AudioMaailmavõim & Geopoliitika

Amnesty Internationali raport: Iisrael on pannud Gazas toime seeriaviisiliselt sõjakuritegusid

Loo AUDIOVERSIOON on kuulatav lehekülje lõpus

Rahvusvaheline inimõiguste organisatsioon Amnesty International uuris viit sõjalise rünnaku juhtumit vahemikus 7.-12. oktoober, mille käigus selgus, et Iisraeli rünnakutes Gaza sektorile oli tegemist sõjakuritegudega.


Iisraeli relvajõudude korraldatud õhurünnakute uurimiseks vestlesid Amnesty Internationali esindajad pommitamistes ellujäänute ja pealtnägijatega, millele järgnevalt analüüsiti rünnakuid salvestanud satelliidipilte, fotosid ja videoid.

Amnesty International leidis, et kõigil viiel vaatluse all olnud juhtumil rikkus Iisrael rahvusvahelist humanitaarõigust, jättes rakendamata igasugused meetmed tsiviilisikute säästmiseks ning viies läbi valimatult suunatud rünnakuid, milles ei eristatud tsiviil- ja militaarobjekte. Lisaks teostasid Iisraeli relvajõud Amnesty Internationali hinnangul rünnakuid, mille puhul võib kahtlustada otsest tsiviilelanike vastu suunatust.

“Iisrael on oma väidetava eesmärgiga hävitada Hamas vahendeid valimata näidanud üles šokeerivat hoolimatust tsiviilisikute elude suhtes. Nad on tolmuks purustanud tänavate kaupa elumaju, tapnud massiliselt tsiviilisikuid ning hävitanud eluliselt olulist infrastruktuuri, samal ajal kui uued piirangud on jätnud Gaza ilma veeta, meditsiiniabita, kütuseta ning elektrita. Pealtnägijate ja ellujäänute tunnistustes kõlas üha uuesti, kuidas Iisraeli rünnakud laastasid Palestiina perekondi, põhjustades sellisel ulatusel hävingut, et ellujäänud sugulastel ei ole oma armastatute mälestuseks midagi peale varingutolmu,” lausus Amnesty Internationali peasekretär Agnès Callamard.

Iisrael on oma väidetava eesmärgiga hävitada Hamas vahendeid valimata näidanud üles šokeerivat hoolimatust tsiviilisikute elude suhtes. Nad on tolmuks purustanud tänavate kaupa elumaju, tapnud massiliselt tsiviilisikuid ning hävitanud eluliselt olulist infrastruktuuri, samal ajal kui uued piirangud on jätnud Gaza ilma veeta, meditsiiniabita, kütuseta ning elektrita. Pealtnägijate ja ellujäänute tunnistustes kõlas üha uuesti, kuidas Iisraeli rünnakud laastasid Palestiina perekondi, põhjustades sellisel ulatusel hävingut, et ellujäänud sugulastel ei ole oma armastatute mälestuseks midagi peale varingutolmu.

Agnès Callamard, Amnesty Internationali peasekretär


Callamard lisas: “Esitatud viis juhtumit on vaid väike osa Amnesty poolt dokumenteeritud õudustest, mis illustreerivad Iisraeli õhurünnakute hävitavat mõju Gaza inimestele. Iisraeli ebaseaduslik blokaad on Gaza piirkonda hoidnud 16 aastat maailma suurima vabaõhuvanglana – rahvusvaheline kogukond peab seega koheselt sekkuma, et ennetada kogu piirkonna massihauaks kujunemist. Kutsume Iisraeli relvajõude koheselt lõpetama ebaseaduslikud rünnakud Gazas ning tagama kõigi mõeldavate ettevaatusabinõude rakendamine tsiviilisikutele ja tsiviilobjektidele sündiva kahju ja hävingu minimeerimiseks.

Iisraeli liitlased peavad viivitamata seadma Iisraelile ulatusliku relvaembargo, arvestades, et hetkel on toimumas tõsised rahvusvahelise õiguse rikkumised. Amnesty International kutsub Hamasi ja teisi relvastatud rühmitusi üles vabastama otsekohe kõiki tsiviilisikutest pantvange ning lõpetama koheselt valimatu pommitamine. Tsiviilisikute tahtlikuks tapmiseks puudub igasugune õigustus mis tahes olukorras.”

Amnesty International jätkab rünnakute uurimist Gazas. Kõnealuses raportis on esile toodud üksnes viis näidet ebaseaduslikest rünnakutest elumajadele, põgenikelaagrile, pereelamule ja turule. Iisraeli armee väidab, et nad sihivad üksnes militaarobjekte, kuid mitmetel juhtudel ei leidnud Amnesty ühtegi tõendit rünnatud objektidel rünnaku ajal viibinud sõduritest või muudest militaarseostest. Amnesty International leidis ka, et Iisraeli armee ei rakendanud rünnakute eel teostatavaid ettevaatusabinõusid, sh ei hoiatanud Palestiina tsiviilisikuid lähenevast rünnakust kas üldse või tegi teavitustööd ebamääraselt ja/või ebapiisavalt.

Iisraeli armee väidab, et nad sihivad üksnes militaarobjekte, kuid mitmetel juhtudel ei leidnud Amnesty ühtegi tõendit rünnatud objektidel rünnaku ajal viibinud sõduritest või muudest militaarseostest.


Mõningatel juhtudel teavitati tervet inimesi täis hoonet või tänavat puudutavast rünnakust vaid ühte isikut või jagati ebamääraseid “evakuatsiooni” nõudeid ilma ajalise määratluseta. Mitte ühelgi juhul ei taganud Iisraeli väed tsiviilisikutele turvalist paika evakueerumiseks. Ühel dokumenteeritud juhtumil olid inimesed Iisraeli relvajõudude poolt väljastatud “evakuatsiooni” kohustuste tõttu oma kodudest põgenenud, ent tapeti koheselt rünnakus, mis sooritati geograafilisele punktile, kuhu nad põgenesid.

