Ühiskond & Kultuur

Hiina ametnikud: COVID-19 pääses tõenäoliselt valla USA biorelva laborist Marylandis

Neli Hiina teadlast on matemaatilistele mudelitele tuginedes väitnud, et esimesed COVID-19 nakkusjuhud leidsid USA kirdeosas aset 2019. aastal vahemikus aprill kuni november, ammu enne esimest nakkuspuhangut Wuhani linnas Hiinas.

„Arvutuste tulemused näitavad, et COVID-19 epideemiline levik USA-s algas suure tõenäosusega 2019. aasta septembris,” väidetakse septembri lõpus Hiina Teaduste Akadeemia riikliku teadusraamatukogu hallatava hoidla ChinaXiv veebilehel avaldatud teadustöös.

Teadustöö autoriteks on Zhouwang Yang, Yunhe Hu ja Zhiwei Ding Hiina Teadus- ja Tehnnikaülikoolist ning Tiande Guo Hiina Teaduste Akadeemia Ülikoolist.

Suur osa teadustööst keskendub Marylandi osariigile, kus asub Fort Detrick, USA sõjaväebaas, mida kasutati külma sõja ajal biorelvade alaseks uurimistööks ning kus praegu asub USA bioloogilise kaitseprogrammi keskus.

Nelik võttis eesmärgiks „tuvastada pandeemia alguspunkt” tuginedes „andmete ja mudelite hübriidmeetodile”. Nad modelleerisid positiivse testimäära, et see vastaks tegelikkusele, ja kasutasid „vähimruutude meetodit”, et saada optimaalsed mudeli parameetrid. Seejärel kasutasid nad „sagedusanalüüsi meetodit (kernel density estimation), et konkreetse usaldusvahemiku järgi tuvastada pandeemia algushetk”.

Ametlike andmete järgi tuvastati esimene COVID-isse nakatunu USA-s 2020. aasta 20. jaanuaril, ligikaudu kuu pärast nakkuspuhangu algust Wuhani linnas Hiinas. Hiina teadlased väidavad aga, et on 50% tõenäosus, et esimesed nakatunud 11 USA osariigis ja Columbia ringkonnas leidsid aset enne 2020 jaanuari, võimalik, et juba 2019. aasta aprillis Rhode Islandi osariigis ning sama aasta novembris Delaware’i osariigis.

Nende valim koosnes peamiselt USA kirdeosariikidest: Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Delaware, Pennsylvania, Maryland ja Virginia ning lisaks veel Michigan ja Louisiana.

Hiina teadlased väidavad aga, et on 50% tõenäosus, et esimesed nakatunud 11 USA osariigis ja Columbia ringkonnas leidsid aset enne 2020 jaanuari, võimalik, et juba 2019. aasta aprillis Rhode Islandi osariigis ning sama aasta novembris Delaware’i osariigis.

Suur osa teadustööst keskendub Marylandi osariigile, kus asub Fort Detrick, USA sõjaväebaas, mida kasutati külma sõja ajal biorelvade alaseks uurimistööks ning kus praegu asub USA bioloogilise kaitseprogrammi keskus. Kuigi teadustöö ei maini Fort Detricki, on mitmed Hiina ametnikud korduvalt vihjanud, et viirus võis olla pärit just sealt, vastupidiselt USA spekulatsioonidele, et see on pärit Wuhani Viroloogia instituudis (Wuhan Institute of Virology – WIV) läbi viidud nahkhiirte viiruste funktsiooni suurendamise uuringutest.

Niinimetatud „laborilekke” hüpotees keskendub USA riikliku terviseinstituudi (US National Institutes of Health) antud rahastusele mittetulundusühingule EcoHealth Alliance, mis tegi nahkhiirte koroonaviiruse uuringute läbiviimiseks WIV-iga koostööd.

Septembri teises pooles avaldas veebipõhine uurimiskollektiiv DRASTIC väidetavalt vilepuhuja poolt lekitatud dokumendid, mis näitavad, et EcoHealth Alliance küsis 2018. aastal kaitsealaste täiustatud uurimisprojektide agentuurilt (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA) rahastust, et lasta modifitseeritud viirus Lõuna-Hiina nahkhiirte koobastesse, kuid ettepanek lükati liiga riskantsena tagasi.

Neli teadlast väidavad ka, et „hulk varasemaid uuringuid näitasid samuti, et USA-d, Hispaaniat, Prantsusmaad, Itaaliat, Brasiiliat ja veel teisi riike tabas viirus juba enne selle puhangut Hiinas.”

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.