1250 vaimuliku ühispöördumine: vaktsiinipassid on vastuvõetamatud, kuna loovad meditsiinilisel diskrimineerimisrežiimil põhineva ühiskonna

Ühendkuningriigi 1250 vaimulikku hoiatavad oma ühispöördumises, et kohustuslike vaktsiinipasside kasutusele võtmine kirikus käimise eeltingimusena looks „meditsiinilisel diskrimineerimisrežiimil põhineva“ ühiskonna ning oleks seetõttu ühiskonda lõhestav ja destruktiivne.