Miks muutis USA terviseamet koroonapandeemia ajal vaktsiini definitsiooni?

Enne muutust oli mõiste „vaktsineerimine” asutuse kodulehel defineeritud kui „vaktsiini sisestamine kehasse, et tekitada immuunsus konkreetse haiguse vastu.” Uues definitsioonis on sõna „immuunsus” asendatud aga sõnaga „kaitse”.