“On kriitiliselt oluline, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu süüdistaja uuriks kiireloomuliselt kõigi osapoolte sõjakuritegude ning muude kuritegude tõendeid rahvusvahelise õiguse valguses. Ilma õigluseta ning Iisraeli apartheidisüsteemi lammutamiseta palestiinlaste suhtes ei saa tulla lõppu tsiviilkannatuste õudustele, mille tunnistajateks me oleme,” ütles Amnesty esindaja Agnès Callamard.

On kriitiliselt oluline, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu süüdistaja uuriks kiireloomuliselt kõigi osapoolte sõjakuritegude ning muude kuritegude tõendeid rahvusvahelise õiguse valguses. Ilma õigluseta ning Iisraeli apartheidisüsteemi lammutamiseta palestiinlaste suhtes ei saa tulla lõppu tsiviilkannatuste õudustele, mille tunnistajateks me oleme.

Agnès Callamard, Amnesty Internationali peasekretär

Amnesty International kutsub seega üles
Iisraeli võime:
*koheselt lõpetama ebaseaduslikud rünnakud ning järgima rahvusvahelist humanitaarõigust; sh kindlustades, et võetakse kõik mõeldavad ettevaatusabinõud tsiviilisikutele põhjustatava kahju ning tsiviilobjektide hävingu minimeerimiseks, ning hoidudes otsestest rünnakutest tsiviilisikute ja tsiviilobjektide vastu, aga ka valimatutest rünnakutest ning ebaproportsionaalsetest rünnakutest;
*lubama humanitaarabi segamatut jõudmist Gaza tsiviilisikuteni;
*lõpetama viivitamata toimunud laastamistöö valguses ja humanitaarkaalutlustel Gaza piirkonna ebaseaduslik blokaad, mille näol on tegemist kollektiivse karistusega ja mis on seega rahvusvahelise õiguse all käsitletav kui sõjakuritegu;
*tühistama õõvastav “evakuatsiooni” nõue, mis on muutnud üle miljoni inimese pagulasteks;
*tagama Sõltumatule Uurimiskomisjonile kohene ligipääs okupeeritud Palestiina territooriumile uurimise teostamiseks, sh ajakriitiliste tõendite ja tunnistuste kogumiseks.

Rahvusvahelist kogukonda ja eriti Iisraeli liitlasi, sh EL liikmesriike, USA-d ja Ühendkuningriiki:
*astuma konkreetseid samme Gaza tsiviilelanike populatsiooni kaitsmiseks ebaseaduslike rünnakute eest;
*seadma ulatusliku relvaembargo kõigile konflikti osapooltele, arvestades, et toimuvad kuritegudele vastavad tõsised rahvusvahelise õiguse rikkumised. Riigid peavad keelduma Iisraeli relvade jm militaartoega varustamast, sh tehnoloogia, osade, tehnilise abi, koolituse, finantsilise vm toega. Riigid peaksid kutsuma ka Palestiina relvarühmitusi relvadega varustavaid riike üles sellest loobuma;
*hoiduma igasugustest avaldustest või tegudest, mis kasvõi kaudselt legitimiseerivad Iisraeli kuritegusid ja rikkumisi Gazas;
*survestama Iisraeli lõpetama oma 16-aastane Gaza piirkonna blokaad, mille näol on tegemist kollektiivse karistusega, mis on kodifitseeritud sõjakuriteona ja mis on keskne element Iisraeli riigi poolt viljeletavas apartheidisüsteemis;
*tagama täielik tugi ja kõik vajalikud vahendid, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus saaks Palestiinas toime pandut uurida.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu süüdistajat:
*uurima kiireloomuliselt kõigi osapoolte kuritegusid Palestiinas, sh palestiinlaste vastu suunatud apartheidi kui inimsusevastast kuritegu.

Hamasilt ja teistelt relvarühmitustelt nõuab Amnesty International:
*et need lõpetaksid koheselt tahtlikud rünnakud tsiviilisikute vastu, valimatu pommitamise ning pantvangide võtmise. Hamas peab tsiviilisikutest pantvangid viivitamata ja tingimusi esitamata vabastama.

Põhjalikku ülevaadet analüüsitud viiest juhtumist saate lugeda siin.

Adrian Bachmanni kommentaar:
Hetkel Gazas aset leidvad inimsusvastased kuriteod ja sõjakuriteod ning inimeste reaktsioonid nendele paljastavad paljude inimeste empaatilisuse, suurehingelisuse, ausameelsuse ja loogiliselt kooskõlalise mõtlemisvõime taseme… või siis nende kvaliteetide osalise või täieliku puudumise.

Paraku on tegemist järjekordse näitega, mis illustreerib, kuidas maailmavõimu tüüri juures asetsevate inimeste moraalne paleus on enamikel juhtudel pelk fassaad, mis rebenedes paljastab küüniliselt kalkuleeriva variseri olemuse.

Adrian Bachmann on Makroskoobi temaatilise kontsepti väljatöötaja ja portaali peatoimetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Seejärel 4 aastat peaanalüütikuna investeerimiskulla valdkonnas. Tema missiooniks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistetavaks tegemine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Kes soovib aidata Adrianil seda kutsumust jätkata, saab seda teha läbi annetuse pangaülekandega järgmistel rekvisiitidel:

MAKSE SAAJA: Adrian Bachmann

KONTO NUMBER: EE271010011832141226

SELGITUS: Annetus

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.