Ühiskond & Kultuur

Euroopa Liit keerab sotsiaalmeediaplatvormidel sõnavabadust üha enam kinni

AUDIOLUGU kuulatav lehekülje lõpus

Euroopa Liidu siseturuvolinik Thierry Breton teatas möödunud detsembris, et Euroopa Komisjon avab sotsiaalmeediaplatvormi X (endise nimega Twitter) suhtes uurimise seoses oletatava “ebaseadusliku sisu” levitamise, oletatava “valeinformatsiooni leviku mittepeatamise”, oletatava “läbipaistvuse kohustuste mittetäitmise” ning oletatava “petliku kujundusega”. Iroonilisel kombel tegi Breton vastava otsuse teatavaks oma X konto sotsiaalmeediapostituses.

MEELESPEA: Kuna Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel, siis juhul kui ka Sina oled huvitatud Makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!

Täpsemalt süüdistatakse sotsiaalmeediaplatvormi “X” puudujääkides riskihalduses, sisu modereerimises ning seoses varjatud disainimustritega reklaamidega. Üks konkreetne süüdistus puudutab X-i kogukonna nn “märkmete funktsiooni”, mis võimaldab sotsiaalmeediaplatvormi kasutajatel endil kommenteerida postituste õigsust ning mida X ise peab meetmena piisavaks kaitseks valeinfo vastu.

Elon Muskile kuuluv X vastas Euroopa Komisjoni teatele, et “teeb regulatoorses protsessis koostööd” ning et “oluline on, et vastav protsess oleks vaba poliitilistest mõjutustest ning järgiks seadusi. X on pühendunud kõigi kasutajate jaoks turvalise ja kaasava keskkonna loomisele, kaitstes samal ajal väljendusvabadust.”

X-i suhtes uurimise algatamine on esimene samm Euroopa Liidu uue “Digitaalteenuste seaduse” “Digital Services Act, DSA) rakendamisel. Digitaalteenuste seadusega paneb Euroopa Liit sotsiaalmeediakorporatsioonidele kohustuse kaitsta kasutajaid “äärmusliku sisu” eest. Neid, kes seda ei tee, ootavad kolossaalsed trahvid või kogu platvormi sulgemine.

X-i suhtes uurimise algatamine on esimene samm Euroopa Liidu uue “Digitaalteenuste seaduse” “Digital Services Act, DSA) rakendamisel. Digitaalteenuste seadusega paneb Euroopa Liit sotsiaalmeediakorporatsioonidele kohustuse kaitsta kasutajaid “äärmusliku sisu” eest. Neid, kes seda ei tee, ootavad kolossaalsed trahvid või kogu platvormi sulgemine.

Oktoobris pärast Hamasi rünnakut Iisraelis uuris Euroopa Liit X-i platvormil väidetavat terroristliku ja vägivaldse sisu ning vihakõne avaldamist. Tookord eemaldas X platvormilt tuhandeid Hamasiga seotud kontosid.

Võimude huvi X-i sisu “sobivuse” vastu on suurenenud märgatavalt pärast seda, kui Elon Musk Twitteri ära ostis. Huvi suurenemise põhjuseks oli asjaolu, et Musk vallandas suure osa platvormi moderaatoritest (st tsensoritest), tehes seda vaatamata Euroopa Komisjoni hoiatusele, et Twitteris saab seetõttu levima rohkem “valeinfot”.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Johannes Bahrke selgitas, et uurimise algatamine X-i suhtes ei tähenda uurimistulemuse ette ära määramist. Samas on väited nagu X avaldaks oma platvormil “äärmuslikku sisu” viinud Ameerika Ühendriikides juba täna ulatusliku reklaamiboikotini, mistõttu on tekkinud reaalne võimalus, et ainuüksi Euroopas 112 miljoni aktiivse kasutajaga sotsiaalmeediaplatvormi ähvardab tulevikus pankrot.

Allikad: siin ja siin

Adrian Bachmanni kommentaar:
Nii Euroopa kui USA võimude poolt vaba infovahetuse leviku piiramise nimel kasutatavad üha totalitaarsemad meetodid ennustavad, et Elon Muski poolt omandatud sotsiaalmeedia platvormi X lugu sõnavabaduse viimase bastionina (vähemasti suurte infokanalite seas) osutub üürikeseks.

