Ühiskond & Kultuur

27% eurooplastest ei soovi lasta ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerida

Äsja toimunud uurimuse kohaselt ei kavatse üle veerandi Euroopa Liidu elanikest lasta ennast vaktsineerida COVID-19 koroonaviiruse vastu.

Eurofoundi poolt läbi viidud uurimuse kohaselt on 27% Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikest otsustanud, et vaktsineerivad ennast ülimalt ebatõenäoliselt või pigem mitte. 47 000 inimese seas toimunud küsitlus viidi läbi veebruaris ja märtsis. Uurimusest nähtub, et meestele on mõte enese vaktsineerimisest vastumeelsem kui naistele, peegeldudes vastavalt meeste ja naiste läbilõikes 29% ja 25% vastumeelsuses.

Eurofoundi poolt läbi viidud uurimuse kohaselt on 27% Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikest otsustanud, et vaktsineerivad ennast ülimalt ebatõenäoliselt või pigem mitte.

Kõikidest Euroopa riikidest oli vaktsiinivastasus kõige kõrgem Bulgaarias, mille elanikest koguni 61% on otsustanud, et ei võta vaktsiini vastu kas kindlasti või pigem mitte. Bulgaariale järgnevad Läti ja Horvaatia, mille elanikest on samuti üle 40% otsustanud pookimisest loobuda.  

Lääne-Euroopa riikidest olid vaktsiinide suhtes suurima skeptilisuse näitajaga Prantsusmaa ja Austria, mille kodanikest üle kolmandiku väitis, et ei kavatse lasta ennast vaktsineerida.

Kõige innukamalt olid valmis laskma ennast vaktsineerida Taani, Iirimaa ja Malta kodanikud, seda 84-86% vaktsiinilembusega. Portugalis, Hispaanias, Rootsis ja Soomes ületasid vaktsineerimismeelsete osakaalud samuti 80%.

Uurimuse käigus tuvastati suur kokkulangevus peavoolumeedia tarbimise ning vaktsineerimislembuse vahel. Peamiselt peavoolumeediat tarbivatele inimestele oli vaid 18% vastumeelne mõte lasta ennast vaktsineerida, samas kui põhiliselt sotsiaalmeedia vahendusel informatsiooni saavate küsitletute skeptilisus vaktsiinide suhtes oli 40% juures. 

Peamiselt peavoolumeediat tarbivatele inimestele oli vaid 18% vastumeelne mõte lasta ennast vaktsineerida, samas kui põhiliselt sotsiaalmeedia vahendusel informatsiooni saavate küsitletute skeptilisus vaktsiinide suhtes oli 40% juures.

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 70% populatsiooni vaktsineerimise juuli lõpuks. Mai keskpaiga seisuga oli vaktsineeritute osakaal Euroopa Liidus 29,5% 450 miljonist elanikust.

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.