AudioÜhiskond & Kultuur

15% sakslastest teatas mRNA vaktsiinisüstide saamise järel rasketest kõrvaltoimetest

Autor/allikas: Scanpix, AP Matt Rourke

See lugu on ka kuulatav (link artikli lõpus)

Saksamaal läbi viidud küsitlus annab uut infot vaktsiinide kõrvaltoimete ulatusest.

Saksa ajakirjanik Boris Reitschuster sai hakkama ülesandega, mida tervishoiuametnikud ja peavoolumeedia pole piisava hoolikusega täitnud. Küsimus, mis täna paljusid huvitab, seisneb selles, kui sagedane on koroonavaktsiinide raskete kõrvaltoimete esinemine.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz väitis uusaasta kõnes, et „üle maailma on tänaseks peaaegu 4 miljardit inimest vaktsineeritud ja seda ilma tõsiste kõrvaltoimeteta.” Ehkki on teada, et tõsiseid kõrvaltoimeid esineb, on siiski subjektiivne, millist numbrit pidada „kõrgeks” või „madalaks”.

Paljud inimesed on hakanud kahtlema ametlikes andmetes. Samas on suur hulk arste väitnud, et paljud kõrvalnähud, mis on vähemalt ajalises plaanis vaktsiinidega seotud, on jäänud registreerimata, sest see olevat aeganõudev töö, mille eest arstidele ei maksta.

Kuivõrd küsimus on suuremalt jaolt jäänud väärilise tähelepanuta, tellis Reitschuster uuringufirmalt INSA vastavasisulise uuringu. INSA küsis 1004 Saksamaal elavalt täiskasvanult, kas nad on vaktsineeritud ning kas neil esines selle tagajärjel kõrvaltoimeid.

Saadud vastused löövad ametliku narratiivi kõikuma ning kinnitavad seda, mida ka paljud tervishoiutöötajad on omast kogemusest juba kinnitanud.

Riikliku veebisaidi impfdashboard.de andmetel on 57,6 miljonit Saksamaa 69,4 miljonist elanikust vaktsineeritud. See tähendab, et Saksamaa vaktsineerituse tase on ligikaudu 83%. INSA poolt läbi viidud küsitluse vastused peegeldavad selles osas ametlikke suhtarve.

Uuringufirma INSA küsis 1004 Saksamaal elavalt täiskasvanult, kas nad on vaktsineeritud ning kas neil esines selle tagajärjel kõrvaltoimeid15% vastanutest kinnitas, et kogesid vaktsineerimise järel tugevaid/raskeid kõrvaltoimeid. 57,6 miljoni vaktsineeritud inimese kohta teeb see kokku 8,64 miljonit kannatanut.

1004 vastanust 60% on vaktsineeritud ning saanud tõhustusdoosi. 23% on vaktsineeritud, kuid pole veel saanud tõhustussüsti. 4% ütlesid end olevat osaliselt vaktsineeritud. 12% vastanutest tõdesid, et on vaktsineerimata.

Erisusi esines ka vastanute poliitilistest vaadetest lähtuvalt. Parempoolsete toetajatest on Saksamaal vaktsineerimata 44%. Kõige enam on vaktsineeritud roheliste toetajad: 96%. Huvitav on sealjuures, et ehkki suur osa uutest vaktsiinidest on loodud kasutades geenitehnoloogiat, on roheliste toetajad ühtlasi kõige suuremad geenitehnoloogiavastased.

Vaktsineerimata inimeste osakaalu erinevused on selged ka Ida- ja Lääne-Saksamaa võrdluses, vastavalt 19% ja 10%.

Kõige olulisem on aga see, et 15% vastanutest kinnitas, et kogesid vaktsineerimise järel tugevaid/raskeid kõrvaltoimeid. 57,6 miljoni vaktsineeritud inimese kohta teeb see kokku 8,64 miljonit kannatanut. Ehkki kõrvaltoimete „raskus” on subjektiivne, löövad need tulemused ametliku narratiivi väga harva esinevatest kõrvaltoimetest kõikuma.

Üks perearst kinnitas Reitschusterile, et saadud tulemus vastab reaalsusele, ehkki tema ise hindaks raskete kõrvaltoimete esinemise suurusjärgu üle 20%. „Minu kogemus näitab, et kõige altimad on kõrvaltoimetele noored terved inimesed, kes kogevad tugevaid peavalusid, lümfisõlmede suurenemist ja palavikku. Esineb ka tromboose ja kopsuembooliat vanemaealiste seas, ehkki seda on keeruline tõendada. Üleüldiselt on sagenenud infarkti esinemine.”

Dr Gunter Frank kommenteeris: „30 aasta jooksul, mil olen olnud arst, on pärast tavapäraselt kasutusloa saanud vaktsiiniga vaktsineerimist harva esinenud süstikoha punetust ning väga harva mitu päeva kestvat palavikku (mõnevõrra sagedamini pärast seagripi vaktsiini Pandemrix). Korra oli reumaatiline atakk, mis oli tõenäoliselt seotud vaktsineerimisega. 30 aasta jooksul on see olnud kõik. Ja nüüd: 15% kogevad tõsiseid kõrvaltoimeid pärast COVIDi vastu vaktsineerimist. Täpselt nii nagu mina ja paljud mu kolleegid oleme mitme kuu jooksul märganud.”

Maailma mastaapi ümber arvestatuna tähendaks see, et 4 miljardi vaktsineeritud inimese kohta kogeb raskeid kõrvaltoimeid 600 miljonit inimest.

15% on märkimisväärne näitaja, eriti selles kontekstis, et viimastel kuudel on suremus teinud hüppelise kasvu, mida ei ole võimalik COVIDi abil seletada.

Kõigist vaktsineeritud vastanutest teatas 45%, et neil esines kergeid kõrvaltoimeid, ning vaid 40% vaktsineeritutest ütles, et neil ei esinenud vaktsineerimise järel ühtegi kõrvaltoimet.

Tulemused näitavad ka, et kõrvaltoimete esinemise tõenäosus on pärast vähemalt ühe süsti saamist märkimisväärselt madalam 40-aastaste ja vanemate seas.

Nii kergeid kui raskeid kõrvaltoimeid esines vähem ka meessoost vastanute seas, naistega võrreldes vastavalt 33% ja 48%. Samas kogesid naised rohkem kergeid kõrvaltoimeid, vastavalt 51% ja 39%.

Maailma mastaapi ümber arvestatuna tähendaks see, et 4 miljardi vaktsineeritud inimese kohta kogeb raskeid kõrvaltoimeid 600 miljonit inimest.

Kuula artiklit

Allikas: https://anti-empire.com/15-percent-of-germans-report-severe-side-effects-after-mrna-treatments/ 

Jaga sõpradega:
Tasuta uudiskiri
Hoia end Makroskoobis!

Saadame korra nädalas sinu e-postkasti kokkuvõtte nädala jooksul ilmunud olulisematest lugudest ja uudistest.