COVID-19-ga seoses kehtestatud piirangute pikemaajalisest mõjust ning nende toimest maailmamajandusele ja tarbijakäitumisele.

Ehkki majanduse taastudes nafta tarbimine mootorikütuse ja tootmisvahendina taastub, tunneb OPEC siiski muret, et oodatavat kasvu võivad mõjutada asjaolud nagu kaugtöö eelistamine ja veebikonverentside pidamine reisimise ja pendelrände asemel, aga ka üldine suurenenud efektiivsus ja elektriautode laialdasem kasutuselevõtt.

Lääneriikide kasvav kliimaaktivistide hulk ja suurenev alternatiivkütuste kasutuselevõtt sundis teravdatud tähelepanu pöörama pikaajalisele naftanõudlusele juba enne pandeemiat. Prognoose küll korrigeeriti, kuid OPEC prognoosis endiselt nõudluse kasvu.

Ka sel aastal (2020) nähakse võimalust nõudluse vähenemiseks pärast 2030. aastat, arvestades muutustega nagu elektriautode kiirem kasutuselevõtt, kütuste efektiivsem kasutamine ja ulatuslik äri- ja puhkusereiside vähenemine pärast pandeemiat.

Nimetatud stsenaarium ei põhine ühelgi olulisel tehnoloogilisel läbimurdel, ega kujuta ka täielikku võimalikku nõudluse vähenemist, ütles OPEC.

“Kuna energiasäästlikke meetmeid on võimalik kasutusele võtta veel palju ulatuslikumalt, võib see tulevikus naftanõudluse palju madalamale tasemele viia,” ütles OPEC.

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.