Üha enam süsteemsetele valedele, mis üksteise otsa kuhjudes muutuvad üha absurdsemaks, rajatud ideoloogilistest narratiividest konstrueeritud sünteetiline “konsensus” saab eksisteerida paratamatult vaid täiesti ignorantse või tõest täiesti mittehuvituva elanikkonna keskel (nn “tõejärgne ühiskond”). Sellise elanikkonna loomisele aitavad vabade infokanalite täiesti meelevaldsetel põhjustel ära keelamised mõistagi tublisti kaasa.

Igasugune “volituseta” tõe lausumine – eriti juhul kui tegemist on olulise tõega, mis lammutab valitseva võimu poolt ühiskondliku (võlts)konsensuse alustalaks olevat olulist valet – on totalitaarses ühiskonnas käsitletav revolutsioonilise aktina, millele järgneb tõde välja lausuva isiku tühistamine.

adrian bachmann

Kurikuulsa düstoopilise romaani “1984” autori George Orwelli kohaselt on läbinisti totalitaarne ühiskond selline, milles igasugune informatsiooni vahetus isiku ja isiku, eriti aga isiku ja üldsuse vahel peab olema võimu täieliku kontrolli all. Igasugune “volituseta” tõe lausumine – eriti juhul kui tegemist on olulise tõega, mis lammutab valitseva võimu poolt ühiskondliku (võlts)konsensuse alustalaks olevat olulist valet – on totalitaarses ühiskonnas käsitletav revolutsioonilise aktina, millele järgneb tõde välja lausuva isiku tühistamine. Esmalt digitaalselt, seejärel juriidilis-majanduslikult ning lõppeks füüsiliselt.

Selline on maailm, mida Thierry Bretoni sarnased euroametnikud on ehitamas, elades kõikvõimsa kollektiivi personifikatsioonina välja iseenese kui vääritu ja jõuetu persooni võimufantaasiaid vabama ja vaprama vaimuga inimeste peal, kelle paleusest peegeldub paratamatult tagasi nende endi tõeline olemus argade, õelate ja hingetute inimestena.

Selline on maailm, mida Thierry Bretoni sarnased euroametnikud on ehitamas, elades kõikvõimsa kollektiivi personifikatsioonina välja iseenese kui vääritu ja jõuetu persooni võimufantaasiaid vabama ja vaprama vaimuga inimeste peal, kelle paleusest peegeldub paratamatult tagasi nende endi tõeline olemus argade, õelate ja hingetute inimestena.

Ajalugu on õpetanud, et kui võimupositsioonid monopoliseerinud sotsiopaatiliste persoonide türanniale vastu ei astuta, on resultaadiks totaalne hirmuühiskond, milles elamisväärsed elud osutuvad võimatuks – ning seda täiesti sõltumata sellest, milline on materiaalse külluse tase totalitaarses ühiskonnas.

Vaba mõtte ja vaba ettevõtluse hävitamine sellega kaasneva türannia ja vaesuse üha kiireneva levikuga on muutumas (suuresti angloameerika võimuvõrgustike poolt kaaperdatud) Euroopa luigelauluks 21. sajandil. Tulevik on näha juba tänases ning viib ennast täide homses garanteeritult, kui inimesed ei astu välja oma vabaduste eest elada iseenese südametunnistuse, mitte võimurite direktiivide järgi.

Vaba mõtte ja vaba ettevõtluse hävitamine sellega kaasneva türannia ja vaesuse üha kiireneva levikuga on muutumas (suuresti angloameerika võimuvõrgustike poolt kaaperdatud) Euroopa luigelauluks 21. sajandil. Tulevik on näha juba tänases ning viib ennast täide homses garanteeritult, kui inimesed ei astu välja oma vabaduste eest elada iseenese südametunnistuse, mitte võimurite direktiivide järgi.

adrian bachmann

Adrian Bachmann on Makroskoobi temaatilise kontsepti väljatöötaja ja portaali peatoimetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Seejärel 4 aastat peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Tema missiooniks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistetavaks tegemine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kes soovib aidata Adrianil seda kutsumust jätkata, saab seda teha läbi annetuse pangaülekandega järgmistel rekvisiitidel:

MAKSE SAAJA: Adrian Bachmann

KONTO NUMBER: EE271010011832141226

SELGITUS: Annetus

Esipilt: Sergei Elagin/Shutterstock.com

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.