Ühiskond & Kultuur

51% eurooplastest ja 75% hiinlastest toetab poliitikute asendamist robotitega

2019. aastal korraldatud uurimuse tulemused näitasid, et 82% ameeriklastest usub, et tehisintellekt (ingl k artificial intelligence – AI) on pigem kahjulik kui kasulik. Samas ilmnes 2020. a läbi viidud uurimusest, et koguni 66% maailma lapsevanematest ning 54% Ühendriikide lapsevanematest oleksid valmis palkama oma järelkasvu eest hoolt kandma robotist “lapsehoidja”.

Teadupärast on tehisintellekt otstarbekas üksnes juhul, kui see teeb täpselt seda, mida soovime. Näiteks ei taha inimesed, et tehisintellekt neid diskrimineeriks, sest uurimused on näidanud, et arvutiprogrammid suudavad ning teevad seda (vt 1, 2, 3). Inimesed ei taha ka seda, et tehisintellekt looks veebis šokeerivat sisu. Samuti ei soovi inimesed tehisintellekti, mille võimuses oleks neid haneks tõmmata, kuid seegi on muutumas üha lihtsamaks (vt 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Veelgi vähem soovime tehisintellekti tõttu oma tööst ilma jääda, kuigi paljusid on selline saatus juba tabanud ning miljonid ootavad oma järge. Inimesed ei taha üldjuhul ka seda, et neid jälgitakse, kuid tehisintellekt on tahtlikult programmeeritud just seda tegema (vt 1, 2, 3).

Enam kui pooled eurooplastest tahavad asendada lihast ja luust seadusandjad arvutialgoritmidega.

Ja siiski …  leidub omajagu palju inimesi, kes tõsimeeli soovivad, et tehisintellekt asendaks tulevikus poliitikuid.

Nimelt tahavad enam kui pooled eurooplastest asendada lihast ja luust seadusandjad arvutialgoritmidega:

  • IE Univeristy Center for the Governance of Change teadlased küsisid 2769 inimeselt 11 riigist üle maailma, kuidas nad suhtuksid sellesse, kui riiklikes parlamentides vähendatakse saadikute arvu ning vabaks jäävad mandaadid antakse inimeste asemel arvutitele, millel oleks ligipääs nende isikuandmetele.
  • Avaldatud tulemused näitasid, et hoolimata tehisintellekti selgetest piirangutest on 51% eurooplastest sellise muudatuse poolt.
  • Hiinas toetas 75% küsitletud inimestest ideed asendada parlamendisaadikud tehisintellektiga, samas kui 60% ameeriklastest oli selle vastu.

Uurimused on tuvastanud, et enamik eurooplasi sooviks näha vähemalt mingi osa parlamendisaadikute asendamist algoritmidega.

Hiinas toetas 75% küsitletud inimestest ideed asendada parlamendisaadikud tehisintellektiga, samas kui 60% ameeriklastest oli selle vastu.

Arvamused erinevad drastiliselt generatsioonide lõikes, demonstreerides, et nooremad inimesed on valmis palju meelsamini loovutama valitsusfunktsioonide täitmise inimestelt robotitele.

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.