Maailmavõim & Geopoliitika

Eurooplaste ja ameeriklaste valmisolek Ukrainat jätkuvalt toetada on selges langustrendis

Viimastest Eurobaromeetri andmetest selgub, et Euroopa Liidus toetab Ukrainale antavat jätkuvat rahalist ja humanitaarabi märgatavalt vähem inimesi kui konflikti alguses.

Üleeuroopaliste avaliku arvamuse uuringutega kogutud andmed näitasid, et EL-i kodanike toetus nende tagahoovis toimuvale konfliktile, mis ei näita tänini mingisuguseid leevenemise märke, on vähenemas.
Eelmise aasta aprillis väitis enamik eurooplasi, et nad on “täiesti nõus” piiride avamisega Ukraina põgenikele, humanitaarabi andmisega sõjast laastatud riiki jäänutele ning majandussanktsioonide kehtestamisega Venemaa vastu pärast selle sissetungi Ukrainasse.

2023. aasta augustis läbi viidud meelsuskontroll näitas, et ühelgi vahetult pärast sõja algust selge toetuse pälvinud Ukraina abistamise meetmel ei ole tänase seisuga enam enamiku EL-i kodanike toetust.

2023. aasta augustis läbi viidud meelsuskontroll näitas, et ühelgi vahetult pärast sõja algust selge toetuse pälvinud Ukraina abistamise meetmel ei ole tänase seisuga enam enamiku EL-i kodanike toetust.


Nende osakaal, kes kiidavad täielikult heaks humanitaarabi andmise sõjas kannatada saanud inimestele, on langenud eelmise aasta aprilli 64 protsendilt 47 protsendile. Toetus Ukraina põgenike vastuvõtmisele Euroopa Liitu on langenud 55 protsendilt 36 protsendile, samas kui ühemõtteline toetus Moskva-vastaste majandussanktsioonide jätkamisele on langenud 55 protsendilt 46 protsendile.

Samamoodi on vaid 26 protsenti eurooplastest nüüdseks täiesti nõus sellega, et Euroopa Liit annab Ukrainale rahalist toetust, võrreldes varasema 42 protsendiga, ja vähem kui veerand (24 protsenti) on täiesti nõus sõjatehnika tarnimisega Kiievisse.

Oluline on märkida, et kõik ülaltoodud kategooriad, välja arvatud sõjavarustuse tarnimine, koguvad endiselt enamuse toetuse, kui arvestada ka neid, kes valisid uuringus vastuse “pigem nõustun”, kuid viimased küsitlused näitavad vaieldamatut langust ühemõttelises toetuses konfliktile, mis on nüüd juba üle 18 kuu ilma lahenduseta kestnud.

Ka enamik ameeriklasi usub, et Washington peaks lõpetama rahalise toetuse jagamise Kiievile.


Ukrainat tabas ränk löök, kui Poola, üks Kiievi vankumatumaid liitlasi Venemaa-vastases konfliktis, teatas septembri alguses, et ei tarni enam oma naabrile relvi ja keskendub selle asemel Poola riigikaitse tagamisele.
Olukord ei ole selline mitte üksnes Euroopas. CNN-i tellitud hiljutine SSRS-i küsitlus näitas, et ka enamik ameeriklasi usub, et Washington peaks lõpetama rahalise toetuse jagamise Kiievile.

Kokku 55 protsenti vastanutest ütles, et USA Kongress ei tohiks lubada Ukraina täiendavat rahastamist ning 51 protsenti küsitletutest leidis, et USA on NATO suurima panustajana Ukraina aitamiseks juba küllalt teinud. Vaid 48 protsenti ütles, et Ameerika Ühendriigid peaksid tegema rohkem, mis on märkimisväärselt vähem kui eelmise aasta veebruaris konflikti puhkemisel registreeritud 62 protsenti.

Allikas

Aita Makroskoobil edasi ilmuda

Hea külastaja… Tänan Sind, et oled meie lugejaks! Kuna Makroskoobi tegevuse jätkamine nõuab palju tööd ning väljaminekuid, sõltub portaali edasi püsimine oma lugejate toetusest, ilma milleta pole paraku ka Makroskoopi.   

Kui soovid, et Makroskoop avaldaks ka edaspidi kaalukaid uudiseid, läbinägelikke analüüse ja mõtlemapanevaid arutelusid, siis saad sellele kaasa aidata, tehes pangas püsikande (või erakorralise suurema toetuse) portaali kontole:

ANNETUSE SAAJA: OÜ Nanoskoop

KONTO NUMBER: EE687700771007683571

SELGITUS: Makroskoobi annetus

Kuigi Makroskoobi lugejate majanduslikud võimalused on erinevad, on iga annetus portaali edasikestmise jaoks erakordselt oluline ning suure tänuga vastu võetud.

Aitäh!

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.