Kus leidub maailmas veel puutumata loodust?

Hiljuti avaldatud uurimuses üritasid maailma ökoloogid kaardistada maakera piirkonnad, millele inimtegevuse mõju on jätkuvalt tagasihoidlik.