Sõja reaalsus ilustamata – kiri Ukrainast

X-i (endine Twitter) blogija Maria Mateiciuc kirjeldab oma äsja aset leidnud visiiti Ukrainasse ning seal kogetut naturalistlikult ja filtriteta, andmaks ülevaate sõtta kistud rahva saatusest.